Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4340/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 160426 văn bản

101

Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông

689/QD-UBND,Quyết định 689 2020,Tỉnh Đắk Nông,Công bố thủ tục hành chính đấu thầu Sở Kế hoạch,Thủ tục hành chính Đấu thầu Sở Kế hoạch Đắk Nông,Danh mục thủ tục hành chính Đấu thầu Đắk Nông,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

102

Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

1281/QD-UBND,Quyết định 1281 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chiến lược Dân số Bà Rịa Vũng Tàu 2020 2025,Chiến lược Dân số Bà Rịa Vũng Tàu tầm nhìn đến 2030,Kế hoạch hành động Chiến lược Dân số 2020 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

103

Quyết định 1267/QĐ-UBND về kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

1267/QD-UBND,Quyết định 1267 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch bảo vệ môi trường Bà Rịa Vũng Tàu,Truyền thông bảo vệ môi trường Bà Rịa Vũng Tàu,Công tác bảo vệ môi trường Bà Rịa Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

104

Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới về thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

878/QD-UBND,Quyết định 878 2020,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính hỗ trợ khó khăn do COVID-19,Công bố thủ tục hành chính hỗ trợ kinh tế,Thủ tục hành chính Sở Lao động Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

105

Quyết định 1349/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng

1349/QD-UBND,Quyết định 1349 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Công bố thủ tục hành chính Bảo hiểm Sóc Trăng,Danh mục thủ tục hành chính mới về Bảo hiểm,Thủ tục hành chính Bảo hiểm Sở Nông nghiệp,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

106

Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng

872/QD-UBND,Quyết định 872 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng,Cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử,Tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

107

Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

1258/QD-UBND,Quyết định 1258 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy hoạch xây dựng huyện Đất Đỏ,Quy hoạch xây dựng huyện Đất Đỏ đến 2040,Quy hoạch xây dựng huyện Đất Đỏ định hướng 2050,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

108

Quyết định 1204/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2020

1204/QD-UBND,Quyết định 1204 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch phát triển doanh nghiệp 2020,Phát triển doanh nghiệp Vĩnh Long,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

109

Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat-2 giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

1112/QD-UBND,Quyết định 1112 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Đề án phát sóng kênh truyền hình Đắk Lắk,Đề án quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk,Phát sóng kênh truyền hình trên vệ tinh Vinasat-2 Đắk Lắk,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

110

Quyết định 1026/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1026/QD-UBND,Quyết định 1026 2020,Tỉnh Tây Ninh,Chuyển đổi vị trí công tác công chức viên chức,Quy định Chuyển đổi vị trí công tác người lao động,Chuyển đổi định kỳ vị trí công tác công chức Tây Ninh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

111

Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2020 về đóng, điều chỉnh, cấp mới mã định danh của các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Hòa Bình

1104/QD-UBND,Quyết định 1104 2020,Tỉnh Hòa Bình,Mã định danh cơ quan trao đổi hồ sơ điện tử,Cấp mới mã định danh cơ quan trao đổi hồ sơ điện tử,Hòa Bình cấp mới mã định danh cơ quan,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

112

Quyết định 854/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020

854/QD-UBND,Quyết định 854 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Phát triển nông nghiệp thông minh tỉnh Lâm Đồng,Phát triển nông nghiệp thông minh năm 2020,Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

113

Quyết định 859/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến và danh mục dịch vụ công của tỉnh Lâm Đồng tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

859/QD-UBND,Quyết định 859 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Dịch vụ công trực tuyến Lâm Đồng,Danh mục dịch vụ công trực tuyến 2020,Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

114

Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1079/QD-UBND,Quyết định 1079 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID 19,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

115

Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

2030/QD-UBND,Quyết định 2030 2020,Thành phố Hà Nội,Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo hỗ trợ doanh nghiệp,Thủ tục thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp,Hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp Hà Nội,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

116

Quyết định 1111/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1111/QD-UBND,Quyết định 1111 2020,Tỉnh Bình Thuận,Thủ tục hành chính Hệ thống văn bằng Sở Giáo dục,Thủ tục hành chính Hệ thống chứng Bình Thuận,Thủ tục hành chính Hệ thống văn bằng chứng chỉ,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

117

Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Quyết định 1308/QĐ-UBND Quy định cụ thể một số tiêu chí xã nông thôn mới và tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1162/QD-UBND,Quyết định 1162 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới Vĩnh Long,Tiêu chí xã nông thôn mới Vĩnh Long 2016 2020,Điều chỉnh Quyết định 1308/QĐ-UBND Vĩnh Long,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

118

Quyết định 1163/QĐ-UBND năm 2020 Quy định về xét công nhận sáng kiến thành tích khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1163/QD-UBND,Quyết định 1163 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Xét công nhận sáng kiến thành tích khen thưởng,Công nhận sáng kiến tặng danh hiệu Vĩnh Long,Công nhận sáng kiến thành tích khen thưởng,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

119

Quyết định 1118/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính cấp phép xây dựng công trình quảng cáo-tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo do tỉnh Khánh Hòa ban hành

1118/QD-UBND,Quyết định 1118 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Giải quyết thủ tục hành chính công trình quảng cáo,Thủ tục hành chính xây dựng công trình Khánh Hòa,Thủ tục hành chính quảng cáo tiếp thị Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

120

Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 674/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa

1120/QD-UBND,Quyết định 1120 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Bãi bỏ Quyết định 674/QĐ-UBND Khánh Hòa,Xét tặng giải thưởng khoa học công nghệ,Xét tặng giải thưởng khoa học Khánh Hòa,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200