Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 44/2003/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9384 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8-44:2003 (ISO 128-44:2001) về bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - phần 44: hình cắt trên bản vẽ cơ khí do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN8-44:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8-44:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 8-44:2003,Tiêu chuẩn Bản vẽ kỹ thuật,Nguyên tắc chung về biểu diễn,Hình cắt trên bảng vẽ cơ khí TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-44 : 2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 44: HÌNH CẮT TRÊN BẢN VẼ CƠ KHÍ Technical drawings –

Ban hành: 04/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-44:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 44: Bệnh roi trùng (Trichomonosis)

TCVN8400-44:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-44:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-44 : 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 44: BỆNH ROI TRÙNG (TRICHOMONOSIS) Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 44: Trichomonosis Lời nói đầu TCVN 8400-44 : 2019 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 44:2018/BTTTT về Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại

QCVN44:2018/BTTTT,Quy chuẩn QCVN44:2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 44:2018/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN LIỀN DÙNG CHO TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ THOẠI National technical regulation on land mobile radio equipment using an integral antenna intended 

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-44:2007 (IEC 60335-2-44 : 2003) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-44: Yêu cầu cụ thể đối với máy là

TCVN5699-2-44:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-44:2007,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-44 : 2007 IEC 60335-2-44 : 2003 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-44: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY LÀ Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-44

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 44:2012/BGTVT về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy làm bằng vật liệu thép do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN44:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN44:2012,Bộ Giao thông vận tải,Vành bánh xe mô tô ,Vành bánh xe gắn máy ,QCVN 44:2012/BGTVT ,Phương pháp thử vành bánh xe ,Yêu cầu kỹ thuật vành bánh xe ,Giao thông QCVN 44 : 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀNH BÁNH XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY LÀM BẰNG

Ban hành: 21/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 44: 2012/BTNMT về chất lượng nước biển xa bờ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN44:2012/BTNMT,Quy chuẩn QCVN44:2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chất lượng nước biền xa bờ ,QCVN 44: 2012/BTNMT ,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 44: 2012/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỀN XA BỜ National Technical Regulation on Off-Shore Water Quality Lời nói đầu

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 44:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu - và thoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN44:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN44:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 44:2011/BTTTT,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Ăng ten liền,Truyền dữ liệu và thoại,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 44:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN LIỀN

Ban hành: 04/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-44:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định bò giống hướng thịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-44:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-44:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-44:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiệm kiểm định ,Bò giống hướng thịt ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 01-44:2011/BNNPTNT KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH BÒ GIỐNG HƯỚNG THỊT National technical

Ban hành: 07/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-44:2010 (IEC 60364-4-44:2007) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

TCVN7447-4-44:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-44:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-4-44:2010 ISO 60364-4-44:2007 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 4-44: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG NHIỄU ĐIỆN ÁP VÀ NHIỄU ĐIỆN TỪ Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-44:2007 (IEC 60068-2-44:1995) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-44: Các thử nghiệm - Hướng dẫn thử nghiệm T: Hàn thiếc

TCVN7699-2-44:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-44:2007,***,Tài nguyên- Môi trường TCVN 7699-2-44:2007 IEC 60068-2-44:1995 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-44: CÁC THỬ NGHIỆM - HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM T: HÀN THIẾC Environmental testing - Part 2-44: Tests - Guidance on Test T: Soldering Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-4-4:2013 (IEC/TR 60721-4-4:2003) về Phân loại điều kiện môi trường – Phần 4-4: Hướng dẫn về tương quan và chuyển đổi các cấp điều kiện môi trường của bộ tiêu chuẩn TCVN 7921-3(IEC 60721-3) sang thử nghiệm môi trường của bộ tiêu chuẩn 7699 (IEC 60068) - Sử dụng tĩnh tại ở các vị trí không được bảo vệ chống thời tiết

TCVN7921-4-4:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7921-4-4:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7921-4-4:2013 IEC/TR 60721-4-4:2003 PHÂN LOẠI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG - PHẦN 4-4: HƯỚNG DẪN VỀ TƯƠNG QUAN VÀ CHUYỂN ĐỔI CÁC CẤP ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TIÊU CHUẨN TCVN 7921-3 (IEC 60721-3) SANG THỬ NGHIỆM MÔI

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

12

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 44: 2001 về hạt giống Thông nhựa vùng cao (Pinus merkusii Jungh. & de Vriese) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng hạt gieo thẳng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN44:2001,Tiêu chuẩn ngành 04TCN44:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,04TCN 44: 2001 ,Hạt giống Thông nhựa vùng cao,Gieo ươm tạo cây con ,Trồng rừng bằng hạt gieo thẳng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 44: 2001 HẠT GIỐNG THÔNG NHỰA VÙNG CAO (Pinus merkusii Jungh. & de

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6274:2003 về Quy phạm ụ nổi

TCVN6274:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6274:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6274 : 2003 QUI PHẠM Ụ NỔI Rules for Floating Docks CHƯƠNG 1 QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Qui định chung 1.1.1. Phạm vi áp dụng 1 Việc kiểm tra và đóng mới các ụ nổi phải thỏa mãn Qui phạm

Ban hành: 31/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6389:2003 (CODEX STAN 90 - 1995) về thịt cua đóng hộp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6389:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6389:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN6389:2003,Thịt cua đóng hộp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6389 : 2003 CODEX STAN 90 - 1995 Soát xét lần 1 THỊT CUA ĐÓNG HỘP Canned crarb meat Lời nói đầu TCVN 6389 : 2003 thay thế TCVN 6389 : 1998

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 về phòng cháy chữa cháy-hệ thống Sprinkler tự động-yêu cầu thiết kế và lắp đặt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7336:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7336:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7336:2003,Phòng cháy chữa cháy,Hệ thống sprinkler tự động TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7336:2003 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG-YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7312:2003 về Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp - Khẩu trang có tấm lọc bụi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. PHƯƠNG TIỆN CÁ NHÂN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP – KHẨU TRANG CÓ TẤM LỌC BỤI Personal respiratory protective devices –

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5107:2003 về Nước mắm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5107:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5107:2003,***,Nước mắm,TCVN 5107:2003,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5107 : 2003 NƯỚC MẮM Fish sauce 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nước mắm được sản xuất từ cá và muối. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6276:2003 về Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6276:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6276:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển,Ngăn ngừa ô nhiễm biển,Ô nhiễm biển,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6276 : 2003 QUI PHẠM CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU Rules for Marine Pollution Prevention Systems of Ships Lời nói

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5502:2003 về nước cấp sinh hoạt - yêu cầu chất lượng do Bộ khoa học và công nghệ ban hành

TCVN5502:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5502:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN5502:2003,Nước cấp sinh hoạt ,Yêu cầu chất lượng,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5502: 2003 SOÁT XÉT LẦN 1 NƯỚC CẤP SINH HOẠT - YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Domestic supply water - Quality requirements Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7362 : 2003 (ISO 6726:1988) về mô tô, xe máy hai bánh - khối lượng - thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7362:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7362:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7362:2003,Mô tô xe máy hai bánh,Thuật ngữ và định nghĩa,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7362 : 2003 (ISO 6726:1988) MÔ TÔ, XE MÁY HAI BÁNH - KHỐI LƯỢNG - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Motorcycles and mopeds with two wheels - Masses - Vocabulary

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125