Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4340/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 160368 văn bản

201

Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa theo quy định tại khoản 2, 3, 4, Điều 14 Nghị định 61/2018/NĐ-CP áp dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

740/QD-UBND,Quyết định 740 2020,Tỉnh Cà Mau,Danh mục thủ tục hành chính Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính Cà Mau,Thủ tục hành chính Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

202

Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

737/QD-UBND,Quyết định 737 2020,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính Xuất bản Sở Thông tin Cà Mau,Công bố Thủ tục hành chính In Phát hành Cà Mau,Thủ tục hành chính Xuất bản In Phát hành Cà Mau,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

203

Quyết định 624/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông

624/QD-UBND,Quyết định 624 2020,Tỉnh Đắk Nông,Công bố thủ tục hành chính Đường bộ Sở Giao thông,Thủ tục hành chính sửa đổi Đường bộ Cà Mau,Thủ tục hành chính Đường bộ Sở Giao thông Cà Mau,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

204

Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bạc Liêu

757/QD-UBND,Quyết định 757 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Thủ tục hành chính bãi bỏ về lưu thông hàng hóa,Công bố thủ tục hành chính Lưu thông hàng hoá,Thủ tục hành chính lưu thông hàng hóa Bạc Liêu,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

205

Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

756/QD-UBND,Quyết định 756 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Thủ tục hành chính lưu thông hàng hóa Bạc Liêu,Công bố thủ tục hành chính Lưu thông hàng hoá,Thủ tục hành chính bãi bỏ về lưu thông hàng hóa,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

206

Quyết định 1828/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tuyến quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Kim Bài đến nút giao ngã tư Vác, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

1828/QD-UBND,Quyết định 1828 2020,Thành phố Hà Nội,Chỉ giới đường đỏ tuyến quốc lộ 21B Hà Nội,Chỉ giới đường đỏ thành phố Hà Nội,Tuyến quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Kim Bài đến ngã tư Vác,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

207

Quyết định 1015/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn năm 2020-2025

1015/QD-UBND,Quyết định 1015 2020,Tỉnh Bình Thuận,Văn phòng Thừa phát lại Bình Thuận,Phát triển Văn phòng Thừa phát lại,Đề án Văn phòng Thừa phát lại Bình Thuận 2020 2025,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

208

Quyết định 1003/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

1003/QD-UBND,Quyết định 1003 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Công tác cải cách hành chính Khánh Hoà,Kiểm tra công tác cải cách hành chính 2020,Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

209

Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình

1373/QD-UBND,Quyết định 1373 2020,Tỉnh Quảng Bình,Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,Dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng,Dịch vụ công trực tuyến Sở Giao thông Quảng Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

210

Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Bình

1374/QD-UBND,Quyết định 1374 2020,Tỉnh Quảng Bình,Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Sở Công thương,Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Quảng Bình,Thương mại,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

211

Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

483/QD-UBND,Quyết định 483 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ,Quy trình nội bộ lĩnh vực hoạt động khoa học,Thủ tục hành chính Sở Khoa học Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

212

Quyết định 1374/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài

1374/QD-UBND,Quyết định 1374 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thế chấp quyền sử dụng đất nhà ở tài sản Đồng Nai,Đăng ký thế chấp tài sản cho hộ gia đình tổ chức,Đăng ký Thế chấp quyền sử dụng đất nhà ở tài sản,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

213

Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1104/QD-UBND,Quyết định 1104 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn,Danh mục loài cây trồng rừng kinh tế Huế,Cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

214

Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2020 điều chỉnh Tiêu chí số 9 về Thu nhập; Tiêu chí số 10 về Hộ nghèo trong Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020

1011/QD-UBND,Quyết định 1011 2020,Tỉnh Hòa Bình,Điều chỉnh về Thu nhập Bộ tiêu chí nông thôn mới Hòa Bình,Điều chỉnh về Hộ nghèo Bộ tiêu chí nông thôn mới Hòa Bình,Tiêu chí Thu nhập trong Bộ tiêu chí nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

215

Quyết định 1094/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục tên thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1094/QD-UBND,Quyết định 1094 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết,Thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết,Vũng Tàu công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

216

Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2020 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19

1377/QD-UBND,Quyết định 1377 2020,Tỉnh Quảng Bình,Miễn giảm tiền sử dụng nước sạch,Giảm tiền sử dụng nước sạch do ảnh hưởng Covid-19,Giảm tiền sử dụng nước sạch Covid-19 Quảng Bình,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

217

Quyết định 141/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

141/QD-UBND,Quyết định 141 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư và xây dựng tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

218

Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thực hiện tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

792/QD-UBND,Quyết định 792 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Quy trình nội bộ lĩnh vực đường bộ,Thủ tục hành chính Sở Giao thông Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

219

Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

793/QD-UBND,Quyết định 793 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Lâm Đồng,Thủ tục hành chính Sở Công Thương Lâm Đồng,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

220

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2020,Tỉnh Đồng Nai,Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Đồng Nai,Phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi Đồng Nai,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.108.61