Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 442/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 140213 văn bản

1

Quyết định 442/QĐ-UB năm 1989 thành lập Hội đồng xử lý các vụ, việc vi phạm kinh tế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 442/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XỬ LÝ CÁC VỤ, VIỆC VI PHẠM KINH TẾ CHƯA ĐẾN MỨC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND đã được Quốc hội thông

Ban hành: 01/08/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2009

2

Quyết định 442/QĐ-UB-NCVX năm 1995 về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

442/QD-UB-NCVX,Quyết định 442 1995,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ quan chuyên môn,Ủy ban nhân dân Quận,Ủy ban nhân dân huyện,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 25/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2008

3

Quyết định 442/QĐ-UB năm 1978 ban hành tiêu chuẩn phân phối diện tích làm việc và diện tích ở của cán bộ, công nhân trong biên chế Nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

do – Hạnh phúc -------- Số: 442/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “TIÊU CHUẨN TẠM THỜI PHÂN PHỐI DIỆN TÍCH LÀM VIỆC VÀ DIỆN TÍCH Ở CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 12/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2009

4

Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phát triển cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

442/QD-UBND,Quyết định 442 2019,Tỉnh Ninh Bình,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 442/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

5

Quyết định 442/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

442/QD-UBND,Quyết định 442 2019,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 442/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 11 tháng 3

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

6

Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thể dục thể thao; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

442/QD-UBND,Quyết định 442,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 442/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2019

7

Quyết định 442/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 711 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

442/QD-QLD,Quyết định 442 2018,Cục Quản lý dược,Danh mục thuốc sản xuất trong nước,Thuốc sản xuất trong nước,Được cấp số đăng ký lưu hành,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

8

Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

442/QD-UBND,Quyết định 442 2018,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 442/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 19 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

9

Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2017 về quy định hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

442/QD-UBND,Quyết định 442 2017,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 442/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 15 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

10

Quyết định 442/QĐ-QLD năm 2017 về ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

442/QD-QLD,Quyết định 442 2017,Cục Quản lý dược,Ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc,Đăng ký lưu hành thuốc ,Sổ đăng ký lưu hành thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

11

Quyết định 442/QĐ-TTg Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

442/QD-TTg,Quyết định 442 2017,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình mục tiêu quốc gia,Chương trình công tác,Ban chỉ đạo trung ương,Mục tiêu quốc gia,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

12

Quyết định 442/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết dự toán kinh phí chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

442/QD-UBND,Quyết định 442 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 442/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 03 tháng 3 năm

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

13

Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần do tỉnh An Giang ban hành

442/QD-UBND,Quyết định 442 2017,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 442/QĐ-UBND An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

14

Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020

442/QD-UBND,Quyết định 442,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 442/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

15

Quyết định 442/QĐ-QLD năm 2015 về rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat, thuốc chứa hoạt chất Cefetamet đang lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

442/QD-QLD,Quyết định 442 2015,Cục Quản lý dược,Rút số đăng ký thuốc ,Đình chỉ lưu hành thuốc,Thu hồi thuốc chứa hoạt chất ,Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc,Biphenyl dimethyl dicarboxylat ,Thuốc chứa hoạt chất Cefetamet,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2015

16

Quyết định 442/QĐ-TTg năm 2014 kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

442/QD-TTg,Quyết định 442 2014,Thủ tướng Chính phủ,Cải cách hành chính,Ban chỉ đạo cải cách hành chính,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 442/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2014

17

Quyết định 442/2003/QĐ-UB ban hành Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản do tỉnh Bến Tre ban hành

442/2003/QD-UB,Quyết định 442 2003,Tỉnh Bến Tre,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 442/2003/QĐ-UB Bến Tre, ngày 24 tháng 02 năm 2003

Ban hành: 24/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

18

Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt, giai đoạn 2013 – 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”

442/QD-UBND,Quyết định 442 2013,Tỉnh Điện Biên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 442/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 26 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2013

19

Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

442/QD-UBND,Quyết định 442,Tỉnh Hà Nam,Sửa đổi thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính sửa đổi ,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2013

20

Quyết định 442/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Người có công do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

442/QD-LDTBXH,Quyết định 442 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức Cục Người có công,Cơ cấu tổ chức,Cục Người có công,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101