Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 44/2013/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 192095 văn bản

181

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 20 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, CHẾ

Ban hành: 20/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

182

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND về bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 20 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY

Ban hành: 20/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

183

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND quy định việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 08 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

184

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

Ban hành: 06/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

185

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức giá tối thiểu tài nguyên, khoáng sản để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 30 tháng 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ TỐI THIỂU MỘT

Ban hành: 30/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

186

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND về quản lý, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

187

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 29 tháng 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

188

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Long An, ngày 23 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

189

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC THU

Ban hành: 16/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

190

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ

Ban hành: 08/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

191

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND về danh mục giá bổ sung dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Bà Rịa, ngày 05 tháng 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC

Ban hành: 05/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

192

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 08 tháng 4 năm 2019 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

193

Kế hoạch 44/KH-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Ninh Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/KH-UBND Ninh Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2019 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

194

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND về thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ VỆ SINH ĐỐI VỚI

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2014

195

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND về Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

196

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND triển khai dạy và học tiếng Bahnar và Jrai cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 05 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI DẠY VÀ HỌC TIẾNG BAHNAR VÀ

Ban hành: 05/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2014

197

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ

Ban hành: 01/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

198

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2014/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 28 tháng 7 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 28/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2014

199

Kế hoạch 44/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2019 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

200

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/KH-UBND Thanh Hóa, ngày 21 tháng 02 năm 2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.87.147.184