Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 43/2010/N��-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12621 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-43:2010 (ISO 60364-4-43:2008) về Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4-43: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống quá dòng

TCVN7447-4-43:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-43:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-4-43:2010 ISO 60364-4-43:2008 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 4-43: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-43:2020 về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 43: Thang máy cho cần trục

khả năng vận động. - TCVN 6396-43:2020 (EN 81-43:2009), Phần 43: Thang máy cho cần trục. - TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014), Phần 50: Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy. - TCVN 6396-58:2010 (EN 81-58:2003), Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng - TCVN 6396-70:2013 (EN 81-70:2003),

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-43:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 43: Bệnh lưỡi xanh

TCVN8400-43:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-43:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TVCN 8400-43: 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 43: BỆNH LƯỠI XANH Animal disease - Diagnostic procedure - Part 43: Bluetongue Disease Lời nói đầu TCVN 8400-43: 2019 do Chi cục Thý y vùng VI - Cục Thú y

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích

QCVN43:2017/BTNMT,Quy chuẩn QCVN43:2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 43:2017/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH National Technical Regulation on Sediment Quality Lời nói đầu QCVN 43:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11816-2:2017 (ISO/IEC 10118-2:2010) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 2: Hàm băm sử dụng mã khối N-bit

TCVN11816-2:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11816-2:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11816-2:2017 ISO/IEC 10118-2:2010 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - HÀM BĂM - PHẦN 2: HÀM BĂM SỬ DỤNG MÃ KHỐI N-BIT Information technology - Security techniques - Hash-functions - Part 2: Hash-functions

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8508:2010 (ISO 4942:1988) về Thép và gang - Xác định hàm lượng vanadi - Phương pháp quang phổ N-BPHA

TCVN8508:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8508:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8508:2010 ISO 4942:1988 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VANADI - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ N-BPHA Steel and iron - Determination of vanadum content - N-BPHA spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 8508:2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-43:2014 (IEC 60068-2-43:2003) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-43: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Kd: Thử nghiệm bằng hyđro sulfua đối với các tiếp điểm và mối nối

TCVN7699-2-43:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-43:2014,***,Điện - điện tử TCVN 7699-2-43:2014 IEC 60068-2-43:2003 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-43: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM KD: THỬ NGHIỆM BẰNG HYĐRO SULFUA ĐỐI VỚI CÁC TIẾP ĐIỂM VÀ MỐI NỐI Environmental testing - Part 2-43: Tests - Test Kd: Hydrogen sulphide test

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43: 2012/BGTVT về trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

39/2011/TT- BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 1.4. Giải thích từ ngữ a) Trạm dừng nghỉ đường bộ (sau đây gọi là trạm dừng nghỉ) là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông

Ban hành: 15/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43 : 2012/BTNMT về chất lượng trầm tích do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN43:2012/BTNMT,Quy chuẩn QCVN43:2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chất lượng trầm tích ,QCVN 43 : 2012/BTNMT ,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 43 : 2012/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH National Technical Regulation on Sediment Quality Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8713:2011 (ISO 21258:2010) về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng của dinitơ monoxit (N2O) - Phương pháp tham chiếu: Phương pháp hồng ngoại không phân tán

TCVN8713:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8713:2011,***,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8713:2011 ISO 21258:2010 PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG CỦA DINITƠ MONOXIT (N2O) - PHƯƠNG PHÁP THAM CHIẾU PHƯƠNG PHÁP HỒNG NGOẠI KHÔNG PHÂN TÁN Stationary source emissions -

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7909-4-3:2015 (IEC 61000-4-3:2010) về Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ tần số vô tuyến

TCVN7909-4-3:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7909-4-3:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7909-4-3:2015 IEC 61000-4-3:2010 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-3: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - THỬ MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ BỨC XẠ TẦN SỐ VÔ TUYẾN Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2010/BTTTT về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN20:2010/BTTTT,Quy chuẩn QCVN20:2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Yêu cầu chung,QCVN 20:2010/BTTTT ,Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ,Mạng viễn thông công cộng,Kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 20:2010/BTTTT VỀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 43:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN43:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN43:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Ăng ten rời dùng cho thoại,Bộ Thông tin và Truyền thông ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 43:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN RỜI DÙNG CHO THOẠI TƯƠNG TỰ National

Ban hành: 04/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-43:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định bò giống hướng sữa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-43:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-43:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định ,QCVN 01-43:2011/BNNPTNT ,Bò giống hướng sữa ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01- 43:2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH BÒ GIỐNG HƯỚNG SỮA National

Ban hành: 07/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN11478:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11478:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11478:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM N-METYLCARBAMOLYOXIM VÀ N-METYLCARBAMAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Drinking water - Determination of pesticides residues of n

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-43:2007 (IEC 60335-2-43 : 2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-43: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sấy khô quần áo và giá sấy khăn

TCVN5699-2-43:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-43:2007,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-43 : 2007 IEC 60335-2-43 : 2005 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-43: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ SẤY KHÔ QUẦN ÁO VÀ GIÁ SẤY KHĂN Household and similar electrical

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-4-43:2004 (IEC 60364-4-43 : 2001) về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 4-43: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống quá dòng

TCVN7447-4-43:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-43:2004,***,Hệ thống lắp đặt điện,Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà,Bảo vệ an toàn,Bảo vệ chống quá dòng,TCVN 7447-4-43:2004 ,Xây dựng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-4-43 : 2004 IEC 60364-4-43 : 2001 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 4-43 :

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12453:2018 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-Nitrosopyrrolidin - Phương pháp sắc ký khí kết hợp phân tích năng lượng nhiệt

thủy tinh. 4.3  Isooctan, được chưng cất bằng dụng cụ thủy tinh. 4.4  N-pentan, được chưng cất bằng dụng cụ thủy tinh. 4.5  Natri sulfat khan, dạng hạt. 4.6  Axit phosphoric, dung dịch 6 M và 2 M Axit phosphoric được chiết một lần với cùng thể tích diclometan (4.2) để loại bỏ tạp chất. 4.7  Dung dịch nội chuẩn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12213:2018 (ISO/IEC 10116:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

TCVN12213:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12213:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12213:2018 ISO/IEC 10116:2017 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA MÃ KHỐI N-BIT Information technology - Security techniques - Modes of operation for an n-bit block cipher Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8479:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

: 2010 được chuyển đổi từ 14TCN 182 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8479 : 2010 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144