Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 44/2014/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8740 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-44:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 44: Bệnh roi trùng (Trichomonosis)

TCVN8400-44:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-44:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-44 : 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 44: BỆNH ROI TRÙNG (TRICHOMONOSIS) Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 44: Trichomonosis Lời nói đầu TCVN 8400-44 : 2019 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 44:2018/BTTTT về Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại

QCVN44:2018/BTTTT,Quy chuẩn QCVN44:2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 44:2018/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN LIỀN DÙNG CHO TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ THOẠI National technical regulation on land mobile radio equipment using an integral antenna intended 

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 44:2012/BGTVT về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy làm bằng vật liệu thép do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN44:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN44:2012,Bộ Giao thông vận tải,Vành bánh xe mô tô ,Vành bánh xe gắn máy ,QCVN 44:2012/BGTVT ,Phương pháp thử vành bánh xe ,Yêu cầu kỹ thuật vành bánh xe ,Giao thông QCVN 44 : 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀNH BÁNH XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY LÀM BẰNG

Ban hành: 21/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 44: 2012/BTNMT về chất lượng nước biển xa bờ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN44:2012/BTNMT,Quy chuẩn QCVN44:2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chất lượng nước biền xa bờ ,QCVN 44: 2012/BTNMT ,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 44: 2012/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỀN XA BỜ National Technical Regulation on Off-Shore Water Quality Lời nói đầu

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 44:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu - và thoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN44:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN44:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 44:2011/BTTTT,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Ăng ten liền,Truyền dữ liệu và thoại,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 44:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN LIỀN

Ban hành: 04/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-44:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định bò giống hướng thịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-44:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-44:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-44:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiệm kiểm định ,Bò giống hướng thịt ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 01-44:2011/BNNPTNT KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH BÒ GIỐNG HƯỚNG THỊT National technical

Ban hành: 07/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-44:2010 (IEC 60364-4-44:2007) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

TCVN7447-4-44:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-44:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-4-44:2010 ISO 60364-4-44:2007 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 4-44: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG NHIỄU ĐIỆN ÁP VÀ NHIỄU ĐIỆN TỪ Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-44:2007 (IEC 60068-2-44:1995) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-44: Các thử nghiệm - Hướng dẫn thử nghiệm T: Hàn thiếc

TCVN7699-2-44:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-44:2007,***,Tài nguyên- Môi trường TCVN 7699-2-44:2007 IEC 60068-2-44:1995 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-44: CÁC THỬ NGHIỆM - HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM T: HÀN THIẾC Environmental testing - Part 2-44: Tests - Guidance on Test T: Soldering Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-44:2007 (IEC 60335-2-44 : 2003) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-44: Yêu cầu cụ thể đối với máy là

TCVN5699-2-44:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-44:2007,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-44 : 2007 IEC 60335-2-44 : 2003 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-44: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY LÀ Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-44

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8-44:2003 (ISO 128-44:2001) về bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - phần 44: hình cắt trên bản vẽ cơ khí do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN8-44:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8-44:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 8-44:2003,Tiêu chuẩn Bản vẽ kỹ thuật,Nguyên tắc chung về biểu diễn,Hình cắt trên bảng vẽ cơ khí TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-44 : 2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 44: HÌNH CẮT TRÊN BẢN VẼ CƠ KHÍ Technical drawings –

Ban hành: 04/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

TCVN9905:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9905:2014,***,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9905 : 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ KẾT CẤU THEO ĐỘ TIN CẬY Hydraulic structures - Design reliability requirements 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10667:2014 về Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu

TCVN10667:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10667:2014,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM - KHOAN HẠ CỌC - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles - Pile drilling and installing - Construction and acceptance MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10262:2014 về Bồn thép chứa chất lỏng cháy được và chất lỏng dễ cháy

TCVN10262:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10262:2014,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10262:2014 BỒN THÉP CHỨA CHẤT LỎNG CHÁY ĐƯỢC VÀ CHẤT LỎNG DỄ CHÁY Steel tanks for flammable and combustible liquids Lời nói đầu TCVN 10262:2014 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn Austratia

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10335:2014 về Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN10335:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10335:2014,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10335:2014 RỌ ĐÁ, THẢM ĐÁ VÀ CÁC SẢN PHẨM MẮT LƯỚI LỤC GIÁC XOẮN KÉP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY - YÊU CẦU KỸ THUẬT Gabions and Revet Mattresses and double - Twisted hexagonal mesh Products used for Waterway

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10268:2014 về Gối cầu kiểu chậu - Yều cầu kỹ thuật

TCVN10268:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10268:2014,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10268: 2014 GỐI CẦU KIỂU CHẬU - YÊU CẦU KỸ THUẬT Pot Bearing - Specifications Lời nói đầu TCVN 10268:2014 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10308:2014 về Gối cầu cao su cốt bản thép không có tấm trượt trong cầu đường bộ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN10308:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10308:2014,***,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10308 : 2014 GỐI CẦU CAO SU CỐT BẢN THÉP KHÔNG CÓ TẤM TRƯỢT TRONG CẦU ĐƯỜNG BỘ - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Elastormeric bridge with steel plates without slinding plate in the highway bridge - Specifications

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10508:2014 (ISO 8068:2006) về Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) - Họ T (tuốc bin) - Yêu cầu kỹ thuật đối với dầu bôi trơn cho tuốc bin

TCVN10508:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10508:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10508:2014 ISO 8068:2006 CHẤT BÔI TRƠN, DẦU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN (LOẠI L) - HỌ T (TUỐC BIN) - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DẦU BÔI TRƠN CHO TUỐC BIN Lubricants, industrial oils and related products (Class L) -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10509:2014 (ISO 13738:2011) về Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) - Họ E (Dầu động cơ đốt trong) - Yêu cầu kỹ thuật đối với dầu động cơ xăng hai kỳ (phẩm cấp EGB, EGC và EGD)

TCVN10509:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10509:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10509:2014 ISO 13738:2011 CHẤT BÔI TRƠN, DẦU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN (LOẠI L) – HỌ E (DẦU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG) – YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG HAI KỲ (PHẨM CẤP EGB, EGC VÀ EGD) Lubricants, industrial

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150