Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 44/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 8407 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10906-5:2020 về Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 5: Kiểm tra giao thức bản tin điều khiển Internet

TCVN10906-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10906-5:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10906-5:2020 GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 (IPv6) - SỰ PHÙ HỢP CỦA GIAO THỨC - PHẦN 5: KIỂM TRA GIAO THỨC BẢN TIN ĐIỀU KHIỂN INTERNET Internet Protocol, Version 6 (IPv6) - Protocol conformance - Part 5: Protocol

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-5:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 5: Vật liệu và hàn

TCVN12823-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12823-5:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12823-5 : 2020 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHẦN 5: VẬT LIỆU VÀ HÀN Mobile Offshore Units - Part 5: Materials and welding Lời nói đầu TCVN 12823-5 : 2020 thay thế TCVN 5317 : 2016 và TCVN 5318 : 2016. TCVN 12823-5

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-4:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 4: An toàn và phòng chống cháy

TCVN12823-4:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12823-4:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12823-4:2020 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHẦN 4: AN TOÀN VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY Mobile Offshore Units - Part 4: Safety Equipment and Fire Protection Lời nói đầu TCVN 12823-4: 2020 thay thế cho TCVN 5314: 2016 và

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-3:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống

TCVN12823-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12823-3:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12823-3:2020 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHẦN 3: MÁY VÀ HỆ THỐNG Mobile Offshore Units - Part 3: Machinery and systems Lời nói đầu TCVN 12823-3:2020 thay thế cho TCVN 5315:2016 và TCVN 5316:2016. TCVN 12823-3:2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12777-2:2020 (ISO 7588-2:1998) về Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị chuyển mạch điện/điện tử - Phần 2: Thiết bị điện tử

TCVN12777-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12777-2:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12777-2:2020 ISO 7588-2:1998 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH ĐIỆN/ĐIỆN TỬ - PHẦN 2: THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Road vehicles - Electrical/electronic switching devices - Part 2: Electronic devices Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12777-1:2020 (ISO 7588-1:1998) về Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị chuyển mạch điện/điện tử - Phần 1: Rowle và bộ nhấp nháy

TCVN12777-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12777-1:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12777-1:2020 ISO 7588-1:1998 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH ĐIỆN/ĐIỆN TỬ PHẦN 1: ROWLE VÀ BỘ NHẤP NHÁY Road vehicles - Electrical/electronic switching devices - Part 1: Relays and flashers

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12776-2:2020 (ISO 13064-2:2012) về Mô tô và xe máy điện - Hiệu suất - Phần 2: Đặc tính hoạt động trên đường

TCVN12776-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12776-2:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12776-2:2020 ISO 13064-2:2012 MÔ TÔ VÀ XE MÁY ĐIỆN - HIỆU SUẤT PHẦN 2: ĐẶC TÍNH HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐƯỜNG Battery-electric mopeds and motorcycles - Performance - Part 2: Road operating characteristics Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12776-1:2020 (ISO 13064-1:2012) về Mô tô và xe máy điện - Hiệu suất - Phần 1: Mức tiêu thụ năng lượng và quãng đường chạy danh định

TCVN12776-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12776-1:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12776-1:2020 ISO 13064-1:2012 MÔ TÔ VÀ XE MÁY ĐIỆN - HIỆU SUẤT PHẦN 1: MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ QUÃNG ĐƯỜNG CHẠY DANH ĐỊNH Battery-electric mopeds and motorcycles - Performance - Part 1: Reference energy

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12504-2:2020 (ISO 6469-2:2018) về Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Đặc tính kỹ thuật an toàn - Phần 2: An toàn vận hành xe

TCVN12504-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12504-2:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12504-2:2020 ISO 6469-2:2018 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHẠY ĐIỆN - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT AN TOÀN PHẦN 2: AN TOÀN VẬN HÀNH XE Electrically propelled road vehicles - Safety specifications - Part 2: Vehicle operational

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11817-4:2020 (ISO/IEC 9798-4:1999) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng hàm kiểm tra mật mã

TCVN11817-4:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11817-4:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11817-4 : 2020 ISO/IEC 9798-4 : 1999 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - XÁC THỰC THỰC THỂ - PHẦN 4: CƠ CHẾ SỬ DỤNG HÀM KIỂM TRA MẬT MÃ Information technology - Security techniques - Entity authentication -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

171

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9802-7:2020 về Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 7: Giao thức bản tin điều khiển Internet

TCVN9802-7:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9802-7:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9802-7:2020 GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 (IPv6) - PHẦN 7: GIAO THỨC BẢN TIN ĐIỀU KHIỂN INTERNET Internet protocol version 6 (IPv6) - Part 7: Internet Control Message Protocol Lời nói đầu TCVN 9802-7:2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

172

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9802-6:2020 về Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 6: Giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái IPv6

TCVN9802-6:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9802-6:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9802-6:2020 GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 (IPv6) - PHẦN 6: GIAO THỨC TỰ ĐỘNG CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ KHÔNG GIỮ TRẠNG THÁI IPV6 Internet protocol version 6 (IPv6) - Part 6: IPv6 Stateless Address Autoconfiguration Protocol

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

173

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-12:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

TCVN6170-12:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-12:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-12 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 12 : VẬN CHUYỂN VÀ DỰNG LẮP Fixed offshore platforms - Part 12: Transportation and Installation Operation Lời nói đầu TCVN 6170-12 : 2020 thay thế TCVN 6170-12 :

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-11:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo

TCVN6170-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-11:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-11 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 11 : CHẾ TẠO Fixed offshore platforms - Part 11: Fabrication/Construction Lời nói đầu TCVN 6170-11 : 2020 thay thế TCVN 6170-11 : 2002. TCVN 6170-11 : 2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-8:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn

TCVN6170-8:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-8:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-8 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 8: HỆ THỐNG CHỐNG ĂN MÒN Fixed offshore platform - Part 8: Corrosion Protection System Lời nói đầu TCVN 6170 - 8 : 2020 thay thế TCVN 6170 - 8 : 1999 TCVN 6170 - 8 :

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133