Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 44/2014/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 180256 văn bản

121

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định 03/2016/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Sơn La, ngày 21 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 21/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

122

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Thành phố Hà Nội,Phí trông giữ xe,Phí trông giữ xe đạp,Phí trông giữ xe ô tô ,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

123

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ quyết định 67/2013/QĐ-UBND về quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2018

124

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về Quy định công tác lễ tân ngoại giao trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

125

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 01 tháng 12 năm

Ban hành: 01/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

126

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Hà Nam,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 20/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

127

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về bổ sung giá đất ở vào Bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định 61/2014/QĐ-UBND (Lần 3)

Môi trường tại Tờ trình số 445/TTr-STNMT ngày 13 tháng 9 năm 2017 về việc bổ sung giá đất ở vào Bảng giá đất 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 và Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016; Báo cáo số 119/BC-STP ngày 18/7/2017 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định

Ban hành: 08/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2017

128

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Đồng Nai

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Đồng Nai,

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2017

129

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về quy định bố trí ngành nghề, dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 26 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

130

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Quảng Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

131

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Phú Yên

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Phú Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 17/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

132

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 10 năm

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2017

133

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Tháp ban hành

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 22 tháng 9 năm

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2017

134

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/UBND Lâm Đồng, ngày 15 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

135

Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, ssửa đổi trong lĩnh vực thành lập và hoạt động Liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

44/QD-UBND,Quyết định 44 2015,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

136

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Lạng Sơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn,

Ban hành: 14/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2017

137

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Bến Tre,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 11

Ban hành: 11/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2017

138

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 07 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 07/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2017

139

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Tỉnh Lai Châu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 06 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

140

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2015/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

44/2017/QD-UBND,Quyết định 44 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiêu chuẩn công chức ,Tiêu chuẩn công chức phường xã thị trấn,Tiêu chuẩn công chức phường ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.95.131.146