Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 44/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 8407 tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13149-1:2020 về Ghi đường sắt - Phần 1: Ghi khổ đường 1000 mm và khổ đường 1435 mm có tốc độ tàu 12 km/h - Ghi lồng có tốc độ tàu nhỏ hơn hoặc bằng 100 km/h

TCVN13149-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13149-1:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13149-1:2020 GHI ĐƯỜNG SẮT - PHẦN 1: GHI KHỔ ĐƯỜNG 1000 MM VÀ KHỔ ĐƯỜNG 1435 MM CÓ TỐC ĐỘ TÀU 120 KM/H - GHI ĐƯỜNG CÓ TỐC ĐỘ TÀU NHỎ HƠN HOẶC BẰNG 100 KM/H Railway Turnout - Part 1:1000 mm gauge and 1435 mm gauge turnouts

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-2:2020 (ISO 6363-2:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 2: Cơ tính

TCVN13066-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13066-2:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13066-2:2020 ISO 6363-2:2012 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI - PHẦN 2: CƠ TÍNH Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 2:

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-5:2020 (ISO 6363-5:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 5: Thanh vuông, hình sáu cạnh và dây - Dung sai hình dạng và kích thước

TCVN13066-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13066-5:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13066-5:2020 ISO 6363-5:2012 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI - PHẦN 5: THANH VUÔNG, HÌNH SÁU CẠNH VÀ DÂY - DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Wrought aluminium and aluminium

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-6:2020 (ISO 6363-6:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 6: Ống tròn kéo - Dung sai hình dạng và kích thước

TCVN13066-6:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13066-6:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13066-6:2020 ISO 6363-6:2012 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI - PHẦN 6: ỐNG TRÒN KÉO - DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-4:2020 (ISO 6363-4:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 4: Thanh và dây chữ nhật - Dung sai hình dạng và kích thước

TCVN13066-4:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13066-4:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13066-4 : 2020 ISO 6363-4 : 2012 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI - PHẦN 4: THANH VÀ DÂY CHỮ NHẬT - DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Wrought aluminium and aluminium alloys -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-3:2020 (ISO 6363-3:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 3: Thanh và dây tròn - Dung sai hình dạng và kích thước (Dung sai đối xứng cộng trừ trên đường kính)

TCVN13066-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13066-3:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13066-3 : 2020 ISO 6363-3 : 2012 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI - PHẦN 3: THANH VÀ DÂY TRÒN - DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC (DUNG SAI ĐỐI XỨNG CỘNG TRỪ TRÊN ĐƯỜNG KÍNH) Wrought

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-1:2020 (ISO 6363-1:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp

TCVN13066-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13066-1:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13066-1:2020 ISO 6363-1:2012 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI - PHẦN 1: ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CHO KIỂM TRA VÀ CUNG CẤP Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13065-5:2020 (ISO 6361-5:2011) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 5: Thành phần hóa học

TCVN13065-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13065-5:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13065-5:2020 ISO 6361-5:2011 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - TẤM MỎNG, BĂNG VÀ TẤM - PHẦN 5: THÀNH PHẦN HÓA HỌC Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part 5: Chemical

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13065-3:2020 (ISO 6361-3:2014) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 3: Băng - Dung sai hình dạng và kích thước

TCVN13065-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13065-3:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13065-3:2020 ISO 6361-3:2014 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - TẤM MỎNG, BĂNG VÀ TẤM - PHẦN 3: BĂNG - DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part 3:

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-31:2020 về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chuyên dùng chở hàng - Phần 31: Thang máy chở hàng có thể tiếp cận

TCVN6396-31:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-31:2020,***,Điện - điện tử,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-31:2020 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY- THANG MÁY CHUYÊN DÙNG CHỞ HÀNG PHẦN 31: THANG MÁY CHỞ HÀNG CÓ THỂ TIẾP CẬN Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-43:2020 về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 43: Thang máy cho cần trục

TCVN6396-43:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-43:2020,***,Điện - điện tử,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-43:2020 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY ĐẶC BIỆT CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 43: THANG MÁY CHO CẦN TRỤC Safety rules for the construction and installation of lifts -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6397-1:2020 về Yêu cầu an toàn cho thang cuốn và băng tải chở người - Phần 1: Cấu tạo và lắp đặt

TCVN6397-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6397-1:2020,***,Điện - điện tử,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6397-1 : 2020 YÊU CẦU AN TOÀN CHO THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI - PHẦN 1: CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation Lời nói đầu TCVN 6397-1:2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-9:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 9: Sồi phảng

TCVN12714-9:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12714-9:2020,***,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12714-9:2020 GIỐNG C�Y L�M NGHIỆP - C�Y GIỐNG C�C LO�I C�Y BẢN ĐỊA PHẦN 9: SỒI PHẢNG Forest tree cultivar - Seedlings of native plants Part 9: Lithocarpus fissus Champ ex Benth Lời n�i đầu TCVN 12714-9: 2020 do

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13065-4:2020 (ISO 6361-4:2014) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 4: Tấm và tấm mỏng - Dung sai hình dạng và kích thước

TCVN13065-4:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13065-4:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13065-4:2020 ISO 6361-4:2014 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - TẤM MỎNG, BĂNG VÀ TẤM - PHẦN 4: TẤM VÀ TẤM MỎNG - DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

197

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13065-1:2020 (ISO 6361-1:2011) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp

TCVN13065-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13065-1:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13065-1:2020 ISO 6361-1:2011 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - TẤM MỎNG, BĂNG VÀ TẤM - PHẦN 1: ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CHO KIỂM TRA VÀ CUNG CẤP Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

198

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13065-2:2020 (ISO 6361-2:2014) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 2: Cơ tính

TCVN13065-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13065-2:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13065-2:2020 ISO 6361-2:2014 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC – TẤM MỎNG, BĂNG VÀ TẤM – PHẦN 2: CƠ TÍNH Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part 2: Mechanical properties Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12880-2:2020 (ISO 28598-2:2017) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) - Phần 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận định tính

TCVN12880-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12880-2:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12880-2:2020 ISO 28598-2:2017 QUY TRÌNH LẤY MẪU CHẤP NHẬN DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ ƯU TIÊN (APP) - PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU MỘT LẦN PHỐI HỢP DÙNG CHO LẤY MẪU CHẤP NHẬN ĐỊNH TÍNH Acceptance sampling procedures based

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12880-1:2020 (ISO 28598-1:2017) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) – Phần 1: Hướng dẫn về cách tiếp cận APP

TCVN12880-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12880-1:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12880-1:2020 ISO 28598-1:2017 QUY TRÌNH LẤY MẪU CHẤP NHẬN DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ ƯU TIÊN (APP) - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH TIẾP CẬN APP Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150