Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 44/2002/PL-UBTVQH10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 6464 văn bản

141

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Ninh Bình ban hành

44/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Nâng cao hiệu quả chính sách pháp luật Ninh Bình,Quy hoạch đất tại đô thị Ninh Bình,Chính sách pháp luật Quy hoạch đất tại đô thị,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

142

Chỉ thị 44-CT/TW năm 2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

44-CT/TW,Chỉ thị 44-CT 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Đổi mới công tác xuất bản sách lý luận,Đổi mới công tác xuất bản sách chính trị,Nâng cao hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số:

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

143

Nghị quyết 44/NQ-CP năm về phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ do Chính phủ ban hành

44/NQ-CP,Nghị quyết 44 2020,Chính phủ,Lĩnh vực hải quan,Hiệp định Hợp tác hỗ trợ lẫn nhau,Việt Nam Hoa Kỳ,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44

Ban hành: 11/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

144

Kế hoạch 44/KH-UBND về thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng năm 2020

44/KH-UBND,Tỉnh Sóc Trăng,Thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh sở ngành,Đánh giá năng lực cạnh tranh sở ngành Sóc Trăng,Cải thiện năng lực cạnh tranh tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

145

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 131-KH/TU thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Cà Mau ban hành

44/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài Cà Mau,Thực hiện nâng cao hợp tác đầu tư nước ngoài,Hợp tác đầu tư nước ngoài Cà Mau 2020,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

146

Nghị quyết số 44/2001/NQ-QH10 về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sơn la do Quốc Hội ban hành

44/2001/NQ-QH10,Nghị quyết 44 2001,Quốc hội,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2001/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2001 NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN

Ban hành: 29/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

147

Kế hoạch 44/KH-UBND về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, năm 2020

44/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Kiên Giang,Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020,Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Kiên Giang 2020,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

148

Kế hoạch 44/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

44/KH-VKSTC,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát,Tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát,Thi tuyển Kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

149

Kế hoạch 44/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

--------------- Số: 44/KH-UBND Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 2 năm 2020 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

150

Kế hoạch 44/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

44/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Sơn La,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người 2020,Dịch bệnh truyền nhiễm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

152

Thông báo 44/TB-VPCP ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

44/TB-VPCP,Thông báo 44 2020,Văn phòng Chính phủ,Ứng phó sự cố thiên tai,Tìm kiếm cứu nạn,Nhiệm vụ trọng tâm,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

153

Nghị quyết số 231/2000/QĐ-UBTVQH10 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

231/2000/QD-UBTVQH10,Nghị quyết 231 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 231/2000/QĐ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2000 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ban hành: 14/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

154

Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành

44/QD-BXD,Quyết định 44 2020,Bộ Xây dựng,Bảng giá xây dựng,Kết cấu công trình,Vốn đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

155

Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 về việc triển khai thực hiện Mục 3 Nghị quyết của Quốc hội "Về việc thi hành Bộ luật Hình sự" do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

229/2000/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 229 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 229/2000/NQ-UBTVQH10 Hà Nội,

Ban hành: 28/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

156

Quyết định 44/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

44/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

157

Nghị quyết số 223/2000/NQ-UBTVQH10 về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ năm 2000 cho các Đoàn đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

223/2000/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 223 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 223/2000/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2000 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC

Ban hành: 14/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

158

Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1262/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1262 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện Tuyên Quang,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã Tuyên Quang,Thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

159

Nghị quyết 1260/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1260/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1260 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn Quý Lộc thuộc huyện Yên Định,Thành lập thị trấn thuộc huyện Yên Định Thanh Hóa,Thành lập thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

160

Nghị quyết 1261/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1261/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1261 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn Long Giao tỉnh Đồng Nai,Thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ,Thành lập thị trấn thuộc huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.6.131