Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 44/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201233 văn bản

1

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Hà Nam,Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Nam,Hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

2

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Hậu Giang,Đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn,Đơn giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cấp,Đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn Hậu Giang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

3

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thực hiện Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND Vĩnh Phúc,Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm thủy lợi nội đồng Vĩnh Phúc,Hỗ trợ tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi nội đồng Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

4

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Lào Cai,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Lào Cai,Bảng giá tính thuế tài nguyên 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên Lào Cai 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

5

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Kon Tum,Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất,Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất Kon Tum,Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

6

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng Sông Hàn do thành phố Đà Nẵng ban hành

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Thành phố Đà Nẵng,Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng Sông Hàn,Khung giá dịch vụ sử dụng cảng Sông Hàn Đà Nẵng,Quy định khung giá dịch vụ sử dụng Cảng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

7

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 133/2015/QĐ-UBND quy định về gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Bắc Giang,Bắc Giang bãi bỏ Quyết định 133/2015/QĐ-UBND,Gửi nhận sử dụng văn bản điện tử Bắc Giang,Gửi nhận sử dụng hồ sơ điện tử Bắc Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

8

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND sửa đổi tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các Phụ lục kèm theo Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Lai Châu,Sửa đổi tiêu chí Quyết định 29/2019/QĐ-UBND Lai Châu,Đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính,Sửa đổi tiêu chí đánh giá xếp loại cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

9

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Bến Tre,Quản lý Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Tre,Quy chế quản lý Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá,KKhu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Bến Tre,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

10

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê sử dụng cơ sở hạ tầng dùng chung hàng năm trong khu công nghiệp Mai Sơn (Giai đoạn 1) do tỉnh Sơn La ban hành

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Sơn La,Giá cho thuê cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp,Thuê cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp,Giá cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Sơn La,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

11

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Long An,Quản lý về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Long An,Thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

12

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Quy chế đánh giá xếp loại công chức viên chức,Quy chế đánh giá chất lượng công chức Ninh Thuận,Xếp loại chất lượng công chức viên chức Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

13

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Tây Ninh,Quy chế công tác thi đua tỉnh Tây Ninh,Quy chế công tác khen thưởng tỉnh Tây Ninh,Quy chế công tác thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

14

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Đồng Nai,Chi hỗ trợ phòng chống số đề giả Đồng Nai,Chi hỗ trợ phòng chống làm vé số giả Đồng Nai,Hỗ trợ phòng chống số đề và làm vé số giả,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

15

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 44/2018/QĐ-UBND

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh An Giang,An Giang ửa đổi Quyết định 44/2018/QĐ-UBND,Sửa đổi quản lý công trình thủy lợi An Giang,Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi An Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

16

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quản lý

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Hải Dương,Quản lý tổ chức bộ máy biên chế cán bộ,Biên chế cán bộ trong cơ quan Hải Dương,Quản lý tổ chức bộ máy biên chế công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

17

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đơn giá cây trồng để xác định giá bồi thường,Đơn giá vật nuôi để xác định giá bồi thường,Đơn giá cây trồng vật nuôi thủy sản Huế,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

18

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Bình Định,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ Bình Định,Hỗ trợ tưới tiên tiến tiết kiệm nước Bình Định,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng Bình Định,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

19

Thông tư 44/2020/TT-BTTTT về Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

44/2020/TT-BTTTT,Thông tư 44 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Định mức xây dựng công trình bưu chính,Định mức xây dựng công trình viễn thông,Chi phí xây dựng công trình bưu chính viễn thông,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

20

Nghị quyết 44/2020/NQ-HĐND về phân định cụ thể nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

44/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2020,Tỉnh Lai Châu,Chi về bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu,Nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường,Phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144