Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 43/BCT��-STP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68041 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan do Bộ Công thương ban hành

43/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 43 2020,Bộ Công thương,Hợp nhất Thông tư Quy chuẩn dây dẫn tín hiệu nổ,Quy chuẩn kỹ thuật dây dẫn tín hiệu nổ,Quy chuẩn dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

2

Thông tư 43/2020/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 do Bộ Công thương ban hành

43/2020/TT-BCT,Thông tư 43 2020,Bộ Công thương,Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2021,Nhập khẩu thuốc lá theo hạn ngạch thuế quan,Quy định nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

3

Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương

43/2018/TT-BCT,Thông tư 43 2018,Bộ Công thương,An toàn thực phẩm,Quản lý an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm ,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2018/TT-BCT

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

4

Thông tư 43/2016/TT-BCT quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

43/2016/TT-BCT,Thông tư 43 2016,Bộ Công thương,Phát triển dự án ,Phát triển dự án thủy điện,Nhà máy điện,Không hoàn thành đúng tiến độ ,Đầu tư BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2016/TT-BCT

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

5

Thông tư 43/2015/TT-BCT quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

43/2015/TT-BCT,Thông tư 43 2015,Bộ Công thương,Tỷ lệ hao hụt xăng dầu ,Kinh doanh xăng dầu,Hao hụt xăng dầu,Hao hụt xăng dầu trong kinh doanh,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2015

6

Thông tư 43/2014/TT-BCT quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

43/2014/TT-BCT,Thông tư 43 2014,Bộ Công thương,Địa điểm xây dựng,Trung tâm điện lực,Lập quy hoạch xây dựng,Quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

7

Thông tư 43/2013/TT-BCT quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

43/2013/TT-BCT,Thông tư 43 2013,Bộ Công thương,Phát triển điện lực,Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia,Quy hoạch phát triển điện lực ,Thương mại,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

8

Thông tư 43/2012/TT-BCT quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

43/2012/TT-BCT,Thông tư 43 2012,Bộ Công thương,Quy hoạch đầu tư xây dựng,Đầu tư xây dựng dự án thủy điện ,Dự án thủy điện,Công trình thủy điện,Khai thác công trình thủy điện ,Quy hoạch xây dựng dự án thủy điện ,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

9

Thông tư 43/2011/TT-BCT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ Công thương ban hành

43/2011/TT-BCT,Thông tư 43 2011,Bộ Công thương,Công tác thi đua khen thưởng,Ngành Công thương,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 43/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

10

Thông tư 43/2010/TT-BCT quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương do Bộ Công thương ban hành

43/2010/TT-BCT,Thông tư 43 2010,Bộ Công thương,An toàn lao động,Vệ sinh lao động,Ngành Công thương,Lao động - Tiền lương BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 43/2010/TT-BCT

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2011

11

Thông tư liên tịch 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bộ Công Thương ban hành

43/2014/TTLT-BGTVT-BCT,Thông tư liên tịch 43 2014,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Công thương,Dán nhãn năng lượng,Dán nhãn năng lượng bắt buộc,Thiết bị phải dán nhãn năng lượng,Triển khai dán nhãn năng lượng,Xe ô tô con,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ CÔNG THƯƠNG --------- CỘNG

Ban hành: 24/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2014

12

Quyết định 43/2008/QĐ-BCT phê duyệt chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

43/2008/QD-BCT,Quyết định 43 2008,Bộ Công thương,Phê duyệt chương trình,Sản xuất vải dệt thoi xuất khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 43/2008/QĐ-BCT

Ban hành: 19/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2008

13

Quy chế phối hợp 412/QCPH-STP-SYT năm 2015 trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV ở Hải Phòng

412/QCPH-STP-SYT,Quy chế 412 2015,Thành phố Hải Phòng,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ TƯ PHÁP - SỞ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 412/QCPH-STP

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

14

Quyết định 250/QĐ-STP năm 2009 bổ sung Quyết định 05/QĐ-STP về danh mục và biểu mẫu hồ sơ hành chính trong công tác hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ ban hành

250/QD-STP,Quyết định 250 2009,Thành phố Cần Thơ,Biểu mẫu hồ sơ hành chính ,Danh mục hồ sơ hành chính ,Công tác hộ tịch,Công tác quốc tịch,Công tác lý lịch tư pháp ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự UBND TP. CẦN THƠ SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2011

15

Hướng dẫn 687/HDLT-STP-SNV năm 2011 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

687/HDLT-STP-SNV,Hướng dẫn 687 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU SỞ TƯ PHÁP - SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 687/HDLT-STP

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2015

16

Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2022 về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

43/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Long,Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số,Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số Vĩnh Long,Phát triển kỹ năng số công dân số văn hóa số,Thương mại,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2022

17

Kế hoạch 43/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn Bình Định

43/KH-UBND,Tỉnh Bình Định,Thực hiện công tác gia đình 2022,Thực hiện công tác gia đình Bình Định,Kế hoạch công tác gia đình Bình Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2022

18

Thông báo 43/TB-UBND năm 2022 về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

43/TB-UBND,Thông báo 43 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Thu phí sử dụng công trình tại cửa khẩu Hồ Chí Minh,Thông báo thu phí sử dụng công trình trong khu vực cửa khẩu,Mức thu phí sử dụng công trình tại cửa khẩu Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2022

19

Nghị quyết 43/NQ-CP năm 2022 về không tiếp tục xây dựng 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành

43/NQ-CP,Nghị quyết 43 2022,Chính phủ,Không tiếp tục chương trình hỗ trợ doanh nghiệp,Không tiếp tục chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ,Không tiếp tục 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2022

20

Kế hoạch 43/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

43/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật,Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Vũng Tàu,Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khó khăn tài chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.14.36