Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 44/2002/PL-UBTVQH10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 6470 văn bản

41

Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 1998

Pháp lệnh 08 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ưu đãi sửa đổi,Người hoạt động cách mạng,Người hoạt động kháng chiến,Người có công giúp đỡ cách mạng,Thương binh bệnh binh,Ưu đãi gia đình liệt sĩ,Gia đình liệt sĩ,Sửa đổi,Bổ sung,08/1998/PL-UBTVQH10,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ********

Ban hành: 01/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

42

Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998

Pháp lệnh 07 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ký kết Điều ước quốc tế,Ký kết Điều ước quốc tế,Thực hiện Điều ước quốc tế,Gia nhập điều ước quốc tế,Bảo lưu Điều ước quốc tế,Phê chuẩn điều ước quốc tế,Điều ước quốc tế,07/1998/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG

Ban hành: 20/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

43

Pháp lệnh người tàn tật năm 1998

Pháp lệnh 06 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Người tàn tật,Người tàn tật,Chăm sóc người tàn tật,Hỗ trợ người tàn tật,06/1998/PL-UBTVQH10,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

44

Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) năm 1998

Pháp lệnh 05 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thuế tài nguyên sửa đổi,Pháp lệnh Thuế Tài nguyên,Thu thuế tài nguyên,Thuế Tài nguyên,Sửa đổi,Bổ sung,05/1998/PL-UBTVQH10,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

45

Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 1998

Pháp lệnh 04 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển,Lực lượng cảnh sát biển,Hoạt động Lực lượng Cảnh sát biển,04/1998/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/03/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

46

Nghị quyết số 296/2002/NQ-UBTVQH10 về số đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu bổ sung ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

296/2002/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 296 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 296/2002/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 06 tháng 3

Ban hành: 06/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

47

Nghị quyết số 290/2002/NQ-UBTVQH10 về việc công bố ngày bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 1994 - 2004 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

290/2002/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 290 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 290/2002/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2002 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGÀY BẦU CỬ

Ban hành: 22/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

48

Nghị quyết số 287/2002/NQ-UBTVQH10 về việc quy định việc thi hành một số điểm của Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

287/2002/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 287 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 287/2002/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2002 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VIỆC THI HÀNH MỘT SỐ

Ban hành: 29/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

49

Nghị quyết số 285/2002/NQ-UBTVQH10 về việc ban hành hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

285/2002/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 285 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 285/2002/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2002 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN

Ban hành: 29/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2011

50

Nghị quyết số 286/2002/NQ-UBTVQH10 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

286/2002/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 286 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 286/2002/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2002 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ban hành: 29/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

51

Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014

Pháp lệnh 10 2014,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phòng cảnh sát môi trường ,Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 2014,10/2014/UBTVQH13,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 23/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

52

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007

Pháp lệnh 31 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh xử lý hành chính sửa đổi,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Sửa đổi,Bổ sung,31/2007/PL-UBTVQH,Vi phạm hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

53

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2009

Pháp lệnh 09 2009,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi,Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự,Pháp lệnh điều tra hình sự,Tổ chức điều tra hình sự,Bộ đội biên phòng,Lực lượng cảnh sát biển,Cục Cảnh sát giao thông,Bổ sung,Sửa đổi,09/2009/PL-UBTVQH12,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ

Ban hành: 27/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2009

54

Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008

Số: 08/2008/PL-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2008 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 10 CỦA PHÁP LỆNH DÂN SỐ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Nghị quyết số 27/2008/QH12 về Chương trình

Ban hành: 27/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2009

55

Pháp lệnh sửa đổi Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008

Pháp lệnh 07 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thuế tài nguyên sửa đổi,Pháp lệnh Thuế Tài nguyên,Thuế Tài nguyên,Biểu thuế suất thuế tài nguyên,Trầm hương,Hải sâm,Kỳ nam,Sửa đổi,Bổ sung,07/2008/PL-UBTVQH12,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

56

Pháp lệnh công an xã năm 2008

Số: 06/2008/PL-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008 PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/QH12 của Quốc hội về Chương trình xây dựng

Ban hành: 21/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

57

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008

Pháp lệnh 04 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh xử lý hành chính sửa đổi,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Hành vi vi phạm hành chính,Sửa đổi,Bổ sung,04/2008/PL-UBTVQH12 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2008

58

Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 2008

------- Số: 03/2008/PL-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2008 PHÁP LỆNH LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ

Ban hành: 26/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2008

59

Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng năm 2008

Pháp lệnh 02 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng,Công nghiệp quốc phòng,Cơ sở công nghiệp quốc phòng,Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt,Cơ sở công nghiệp động viên,Cơ sở công nghiệp,02/2008/PL-UBTVQH12,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2008

60

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2007

35/2007/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9