Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 45/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 206595 văn bản

1

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

45/2008/QD-UBND,Quyết định 45 2008,Tỉnh Quảng Trị,Giá đất,Phân loại đường phố,Thị xã,Thị trấn,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 45/2008/QĐ-UBND Đông Hà,

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

2

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

45/2008/QD-UBND,Quyết định 45 2008,Tỉnh Tiền Giang,Giá đất,Tỉnh Tiền Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 45/2008/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 22 tháng 12

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2009

3

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số: 45/2008/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 15 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua

Ban hành: 15/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2009

4

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số: 45/2008/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 24/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2012

5

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng do tỉnh Quảng Nam ban hành

45/2008/QD-UBND,Quyết định 45 2008,Tỉnh Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2008/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 06 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 06/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

6

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

45/2008/QD-UBND,Quyết định 45 2008,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2008/QĐ-UBND Tân An, ngày 29 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 29/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

7

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số: 45/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ PHẢI KÊ KHAI THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Phòng,

Ban hành: 28/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2008

8

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND quy định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05 - 06 thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

45/2008/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUI ĐỊNH MỨC CHI TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ, NGƯỜI BÁN DÂM CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM GD - DN 05 - 06 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 21/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

9

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

45/2008/QĐ-UBND Thành phố Cao Lãnh, ngày 07 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 07/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

10

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về Giải thể Trung tâm Thông tin, tư vấn, dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang

45/2008/QD-UBND,Quyết định 45,Tỉnh Hậu Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2008/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 26 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

11

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi hộ gia đình không phải xin phép và trường hợp không phải xin phép nhưng phải đăng ký trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

45/2008/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY MÔ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC TRONG PHẠM VI HỘ GIA ĐÌNH KHÔNG PHẢI XIN PHÉP VÀ TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI XIN PHÉP NHƯNG PHẢI ĐĂNG KÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN

Ban hành: 25/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

12

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, làng tỉnh Kon Tum

45/2008/QD-UBND,Quyết định 45 2008,Tỉnh Kon Tum,Nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 23/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

13

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về không thu phí dự thi, phí xét tuyển đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

45/2008/QD-UBND,Quyết định 45 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2008/QĐ-UBND Đà Lạt,

Ban hành: 22/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

14

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND quy định định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

45/2008/QD-UBND,Quyết định 45 2008,Tỉnh Lào Cai,Mức chi xây dựng văn bản ,Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản,Kinh phí xây dựng văn bản pháp luật,Kinh phí xây dựng văn bản 2008,Định mức chi,Định mức chi ngân sách ,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ,Quyết định 45/2008/QĐ-UBND ,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO

Ban hành: 17/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

15

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

45/2008/QD-UBND,Quyết định 45 2008,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2008/QĐ-UBND Hải

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

16

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương

45/2008/QD-UBND,Quyết định 45 2008,Tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 04/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

17

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với xe ô tô của cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

45/2008/QĐ-UBND Pleiku, ngày 20 tháng 08 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Ban hành: 20/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2011

18

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND ban hành Đề án vận tải khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Vinh và vùng phụ cận giai đoạn 2008 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số: 45/2008/QĐ-UBND Vinh, ngày 18 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ VINH VÀ VÙNG PHỤ CẬN GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 18/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2010

19

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

45/2008/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 11 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của

Ban hành: 11/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2010

20

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 23/2008/QĐ-UBND về Quy định chế độ, tiêu chuẩn đối với lực lượng dân quân tự vệ và phụ cấp trách nhiệm quản lý của cán bộ dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số: 45/2008/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 08 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2008/QĐ-UBND NGÀY 21/5/2008 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 08/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122