Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 44/2002/PL-UBTVQH10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 6459 văn bản

81

Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004

phúc ******* Số: 15/2004/PL -UBTVQH11 Hà Nội , Ngày 24 tháng 03 năm 2004 PHÁP LỆNH GIỐNG CÂY TRỒNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội

Ban hành: 24/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

82

Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004

Pháp lệnh 13 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thi hành án dân sự,Thi hành án dân sự,Cơ quan thi hành án dân sự,Chấp Hành viên thi hành án,Chấp hành viên thi hành án dân sự,Giải quyết khiếu nại,13/2004/PL-UBTVQH11,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

83

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003

Pháp lệnh 12 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Phụ gia thực phẩm,Vi chất dinh dưỡng,Cơ sở chế biến thực phẩm,Thực phẩm chức năng,Kinh doanh thực phẩm,12/2003/PL-UBTVQH11,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

84

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003

Pháp lệnh 11 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Cán bộ công chức sửa đổi,Pháp lệnh Cán bộ công chức,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Công chức dự bị,Sửa đổi,Bổ sung,11/2003/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

85

Pháp lệnh động viên công nghiệp năm 2003

Pháp lệnh 09 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Động viên công nghiệp,Động viên công nghiệp,Chuẩn bị động viên công nghiệp,Doanh nghiệp công nghiệp,Chỉ tiêu động viên công nghiệp,09/2003/PL-UBTVQH11,Doanh nghiệp,Thương mại UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

86

Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003

Pháp lệnh 08 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Trọng tài Thương mại,Trọng tài Thương mại,Trung tâm Trọng tài,Trọng tài viên,Hội đồng trọng tài,Thỏa thuận trọng tài,Phí trọng tài,08/2003/PL-UBTVQH11,Thương mại,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

87

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân năm 2003

Pháp lệnh 07 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân,Hành nghề y dược tư nhân,Y dược tư nhân,Cơ sở hành nghề y dược tư nhân,07/2003/PL-UBTVQH11,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

88

Pháp lệnh dân số năm 2003

Pháp lệnh 06 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dân số,Sức khỏe sinh sản,Cơ cấu dân số,Phân bố dân cư,Chất lượng dân số,Chỉ số phát triển con người,Chăm sóc sức khỏe sinh sản,Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản,Tuyên truyền sức khỏe sinh sản,06/2003/PL-UBTVQH11,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC

Ban hành: 09/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

89

Quyết định 44/2002/QĐ-BGD&ĐT về Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Ban hành: 24/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

90

Quyết định 44/2002/QĐ-BCN về Đơn giá XDCB chuyên ngành Lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

44/2002/QD-BCN,Quyết định 44 2002,Bộ Công nghiệp,Đơn giá XDCB,Nhà máy nhiệt điện,Xây dựng - Đô thị BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2002/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 18/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

91

Quyết định 44/2002/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Tư vấn, dịch vụ dân số, Gia đình và trẻ em tỉnh Bình Phước

44/2002/QD-UB,Quyết định 44 2002,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2002/QĐ-UB Bình Phước, ngày 28

Ban hành: 28/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

92

Quyết định 44/2002/QĐ-UBBT phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc khu vực Nhà nước do tỉnh Bình Thuận ban hành

44/2002/QD-UBBT,Quyết định 44 2002,Tỉnh Bình Thuận,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2002/QĐ-UBBT Phan Thiết,

Ban hành: 04/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

93

Quyết định 44/2002/QĐ-BNN về tiêu chuẩn ngành : 14 TCN 12- 2002: Công trình thuỷ lợi – Xây và lát đá - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

44/2002/QD-BNN,Quyết định 44 2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tiêu chuẩn ngành,Công trình thủy lợi,Vữa thủy công,Phụ gia hóa học,14 TCN 12- 2002,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 04/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

94

Quyết định 44/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn phụ thu và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, vốn phụ thu và khấu hao cơ bản ngành điện, vốn thanh lý nhà và cơ sở giáo dục do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

44/2002/QD-UB,Quyết định 44 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế kinh doanh nước sạch,Kinh doanh nước sạch,Nguồn vốn ngân sách tập trung,Vốn ngân sách,Ngân sách tập trung,Khấu hao cơ bản ngành điện,Vốn phụ thu,Vốn thanh lý cơ sở giáo dục,Vốn thanh lý nhà,Kế hoạch đầu tư xây dựng,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 03/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

95

Nghị định 44/2002/NĐ-CP về việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn và thị trấn Bến Sung thuộc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá

44/2002/ND-CP,Nghị định 44 2002,Chính phủ,Thành lập phường,Thành phố Thanh Hóa,Thị xã Bỉm Sơn,Thị trấn Bến Sung,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2002

Ban hành: 11/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

96

Quyết định 44/2002/QĐ-UB vi chỉnh kế hoạch XDCB đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Thanh Trì tại Quyết định 06/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

44/2002/QD-UB,Quyết định 44 2002,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch xây dựng cơ bản,Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Huyện Thanh Trì,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm

Ban hành: 27/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

97

Quyết định 44/2002/QĐ-TTg về sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán và thanh toán vốn của các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 44/2002/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬ DỤNG CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ LÀM CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ĐỂ HẠCH TOÁN VÀ THANH TOÁN VỐN CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12

Ban hành: 21/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

98

Nghị quyết số 275/NQ-UBTVQH10 về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia AIPO do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

275/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 275 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 275/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2001 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA

Ban hành: 27/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

99

Nghị quyết số 276/NQ-UBTVQH10 về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPO-23 do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

276/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 276 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 276/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2001 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ban hành: 27/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

100

Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan do Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ban hành

55/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 55 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1998

Ban hành: 30/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.48.165