Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 44/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27891 văn bản

1

Nghị quyết 44/2020/NQ-HĐND về phân định cụ thể nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2020/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 13 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT PHÂN ĐỊNH CỤ THỂ CÁC NHIỆM VỤ CHI VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

2

Nghị quyết 44/2020/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

Hạnh phúc --------------- Số: 44/2020/NQ-HĐND Thái Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

3

Nghị quyết 44/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2020/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

4

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2020,Tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch tài chính tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Cao Bằng 2021 2025,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

5

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Dự toán ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi,Phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi 2021,Dự toán và phân bổ ngân sách tỉnh Quảng Ngãi 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

6

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2020,Tỉnh Bình Dương,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh,Thành lập Văn phòng Hội đồng tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

7

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt tổng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2021

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt tổng biên chế công chức tỉnh Hà Giang,Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021,Phê duyệt tổng hợp đồng lao động tỉnh Hà Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

8

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất,Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa tỉnh Bạc Liêu,Dự án có sử dụng đất trồng lúa tỉnh Bạc Liêu 2021,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

9

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019-2021

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2019,Tỉnh Thái Bình,Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 2021,Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã,Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Thái Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

10

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

huyện, thị xã, thành phố; - Lưu VT, HDT, VN, VB. CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Tuân PHỤ LỤC 1 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 (Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa) (Đơn vị tính: triệu đồng) Số TT

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

11

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

12

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2019,Tỉnh Bình Dương,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/NQ-HĐND Bình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

13

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/NQ-HĐND Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

14

Nghị quyết 44/NQ-HĐND về bổ sung Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2019,Tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

15

Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum

44/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2021,Tỉnh Kon Tum,Cơ chế thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học Kon Tum,Sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học Kon Tum,Mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học Kon Tum 2021,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

16

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2017 về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 của tỉnh Bình Thuận

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2017,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

17

Nghị quyết 44/2019/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng đường giao thông nông thôn bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020-2025

44/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2019,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2019/NQ-HĐND Bình Định,

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

18

Nghị quyết 44/2019/NQ-HĐND quy định về định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020

44/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2019,Tỉnh Đắk Nông,Thương mại,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2019/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 11 tháng 12

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

19

Nghị quyết 44/2019/NQ-HĐND quy định về giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./. CHỦ TỊCH Vũ Văn Hoàn BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU (Kèm theo Nghị quyết số 44 /2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh) I. BẢNG GIÁ ĐẤT

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

20

Nghị quyết 44/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

44/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2019,Tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2019/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103