Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 43/2010/N��-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63646 công văn

1

Công văn số 43/CP-QHQT ngày 13/01/2003 của Chính phủ về việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án ""Hỗ trợ đào tạo bác sỹ gia đình

43/CP-QHQT,Công văn 43 2003,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43/CP-QHQT V/v Bộ Y tế tiếp nhận dự án Hỗ trợ đào tạo bác sỹ gia đình” Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ

Ban hành: 13/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

2

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

3

Công văn 48/BXD-KHCN năm 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 do Bộ Xây dựng ban hành

48/BXD-KHCN,Công văn 48 2015,Bộ Xây dựng,Áp dụng QCVN 06:2010/BXD ,hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD,Buồng thang loại N3 ,Quy chuẩn kỹ thuật,Ban Tiêu chuẩn Quy chuẩn,Quy chuẩn buồng thang,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2015

4

Công văn 20/BXD-KHCN năm 2015 áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 20/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 126/CV-VH ngày 17/12/2014 của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

5

Công văn 43/CV-UBATGTQG năm 2021 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành

43/CV-UBATGTQG,Công văn 43 2021,Uỷ ban An toàn giao thông quốc,Trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Tết Covid-19,Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Tết,Công tác vận tải trong dịp nghỉ Tết chống Covid-19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA ------- CỘNG

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

6

Công văn 43/VPCP-KTN ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 61/2010/NĐ-CP do văn phòng Chính phủ ban hành

61/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường Lao động-Thương binh và Xã hội; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 05/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

7

Công văn 43/QLD-ĐK năm 2021 về đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành

43/QLD-DK,Công văn 43 2021,Cục Quản lý dược,Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành,Đính chính Quyết định cấp Giấy lưu hành,Đính chính thông tin giấy đăng ký lưu hành,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

8

Công văn 43/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

43/TCHQ-GSQL,Công văn 43 2021,Tổng cục Hải quan,Giám sát kho theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Giám sát bãi theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Giám sát địa điểm theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

9

Công văn 3397/TCT-KK thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp và ngày 4/6/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban

Ban hành: 01/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2010

10

Công văn 43/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

43/TCT-CS,Công văn 43 2019,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Xử lý thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

11

Công văn 43/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn áp dụng Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

43/BXD-HDXD,Công văn 43 2018,Bộ Xây dựng,Cấp giấy phép xây dựng,Trình tự cấp giấy phép xây dựng,Thủ tục cấp giấy phép xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/BXD-HĐXD V/v

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

12

Công văn 43/VPCP-KSTT năm 2018 về đề xuất cải cách thủ tục hành chính, quy định liên quan đến cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

43/VPCP-KSTT,Công văn 43 2018,Văn phòng Chính phủ,Cấp giấy phép nhập khẩu ,Giấy phép nhập khẩu,Vô tuyến điện,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

13

Công văn 43/BXD-VLXD năm 2017 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản đá hoa dạng khối do Bộ Xây dựng ban hành

43/BXD-VLXD,Công văn 43 2017,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu đá,Xuất khẩu đá hoa,Xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

14

Công văn 21/BXD-KHCN năm 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 do Bộ Xây dựng ban hành

thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

15

Công văn 43/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

43/CT-TTHT,Công văn 43 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Miễn thuế nhập khẩu,Mức thuế suất,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

16

Công văn 43/TCT-DNL năm 2016 về việc lập hóa đơn trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

43/TCT-DNL,Công văn 43 2016,Tổng cục Thuế,Lập hóa đơn ,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Khách hàng không lấy hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

17

Công văn 43/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với mua bán, chăm sóc cây xanh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

43/CT-TTHT,Công văn 43,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Thuế giá trị gia tăng,Mua bán chăm sóc trồng cây xanh,Đối tượng không chịu thuế,Sản phẩm trồng trọt,Hàng hóa áp dụng thuế suất 10%,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

18

Công văn 43/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

43/BXD-QLN,Công văn 43 2015,Bộ Xây dựng,Chính sách miễn giảm tiền thuê nhà ở ,Miễn giảm tiền thuê nhà ,Miễn giảm tiền thuê nhà ở xã hội,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43

Ban hành: 04/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

19

Công văn 43/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2013/NĐ-CP và 188/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

43/BXD-QLN,Công văn 43 2014,Bộ Xây dựng,Quản lý nhà ở tái định cư ,Phát triển và quản lý nhà ở tái định cư ,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/BXD-QLN V/v

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

20

Công văn 43/LĐTBXH-ATLĐ năm 2015 áp dụng Quy chuẩn Việt Nam đối với cần trục giàn QC và cần trục bánh lốp RTG do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

43/LDTBXH-ATLD,Công văn 43 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X, Quy chuẩn Việt Nam,Cần trục giàn QC ,Cần trục bánh lốp RTG ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144