Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 44/2013/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 48836 công văn

1

Công văn 1455/UBND-KTN năm 2014 đính chính Quyết định 44/2013/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Bình Dương ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1455/UBND-KTN V/v đính chính Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

2

Công văn 3377/BCA-C61 năm 2013 hướng dẫn triển khai Quyết định 1110/-TTg và Quyết định 44/2012/QĐ-TTg do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3377/BCA-C61 V/v hướng dẫn triển khai Quyết định số 1110 và Quyết định số 44 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 05/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

3

Công văn 44/TANDTC-PC năm 2018 về quán triệt thi hành văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/TANDTC-PC V/v quán triệt thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2018

4

Công văn 44/CATTT-CP năm 2018 thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP do Cục An toàn thông tin ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC AN TOÀN THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/CATTT-CP V/v thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

5

Công văn 44/TTLLTPQG-HCTH năm 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 244/2016/TT-BTC do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

BỘ TƯ PHÁP TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/TTLLTPQG-HCTH V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 244/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Hà Nội,

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2017

6

Công văn 44/2014/TCHQ-GSQL vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014 Kính

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2014

7

Công văn 44/GSQL-GQ4 năm 2017 về từ chối C/O mẫu D của Philippines do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/GSQL-GQ4 V/v từ chối C/O Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan Cần

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

8

Công văn 5825/UBND-CNN năm 2014 thực hiện Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai tại Quyết định 44/2014/QĐ-TTg và 46/2014/-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

truyền tin thiên tai tại Quyết định số 44/2014/QĐ- TTg và Quyết định số 46/2014/-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau: - Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 về ban hành Phương án Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần trên địa bàn

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

9

Công văn 2955/CSĐT(C44) năm 2016 giải quyết các vụ về ma túy do Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành

BỘ CÔNG AN CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2955/CSĐT(C44) V/v giải quyết các vụ án về ma túy Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

10

Công văn 1362/H41-H44 năm 2016 hướng dẫn công tác sản xuất, cấp phát và sử dụng trang phục do Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an ban hành

khai và thực hiện Quyết định 1625/-BCA, trên cơ sở chủ trương kế hoạch sản xuất, cấp phát trang phục mới, Tổng cục IV đề nghị Công an các đơn vị địa phương thực hiện: 1- Chủ động phối hợp với Cục H44 lập kế hoạch và tổ chức tiếp nhận trang phục mới của sỹ quan tại các đơn vị sản xuất gồm: quần áo xuân hè, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

11

Công văn 44/BXD-KHCN chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/BXD-KHCN V/v chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 06/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2013

12

Công văn 44/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 44/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

13

Công văn 44/TXNK-QLN bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/TXNK-QLN V/v Bổ sung hồ sơ Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Công

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

14

Công văn 44/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/TCHQ-TXNK V/v hoàn thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 04/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

15

Công văn 44/VPCP-KTN về giám sát và đánh giá đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/VPCP-KTN V/v giám sát và đánh giá đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 03/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

16

Công văn 101/GSQL-GQ2 năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/GSQL-GQ2 V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN. Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

17

Công văn 9279/BCT-KHCN năm 2014 thực hiện Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN về quản lý chất lượng thép do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9279/BCT-KHCN V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014 Kính

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

18

Công văn 6788/BCT-KHCN năm 2014 thực hiện Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6788/BCT-KHCN V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014 Kính

Ban hành: 21/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

19

Công văn 6567/BCT-KHCN năm 2014 thực hiện Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN do Bộ Công Thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6567/BCT-KHCN V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

20

Công văn 5854/BCT-KHCN năm 2014 về miễn kiểm tra chất lượng thép theo quy định tại Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5854/BCT-KHCN V/v miễn kiểm tra chất lượng thép theo quy định tại Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN Hà Nội, ngày 27 tháng 06

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.87.61.215