Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 44/2002/PL-UBTVQH10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 6464 văn bản

101

Nghị quyết số 35-NQ/UBTVQH10 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Chính phủ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

35-NQ/UBTVQH10,Nghị quyết 35-NQ 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-NQ/UBTVQH10 Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1998 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH

Ban hành: 21/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

102

Nghị quyết số 134/2002/NQ-UBTVQH11 về việc ban hành quy chế phối hợp giữa tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành

134/2002/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 134 2002,***,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/2002/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2002

Ban hành: 04/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

103

Nghị quyết 132/2002/NQ-UBTVQH11 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các toà án nhân dân địa phương về tổ chức do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

132/2002/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 132 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 132/2002/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2002 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

104

Nghị quyết 131/2002/NQ-UBTVQH11 về việc quy định một số điểm về việc thi hành Pháp lệnh thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, Pháp lệnh kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

131/2002/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 131 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131/2002/NQ-UBTVQH11 Hà Nội,

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2009

105

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025

44/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi,Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

106

Kế hoạch 44/KH-UBND về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

44/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Phòng chống tệ nạn mại dâm Kiên Giang 2021,Kế hoạch về cai nghiện ma túy tỉnh Kiên Giang,Tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Kiên Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

107

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)

44/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Giảm thiểu tình trạng tảo hôn vùng dân tộc thiểu số,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống dân tộc thiểu số,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống tỉnh Quảng Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

108

Kế hoạch 44/KH-UBND về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021

44/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Xây dựng thực hiện hương ước tỉnh Sơn La,Xây dựng thực hiện quy ước tỉnh Sơn La,Thực hiện hương ước quy ước tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

109

Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

44/QD-UBND,Quyết định 44 2021,Tỉnh Kon Tum,Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Kon Tum 2021 2025,Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum,Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

110

Chỉ thị 44/CT-TTg năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

44/CT-TTg,Chỉ thị 44 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi,Bảo đảm đón Tết Tân Sửu 2021 an toàn,Bảo đảm đón Tết Tân Sửu 2021 tiết kiệm,Bảo đảm đón Tết Tân Sửu 2021 lành mạnh,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

111

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

Hạnh phúc --------------- Số: 44/NQ-HĐND Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

112

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt tổng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2021

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt tổng biên chế công chức tỉnh Hà Giang,Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021,Phê duyệt tổng hợp đồng lao động tỉnh Hà Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

113

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất,Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa tỉnh Bạc Liêu,Dự án có sử dụng đất trồng lúa tỉnh Bạc Liêu 2021,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

114

Thông tư liên tịch 44/2002/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của dự án y tế nông thôn (sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu á) do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

44/2002/TTLT-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 44 2002,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Sử dụng vốn vay,Ngân hàng Phát triển Châu á,Cơ chế quản lý tài chính,Dự án y tế nông thôn,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

115

Thông tư 10/2002/TT-BTM hướng dẫn việc mua bán trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Thương mại ban hành

10/2002/TT-BTM,Thông tư 10 2002,Bộ Thương mại,Mua bán hàng hóa,Dịch vụ thương mại,Khu vực biên giới Việt Nam Campuchia,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2002

Ban hành: 12/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

116

Quyết định 10/2002/QĐ-BKHCN về tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

10/2002/QD-BKHCN,Quyết định 10 2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thịt sản phẩm,Dụng cụ thí nghiệm,Tiêu chuẩn,Tiêu chuẩn Việt Nam BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10/2002

Ban hành: 22/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

117

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 44/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020 THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM CHO KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VÀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

118

Nghị quyết 10/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2002 do Chính phủ ban hành

10/2002/NQ-CP,Nghị quyết 10 2002,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2002/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2002 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH

Ban hành: 06/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2011

119

Nghị quyết số 272/2001/NQ-UBTVQH10 về trang phục đối với Hội thẩm Toà án nhân dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

272/2001/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 272 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272/2001/NQ-UBTVQH10 Hà Nội,

Ban hành: 26/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

120

Thông tư 10/2002/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện hành nghề dược do Bộ Y tế ban hành

10/2002/TT-BYT,Thông tư 10 2002,Bộ Y tế,Điều kiện hành nghề dược,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2002/TT-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2002

Ban hành: 04/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.6.131