Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 44/2002/PL-UBTVQH10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 6457 văn bản

21

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000

Pháp lệnh 30 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước,Độ Tuyệt mật,Tối mật,30/2000/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

22

Pháp Lệnh thư viện năm 2000

Pháp lệnh 31 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thư viện,Thư viện Quốc gia Việt Nam,Hoạt động thư viện,Tài liệu thư viện,Thành lập thư viện,31/2000/PL-UBTVQH10,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

23

Pháp lệnh thể dục, thể thao năm 2000

Pháp lệnh 28 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh thể dục thể thao,Thể dục Thể thao,Giáo dục thể chất,Cơ sở thể dục thể thao,Thể dục thể thao quần chúng,Thể thao thành tích cao,28/2000/PL-UBTVQH10,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

24

Pháp lệnh Đê điều năm 2000

Pháp lệnh 26 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Đê điều,Bảo vệ đê điều,Tu bổ đê điều,26/2000/PL-UBTVQH10 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 26/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,

Ban hành: 24/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

25

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Pháp lệnh 27 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Phòng chống lụt bão sửa đổi,Pháp lệnh Phòng chống lụt bão,Phòng chống lụt bão,Sửa đổi,Bổ sung,27/2000/PL-UBTVQH10 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

26

Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2000

Pháp lệnh 25 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tổ chức Tòa án sửa đổi,Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự,Tổ chức Tòa án quân sự,Pháp lệnh Tổ chức Tòa án,Tòa án quân sự,Sửa đổi,Bổ sung,25/2000/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 25/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

27

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, Công chức năm 2000

Pháp lệnh 21 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Cán bộ công chức sửa đổi,Pháp lệnh Cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức,Sửa đổi,Bổ sung,21/2000/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

28

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Chống tham nhũng năm 2000

Pháp lệnh 22 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Chống tham nhũng sửa đổi,Pháp lệnh Chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng,Chống tham nhũng,Sửa đổi,Bổ sung,22/2000/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

29

Pháp lệnh người cao tuổi năm 2000

Pháp lệnh 23 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Người cao tuổi,Người cao tuổi,Chăm sóc người cao tuổi,Hội người cao tuổi Việt Nam,Hội Người cao tuổi,23/2000/PL-UBTVQH10,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

30

Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000

Pháp lệnh 24 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh nhập cảnh xuất cảnh cư trú,Xuất nhập cảnh của người nước ngoài,Cư trú của người nước ngoài,Người nước ngoài,Trục xuất,24/2000/PL-UBTVQH10,Quyền dân sự UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

31

Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2000

Pháp lệnh 19 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh ưu đãi,Pháp lệnh Ưu đãi sửa đổi,Ưu đãi gia đình liệt sĩ,Thương bệnh binh,Người tham gia kháng chiến,Sửa đổi,Bổ sung,19/2000/PL-UBTVQH10,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 14/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

32

Pháp lệnh Thương phiếu năm 1999

Pháp lệnh 17 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thương phiếu,Thương phiếu,Người thụ hưởng,Người ký phát,Người bị ký phát,Quan hệ thương phiếu,17/1999/PL-UBTVQH10,Thương mại,Chứng khoán UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

33

Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999

Pháp lệnh 18 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh chất lượng hàng hóa,Chất lượng hàng hóa,Kiểm tra chất lượng hàng hóa,Thanh tra chất lượng,Chứng nhận chất lượng hàng hóa,18/1999/PL-UBTVQH10,Thương mại UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

34

Pháp lệnh đo lường năm 1999

Pháp lệnh 16 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Đo lường,Đơn vị đo lường,Tiêu chuẩn đo lường,Chuẩn đo lường quốc gia,Quản lý nhà nước về đo lường,Quản lý đo lường,16/1999/PL-UBTVQH10 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

35

Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích năm 1999

Pháp lệnh 15 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích,Nghĩa vụ lao động công ích,Nghĩa vụ lao động,Lao động công ích,15/1999/PL-UBTVQH10,Lao động - Tiền lương UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 03/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

36

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1999

Pháp lệnh 14 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh thuế thu nhập cao sửa đổi,Pháp lệnh Thuế thu nhập,Pháp lệnh Thuế thu nhập sửa đổi,Thuế thu nhập người thu nhập cao,Thuế thu nhập cao,Thuế thu nhập,Sửa đổi,Bổ sung,14/1999/PL-UBTVQH10,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ********

Ban hành: 30/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

37

Pháp lệnh Phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999

Pháp lệnh 12 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Phát hành công trái,Phát hành công trái,Công trái xây dựng Tổ quốc,Xây dựng Tổ quốc,12/1999/PL-UBTVQH10,Chứng khoán,Tài chính nhà nước UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

38

Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999

Pháp lệnh 13 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,Quyền lợi người tiêu dùng,Người tiêu dùng,13/1999/PL-UBTVQH10,Thương mại UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2010

39

Pháp lệnh Du lịch năm 1999

Pháp lệnh 11 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Du lịch,Khách du lịch,Tuyến du lịch,Khu du lịch,Điểm du lịch,Tài nguyên du lịch,11/1999/PL-UBTVQH10,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 08/02/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

40

Pháp lệnh tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998

Pháp lệnh 09 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh hòa giải cơ sở,Hòa giải cơ sở,Hội đồng hòa giải cơ sở,Hình thức hòa giải,Tổ hòa giải,09/1998/PL-UBTVQH10,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152