Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 44/2002/PL-UBTVQH10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 6459 văn bản

121

Thông tư 10/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội kèm theo Nghị định 25/2001/NĐ-CP do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

10/2002/TT-BLDTBXH,Thông tư 10 2002,Bộ Lao động – Thương binh và X,Cơ sở bảo trợ xã hội,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2002

Ban hành: 12/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

122

Chỉ thị 10/2002/CT-UB về tăng cường biện pháp khắc phục ngộ độc do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện trên rau muống nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/2002/CT-UB,Chỉ thị 10 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2002/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ TĂNG

Ban hành: 15/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

123

Lệnh công bố Pháp lệnh giá 2002

10/2002/L-CTN,Lệnh 10 2002,Chủ tịch nước,Pháp lệnh Giá,Lệnh công bố Pháp lệnh,Thương mại CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* SỐ 10/2002/L-CTN Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2002

Ban hành: 08/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

124

Quyết định 10/2002/QĐ-BTS về tiêu chuẩn cấp ngành do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

10/2002/QD-BTS,Quyết định 10 2002, Bộ Thủy sản ,Tiêu chuẩn,Tiêu chuẩn ngành,Hàm lượng axit,Hàm lượng kháng sinh,Hàm lượng thuốc trừ sâu,Thể thao - Y tế BỘ THUỶ SẢN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10/2002/QÐ- BTS

Ban hành: 08/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2009

125

Bộ Luật Lao động sửa đổi 2002

Luật 35 2002,Quốc hội,Bộ Luật Lao động,Bộ Luật Lao động sửa đổi,Luật Lao động,Luật Lao động sửa đổi,Lao động,Lao động Tiền lương,Hợp đồng lao động,Chấm dứt hợp đồng lao động,Sửa đổi,Bổ sung,35/2002/QH10,Lao động - Tiền lương QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

126

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2002

Luật 33 2002,Quốc hội,Luật Tổ chức Tòa án nhân dân,Luật Tổ chức Tòa án,Tổ chức Tòa án nhân dân,Tổ chức Tòa án,Tòa án nhân dân,33/2002/QH10,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2012

127

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2002

Luật 34 2002,Quốc hội,Luật Tổ chức Viện Kiểm sát,Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân,Tổ chức Viện Kiểm sát,Viện kiểm sát nhân dân,Viện Kiểm sát,Quyền kiểm sát,Quyền công tố,34/2002/QH10,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

128

Nghị quyết số 56/2002/QH10 về việc thi hành Luật Tổ chức Toán án nhân dân và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân do Quốc Hội ban hành

56/2002/QH10,Nghị quyết 56 2002,Quốc hội,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56/2002/QH10 Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TOÀ ÁN NHÂN DÂN VÀ LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN

Ban hành: 02/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

129

Chỉ thị 10/2002/CT-UB về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

10/2002/CT-UB,Chỉ thị 10 2002,Thành phố Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2002/CT-UB Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI

Ban hành: 20/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

130

Chỉ thị 10/2002/CT-TTg thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phòng, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan khác hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh về giám định tư pháp để Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong quý I năm 2003. Có giải pháp đồng bộ nhằm triển khai thực hiện Pháp lệnh Luật sư số 37/2001/PL- UBTVQH 10 ngày 25 tháng 7 năm 2001. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và

Ban hành: 19/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

131

Thông tư 10/2002/TT-BTCCBCP hướng dẫn Quyết định 180/2001/QĐ-TTg về nhân sự Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty có 100% vốn nhà nước do Ban tổ chức cán bộ hính phủ ban hành

10/2002/TT-BTCCBCP,Thông tư 10 2002,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Nhân sự,Kế toán trưởng,Giám đốc,Phó Tổng giám đốc,Tổng công ty 100% vốn nhà nước,Doanh nghiệp BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

132

Quyết định 10/2002/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

10/2002/QD-BTC,Quyết định 10 2002,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng nhóm 2709,Mặt hàng nhóm 2710,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 01/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

133

Quyết định 10/2002/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ Tuyến đường Bảo tàng Dân tộc học - Yên Hoà - Phú Đô - Tỉ lệ 1/500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

10/2002/QD-UB,Quyết định 10 2002,Thành phố Hà Nội,Chỉ giới đường đỏ,Tỷ lệ 1-500,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 31/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

134

Thông tư 10/2002/TT-BTC hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá IX do Bộ Tài chính ban hành

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/12/2001. Căn cứ vào Nghị quyết số 284/2002/NQ-UBTVQH10 ngày 26/1/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI. Bộ Tài chính

Ban hành: 30/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

135

Quyết định 10/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tháng 01 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH NĂM 2002 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích số 15/1999/PL-UBTVQH10 ngày

Ban hành: 30/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

136

Quyết định 10/2002/QĐ-BCN về Đơn giá khảo sát thăm dò chuyên ngành than do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

10/2002/QD-BCN,Quyết định 10 2002,Bộ Công nghiệp,Đơn giá khảo sát,Khảo sát thăm dò,Ngành than,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2002/QĐ-BCN Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

137

Quyết định 10/2002/QĐ-BNN về trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/2002/QD-BNN,Quyết định 10 2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Trao đổi quốc tế,Tài nguyên di truyền thực vật,Sở hữu trí tuệ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 17/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

138

Nghị định 10/2002/NĐ-CP về Chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

10/2002/ND-CP,Nghị định 10 2002,Chính phủ,Chế độ tài chính,Đơn vị sự nghiệp có thu,Kinh phí thường xuyên,Trích lập quỹ,Vay tín dụng ngân hàng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2012

139

Quyết định 10/2002/QĐ-TTg phê duyệt kết quả Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 1996-2000 và triển khai thực hiện tiếp tục Chương trình thời kỳ 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10/2002/QD-TTg,Quyết định 10 2002,Thủ tướng Chính phủ,Đánh giá tài nguyên rừng,Tài nguyên rừng,Diễn biến rừng,Điều tra tài nguyên rừng,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 14/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

140

Nghị quyết 240/2000/NQ-UBTVQH10 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

240/2000/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 240 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 240/2000/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2000 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA

Ban hành: 27/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118