Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 43/BCT��-STP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8904 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-43:2020 về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 43: Thang máy cho cần trục

TCVN6396-43:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-43:2020,***,Điện - điện tử,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-43:2020 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY ĐẶC BIỆT CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 43: THANG MÁY CHO CẦN TRỤC Safety rules for the construction and installation of lifts -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-43:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 43: Bệnh lưỡi xanh

TCVN8400-43:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-43:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TVCN 8400-43: 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 43: BỆNH LƯỠI XANH Animal disease - Diagnostic procedure - Part 43: Bluetongue Disease Lời nói đầu TCVN 8400-43: 2019 do Chi cục Thý y vùng VI - Cục Thú y

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích

QCVN43:2017/BTNMT,Quy chuẩn QCVN43:2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 43:2017/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH National Technical Regulation on Sediment Quality Lời nói đầu QCVN 43:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2021/BCT về An toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

QTĐ-5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Tập 5 Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện. 4.2. QCVN 01:2011/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò. 4.3. QCVN 04:2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò. 4.4. TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001) cấp bảo vệ bằng vỏ

Ban hành: 29/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2021

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2021/BCT về An toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò. 4.3. QCVN 04:2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò. 4.4. TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001) Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP). 4.5. TCVN 6592-1:2009 (IEC 60947-1:2007) Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1: Quy tắc chung. 4.6. TCVN

Ban hành: 29/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2021

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2021/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Mìn phá đá quá cỡ

QCVN12-3:2021/BCT,Quy chuẩn QCVN12-3:2021,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 12 - 3:2021/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - MÌN PHÁ ĐÁ QUÁ CỠ National technical regulation on explosives - Oversize rock blasting LỜI NÓI ĐẦU QCVN 11 - 3:2021/BCT do Ban soạn thảo Quy

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-4:2021/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên

QCVN12-4:2021/BCT,Quy chuẩn QCVN12-4:2021,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 12 - 4:2021/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ BỘT KHÔNG CÓ TNT DÙNG CHO LỘ THIÊN National technical regulation on explosive - Powder explosive without TNT use in open-cast LỜI NÓI ĐẦU

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2021/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ nhũ tương rời bao gói

QCVN12-2:2021/BCT,Quy chuẩn QCVN12-2:2021,Bộ Công thương,Hóa chất,Công nghiệp QCVN 12 - 2:2021/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG RỜI BAO GÓI National technical regulation on explosives - Bulk emulsion explosives in packages LỜI NÓI ĐẦU QCVN

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2021/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ TNP1

QCVN12-1:2021/BCT,Quy chuẩn QCVN12-1:2021,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 12-1:2021/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ TNP1 National technical regulation on explosives - TNP1 explosives LỜI NÓI ĐẦU QCVN 12 - 1:2021/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2021/BCT về Kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm

QCVN13:2021/BCT,Quy chuẩn QCVN13:2021,Bộ Công thương,Hóa chất,Công nghiệp QCVN 13:2021/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC BÌNH CHỊU ÁP LỰC NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU, NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ VÀ NHÀ MÁY ĐẠM National technical Regulation of Verfication on the basic of the risk based inspection

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-43:2014 (IEC 60068-2-43:2003) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-43: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Kd: Thử nghiệm bằng hyđro sulfua đối với các tiếp điểm và mối nối

TCVN7699-2-43:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-43:2014,***,Điện - điện tử TCVN 7699-2-43:2014 IEC 60068-2-43:2003 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-43: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM KD: THỬ NGHIỆM BẰNG HYĐRO SULFUA ĐỐI VỚI CÁC TIẾP ĐIỂM VÀ MỐI NỐI Environmental testing - Part 2-43: Tests - Test Kd: Hydrogen sulphide test

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang

QCVN02:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN02:2020,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 02:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN TRONG ĐÈN HUỲNH QUANG National technical regulation on mercury content in fluorescent lamp Lời nói đầu QCVN 02:2020/BCT do Tổ soạn thảo xây dựng, Cục Hóa chất trình duyệt, Bộ

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2020/BCT về Giới hạn hàm lượng chì trong sơn

QCVN08:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN08:2020,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 08 : 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG SƠN National technical regulation on the limits of lead content in paints Lời nói đầu QCVN 08:2020/BCT do Tổ soạn thảo xây dựng, Cục Hóa chất trình duyệt, Bộ Khoa học và

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2022

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về Chất lượng amôniắc công nghiệp

QCVN07:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN07:2020,Bộ Công thương,Hóa chất,Công nghiệp QCVN 07:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AMONlẮC CÔNG NGHIỆP National Technical Regulations on quality of industrial Ammonia Lời nói đầu QCVN 07:2020/BCT do Tổ soạn thảo xây dựng, Cục Hóa chất trình duyệt, Bộ Khoa

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

2. Ghi nhãn, bảo quản 2.1. Ghi nhãn Ghi nhãn hóa chất theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định ghi nhãn hiện hành. 2.2. Bảo quản: Thực hiện theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT. 3. Phương pháp thử Các Phương pháp thử và phương pháp trọng tài

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)

QCVN06:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN06:2020,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 06: 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC) National Technical Regulation on quality of Poly Aluminium Chloride (PAC) Lời nói đầu QCVN 06 :2020/BCT do Tổ soạn thảo xây dựng, Cục Hóa chất trình

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Chất lượng natri hydroxit công nghiệp

QCVN03:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN03:2020,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 03: 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NATRI HYDROXIT CÔNG NGHIỆP National technical regulation on quality of Industrial sodium hydroxide Lời nói đầu QCVN 03:2020/BCT do Tổ soạn thảo xây dựng, Cục Hóa chất trình duyệt, Bộ

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm

QCVN05A:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN05A:2020,Bộ Công thương,Hóa chất QCVN 05A:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM National technical regulation on safety in production, commerce, use, storage and transportation of hazardous chemicals

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

QCVN02:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN02:2020,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 02:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỒN CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG National technical regulation on safety of Liquefied Petroleum Gas Tank Lời nói đầu QCVN 02:2020/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về An toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

trang thiết bị hệ thống điện. 4.2. QCVN 01:2011/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò. 4.3. QCVN 04:2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò. 4.4. TCVN 4255: 2008 (IEC 60529:2001) Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP). 4.5. TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) Máy

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228