Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 449/QD-HQHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 143625 văn bản

1

Quyết định 449/QĐ-HQHT năm 2012 về Nội quy "Phòng chống cháy nổ" của Cục Hải quan Hà Tĩnh

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/QĐ-HQHT Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 09 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2012

2

Quyết định 664/QĐ-HQHT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 664/QĐ-HQHT Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

3

Quyết định 460/QĐ-HQHT năm 2012 về Quy chế kiểm tra, phân loại đối tượng, tham vấn, xác định trị giá, thu thập và cập nhật dữ liệu do Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 460/QĐ-HQHT Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 09 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN

Ban hành: 26/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

4

Quyết định 418/QĐ-HQHT năm 2012 về Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi hành lý và cân ô tô điện tử do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 418/QĐ-HQHT Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI

Ban hành: 30/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2012

5

Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 06 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI,

Ban hành: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

6

Quyết định 449/QĐ-BCT năm 2017 về thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ BAN

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

7

Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2016 về chuẩn y kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUẨN Y KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

8

Quyết định 449/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

9

Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương Đề án Tích tụ ruộng đất nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN

Ban hành: 19/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

10

Quyết định 449/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 16 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ

Ban hành: 16/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

11

Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2015 quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

12

Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2014 giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Phát triển quỹ đất do tỉnh Nam Định ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/QĐ-UBND Nam Định, ngày 19 tháng 3 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2014

13

Quyết định 449/QĐ-UBND-HC năm 2016 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 21 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

14

Quyết định 449/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/2016/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ,

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

15

Quyết định 449/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 449/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐẾN NĂM

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

16

Quyết định 449/QĐ-UBND về Bảng mức giá đất năm 2013 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 449/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG MỨC GIÁ CÁC LOẠI

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

17

Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 04 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG

Ban hành: 04/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

18

Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2011 thành lập Phòng Công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 09 tháng 4 năm 2011   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG TÁC

Ban hành: 09/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2016

19

Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 – 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 449/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 02 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2011

20

Quyết định 449/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 449/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129