Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 44/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 8407 tiêu chuẩn

121

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 44:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu - và thoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

công suất kênh lân cận Lời nói đầu QCVN 44 : 2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi TCN 68 - 231: 2005 “Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền số liệu (và thoại) - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 28/2005/-BBCVT ngày 17/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính,

Ban hành: 04/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

122

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 121:2020/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2

QCVN121:2020/BTTTT,Quy chuẩn QCVN121:2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 121:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DVB-T2 National technical regulation on quality of digital cable television service applied to DVB-T2 technology Lời nói

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

123

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 87:2020/BTTTT về Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

QCVN87:2020/BTTTT,Quy chuẩn QCVN87:2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 87:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP TƯƠNG TỰ TẠI ĐIỂM KẾT NỐI THUÊ BAO National technical regulation on analogue cable television signal at subscriber connection point Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

124

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2020/BTTTT về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

QCVN52:2020/BTTTT,Quy chuẩn QCVN52:2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 52:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF SỬ DỤNG CHO NGHIỆP VỤ DI ĐỘNG HÀNG HẢI National technical regulation on VHF radiotelephone used for the maritime mobile service Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

125

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2020/BTTTT về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

QCVN50:2020/BTTTT,Quy chuẩn QCVN50:2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 50:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF SỬ DỤNG TRÊN PHƯƠNG TIỆN CỨU SINH National technical regulation on VHF radiotelephone used on the survival craft Lời nói đầu QCVN 50:2020/BTTTT thay thế QCVN

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

126

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

QCVN42:2020/BTNMT,Quy chuẩn QCVN42:2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 42: 2020/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ National technical regulation on basic geographic information (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

127

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT về Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

QCVN63:2020/BTTTT,Quy chuẩn QCVN63:2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 63:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2 National technical regulation on digital receiver used in DVB-T2 digital terrestrial television broadcasting Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

128

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-44:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định bò giống hướng thịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-44:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-44:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-44:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiệm kiểm định ,Bò giống hướng thịt ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 01-44:2011/BNNPTNT KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH BÒ GIỐNG HƯỚNG THỊT National technical

Ban hành: 07/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

129

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT về Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

QCVN32:2020/BTTTT,Quy chuẩn QCVN32:2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 32:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHỐNG SÉT CHO CÁC TRẠM VIỄN THÔNG VÀ MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG National technical regulation on lightning protection for telecommunication stations and outside cable network Lời nói

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

130

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 101:2020/BTTTT về Pin lithium cho thiết bị cầm tay

QCVN101:2020/BTTTT,Quy chuẩn QCVN101:2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 101:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PIN LITHIUM CHO THIẾT BỊ CẦM TAY National technical regulation on lithium batteries for handheld equipments Lời nói đầu QCVN 101:2020/BTTTT thay thế QCVN 101:2016/BTTTT.

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

131

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT về Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

QCVN01:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN01:2020,Bộ Công thương,Xây dựng QCVN 01:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU National Technical Regulation on Design requirements for Petrol filling stations LỜI NÓI ĐẦU QCVN 01:2020/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

132

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA về trạm bơm nước chữa cháy

QCVN02:2020/BCA,Quy chuẩn QCVN02:2020,Bộ Công An,Công nghiệp QCVN 02:2020/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON STATIONARY PUMPS FOR FIRE PROTECTION LỜI NÓI ĐẦU QCVN 02:2020/BCA do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chủ trì biên

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

133

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT về Báo hiệu đường thủy nội địa

QCVN39:2020/BGTVT,Quy chuẩn QCVN39:2020,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông Lời nói đầu QCVN 39:2020/BGTVT, do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành. Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2011/BGTVT “Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

134

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành

QCVN06:2020/BXD,Quy chuẩn QCVN06:2020,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 06:2020/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH National Technical Regulation on Fire Safety of Buildings and Constructions NỘI DUNG NỘI DUNG 1. QUY ĐỊNH CHUNG 2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY 3. BẢO

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

135

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

QCVN01-190:2020/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-190:2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HÀM LƯỢNG TỐI ĐA CHO PHÉP CÁC CHỈ TIÊU AN TOÀN TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN National technical regulation Animal

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27002:2020 (ISO/IEC 27002:2013) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin

TCVNISO/IEC27002:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO/IEC 27002:2020 ISO/IEC 27002:2013 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - QUY TẮC THỰC HÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN Information technology - Security techniques - Code of practice for information security

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12889-1:2020 về Mẫu khoáng tướng - Phần 1: Yêu cầu chung khi gia công và phân tích

TCVN12889-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12889-1:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12889-1:2020 MẪU KHOÁNG TƯỚNG - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG KHI GIA CÔNG VÀ PHÂN TÍCH Mineralographic sample - Part 1: Technical requirement on processing and petrographical analysis of thin slice Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

138

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12888-1:2020 về Mẫu thạch học - Phần 1: Yêu cầu chung khi gia công và phân tích

TCVN12888-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12888-1:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12888-1:2020 MẪU THẠCH HỌC - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG KHI GIA CÔNG VÀ PHÂN TÍCH Petrographic pattern - Part 1: Technical requirement on processing and petrographical analysis of thin slice Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12849-4:2020 (ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015) về Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 4: Các kỹ thuật kiểm thử

TCVN12849-4:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12849-4:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12849-4:2020 ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015 KỸ THUẬT HỆ THỐNG VÀ PHẦN MỀM - KIỂM THỬ PHẦN MỀM - PHẦN 4: CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ Software and systems engineering - Software testing - Part 4: Test Techniques Lời

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12849-1:2020 (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013) về Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 1: Khái niệm và định nghĩa

TCVN12849-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12849-1:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12849-1:2020 ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013 KỸ THUẬT HỆ THỐNG VÀ PHẦN MỀM - KIỂM THỬ PHẦN MỀM - PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA Software and systems engineering - Software testing Part 1: Concepts and definitions Lời

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102