Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 45/2012/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 174780 văn bản

181

Thông tư 40/2015/TT-BCA về quy định sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số: 40/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Căn cứ Nghị

Ban hành: 24/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2018

182

Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

39/2015/TT-BCA,Thông tư 39 2015,Bộ Công An,Phân công trách nhiệm,Phối hợp điều tra,Giải quyết các vụ cháy nổ ,Lực lượng Công an nhân dân,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2015

183

Thông tư 35/2015/TT-BCA quy định chi tiết mẫu hiện vật danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

35/2015/TT-BCA,Thông tư 35 2015,Bộ Công An,Công an nhân dân,Hình thức khen thưởng BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 35/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 28/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

184

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND về Quy định thực hiện chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu

45/2012/QD-UBND,Quyết định 45 2012,Tỉnh Lai Châu,Chính sách chuyển đổi đất ,Hỗ trợ đầu tư phát triển cao su,Thực hiện chính sách chuyển đổi đất,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

185

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai

45/2012/QD-UBND,Quyết định 45 2012,Tỉnh Gia Lai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2012/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 26 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2019

186

Thông tư 33/2015/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

33/2015/TT-BCA,Thông tư 33 2015,Bộ Công An,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước,Bí mật nhà nước độ mật,Công tác bảo vệ bí mật nhà nước ,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Văn bản thuộc bí mật nhà nước,Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2015

187

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

45/2012/QD-UBND,Quyết định 45 2012,Thành phố Hà Nội,Phí tham quan Hà Nội 2013,Sửa đổi phí tham quan Hà Nội 2013,Mức thu phí tham quan,Thu phí tham quan danh lam thắng cảnh ,Danh lam thắng cảnh,Di tích lịch sử,Phí tham quan,Điều chỉnh phí tham quan ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 22/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

188

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND về Quy định Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

45/2012/QD-UBND,Quyết định 45 2012,Tỉnh Thái Nguyên,Hoạt động kinh doanh bất động sản,Quản lý kinh doanh bất động sản ,Quản lý kinh doanh BĐS Thái Nguyên 2013,Quản lý kinh doanh BĐS ,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH- THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

189

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

45/2012/QD-UBND,Quyết định 45 2012,Tỉnh Khánh Hòa,Hệ số điều chỉnh giá đất,Hệ số điều chỉnh giá đất Khánh Hòa,Giá đất sát giá thị trường ,Giá đất thị trường ,Giá đất thị trường Khánh Hòa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

190

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang

và thành phố; - Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; - Lưu: HCTC, P. TH, KT, NC, TT. Công báo Tin học. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Thế Năng QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

191

Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND về chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho cán bộ, công, viên chức do tỉnh Đắk Nông ban hành

45/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 45 2012,Tỉnh Đắk Nông,Tạo quỹ đất ở,Quỹ đất ở cho cán bộ viên chức ,Cán bộ công viên chức tỉnh Đắk Nông ,Cán bộ công chức tỉnh Đắk Nông ,Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng ,Quỹ đất ở tỉnh Đắk Nông,Bất động sản,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

192

Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND về thông qua chủ trương hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

45/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 45 2012,Tỉnh Hà Tĩnh,Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ,Xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh,Chương trình mục tiêu quốc gia,Xây dựng nông thôn mới ,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2013

193

Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

45/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 45 2012,Tỉnh Tiền Giang,Bồi dưỡng cán bộ Tiền Giang,Mức chi bồi dưỡng cán bộ Tiền Giang,Cán bộ công chức Tiền Giang,Cán bộ tiếp Công dân,Cán bộ tiếp dân,Xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG --------

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

194

Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND quy định cụ thể mức trích kinh phí từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan thanh tra nhà nước tỉnh Hải Dương

45/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 45 2012,Tỉnh Hải Dương,Mức trích kinh phí nộp ngân sách ,Ngân sách tỉnh Hải Dương ,Công tác thanh tra,Khoản thu hồi từ thanh tra ,Công tác thanh tra tỉnh Hải Dương ,Khoản thực nộp vào ngân sách nhà nước,Thực nộp vào ngân sách nhà nước ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

195

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND về bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định

45/2012/QD-UBND,Quyết định 45 2012,Tỉnh Bình Định,Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,Lệ phí cấp giấy chứng nhận,Lệ phí cấp giấy chứng nhận ĐKKD,Doanh nghiệp,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

196

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

45/2012/QD-UBND,Quyết định 45 2012,Tỉnh Yên Bái,Đơn giá đo đạc địa chính,Đơn giá lập bản đồ địa chính,Đăng ký quyền sử dụng đất,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Cấp sổ đỏ,Cấp sổ hồng,Quản lý đất đai,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

197

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và chữa trị, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

45/2012/QD-UBND,Quyết định 45 2012,Tỉnh Quảng Ngãi,Mức đóng góp,Hỗ trợ người cai nghiện ma túy,Cai nghiện ma túy,Tự nguyện cai nghiện,Cai nghiện,Ma túy ,Hỗ trợ cai nghiện Quảng Ngãi 2013,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

198

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

45/2012/QD-UBND,Quyết định 45 2012,Tỉnh Hậu Giang,Sửa đổi Quyết định 16/2011/QĐ-UBND ,Sửa đổi tổ chức Sở Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Cơ cấu tổ chức bộ máy ,Cơ cấu tổ chức biên chế ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

199

Thông tư 31/2015/TT-BCA hướng dẫn về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

tháng 8 năm 2015. 2. Thông tư này thay thế Thông tư số 45/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu. Điều 10. Trách nhiệm thi hành 1. Tổng cục An ninh có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương và các

Ban hành: 06/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

200

Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND về Chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2013

45/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 45 2012,Tỉnh Hòa Bình,Giám sát HĐND Hòa Bình 2013,Kiểm tra giám sát HĐND Hòa Bình 2013,Chương trình kiểm tra giám sát ,Kiểm tra giám sát,Kiểm tra giám sát Hòa Bình 2013,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.80