Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 43/BCT��-STP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9567 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1996/STP-PBGDPL năm 2021 về tuyên truyền một số quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ban hanh

1996/STP-PBGDPL,Công văn 1996 2021,Thành phố Hà Nội,Tuyên truyền quy định trong thời gian giãn cách xã hội Hà Nội,Mức xử phạt vi phạm trong phòng chống COVID 19 Hà Nội,Vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch COVID Hà Nội,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TƯ PHÁP

Ban hành: 24/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2021

2

Công văn 928/STP-PBGDPL năm 2020 về phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ban hành

928/STP-PBGDPL,Công văn 928 2020,Thành phố Hà Nội,Giáo dục pháp luật về phòng chống Covid-19,Phổ biến pháp luật về phòng chống Covid-19,Hà Nội tăng cường phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2020

3

Công văn 107/STP-XDKT&TDTHPL năm 2021 về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ban hành

107/STP-XDKT&TDTHPL,Công văn 107 2021,Tỉnh Hải Dương,Xử lý vi phạm trong phòng chống Covid-19,Hải Dương xử lý vi phạm trong chống Covid-19,Xử lý vi phạm pháp luật phòng chống Covid-19,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

4

Công văn 448/STP-XDKT&TDTHPL năm 2020 cung cấp thông tin về quy định và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

448/STP-XDKT&TDTHPL,Công văn 448 2020,Tỉnh An Giang,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực phòng chống Covid-19, Nghiệp vụ xử lý vi phạm liên quan đến Covid-19,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế UBND TỈNH AN GIANG SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

5

Công văn 3091/STP-HTPL năm 2014 về thống nhất cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3091/STP-HTPL,Công văn 3091,Thành phố Hồ Chí Minh,Xử lý vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính,phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2015

6

Công văn 1914/STP-BTTP hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định được hưởng chế độ hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh

1914/STP-BTTP,Công văn 1914,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh sách giám định viên ,Giám định viên được hưởng chế độ hỗ trợ,Chế độ hỗ trợ,Giám định viên tư pháp,Công tác giám định ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

7

Công văn 315/STP-BTTP về vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

315/STP-BTTP,Công văn 315,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động công chứng ,Công chứng chứng thực ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/STP-BTTP V/v

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

8

Công văn 04/STP-BTTP về vấn đề liên quan đến hoạt động chứng thực do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/STP-BTTP,Công văn 04,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động chứng thực,Chứng thực,Công chức chứng thực,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/STP

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

9

Công văn 6538/STP-BTTP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6538/STP-BTTP,Công văn 6538,Thành phố Hồ Chí Minh,Thi hành Luật luật sư,Thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP ,Tổ chức hành nghề luật,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

10

Công văn 6531/STP-VP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6531/STP-VP,Công văn 6531,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP ,Tổ chức hành nghề luật sư,Thi hành Luật luật sư,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

11

Công văn 5963/STP-BTTP công bố danh sách và giá trị chữ ký của giám định viên tư pháp do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5963/STP-BTTP,Công văn 5963,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh sách giám định viên tư pháp ,Giá trị chữ ký ,Chữ ký của giám định viên tư pháp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

12

Công văn 3998/STP-BTTP về vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3998/STP-BTTP,Công văn 3998,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động công chứng chứng thực ,Hoạt động công chứng ,Hoạt động công chứng nhà nước ,Công chứng chứng thực ,Công chứng giao dịch,Công chứng giấy tờ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

13

Công văn 3648/STP-BTTP hướng dẫn lập “Sổ nhật ký tập sự hành nghề công chứng” do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3648/STP-BTTP,Công văn 3648,Thành phố Hồ Chí Minh,Sổ nhật ký tập sự ,Lập sổ nhật ký tập sự ,Tập sự hành nghề công chứng,Hành nghề công chứng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

14

Công văn 2691/STP-BTTP về nội dung liên quan đến việc chuyển giao do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2691/STP-BTTP,Công văn 2691,Thành phố Hồ Chí Minh,Chuyển giao thẩm quyền chứng thực ,Chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng,Thẩm quyền chứng thực,Chứng thực hợp đồng,Công chức chứng thực,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

15

Công văn 2692/STP-BTTP về nội dung liên quan đến việc chuyển giao do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2692/STP-BTTP,Công văn 2692,Thành phố Hồ Chí Minh,Thẩm quyền chứng thực hợp đồng,Chứng thực hợp đồng giao dịch,Chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng,Công chứng chứng thực ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

16

Công văn 2565/STP-BTTP thực hiện chế độ báo cáo và đăng ký thông tin do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2565/STP-BTTP,Công văn 2565,Thành phố Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản,Chế độ đăng ký thông tin ,Chế độ báo cáo,Bán đấu giá tài sản,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

17

Công văn 1269/STP-TT cung cấp danh sách báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật thành phố do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1269/STP-TT,Công văn 1269,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh sách báo cáo viên,Cộng tác viên pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1269/STP

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2012

18

Công văn 3323/STP-KTrVB năm 2013 thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống văn bản theo quy định tại Nghị định 16/2013/NĐ-CP do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3323/STP-KTrVB,Công văn 3323,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3323/STP-KTrVB V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

19

Công văn 809/STP về thu lệ phí chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất do Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ ban hành

809/STP,Công văn 809,Thành phố Cần Thơ,Lệ phí chứng thực,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý UBND TP. CẦN THƠ SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 809/STP V/v thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xã đối

Ban hành: 20/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

20

Công văn 365/STP-TPBT thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP do Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng ban hành

365/STP-TPBT,Công văn 365,Thành phố Hải Phòng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số : 365/STP-TPBT "V/v thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc theo Nghị

Ban hành: 24/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228