Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 43/2010/NĐ-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10416 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-43:2010 (ISO 60364-4-43:2008) về Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4-43: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống quá dòng

TCVN7447-4-43:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-43:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-4-43:2010 ISO 60364-4-43:2008 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 4-43: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-43:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 43: Bệnh lưỡi xanh

TCVN8400-43:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-43:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TVCN 8400-43: 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 43: BỆNH LƯỠI XANH Animal disease - Diagnostic procedure - Part 43: Bluetongue Disease Lời nói đầu TCVN 8400-43: 2019 do Chi cục Thý y vùng VI - Cục Thú y

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích

QCVN43:2017/BTNMT,Quy chuẩn QCVN43:2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 43:2017/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH National Technical Regulation on Sediment Quality Lời nói đầu QCVN 43:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-43:2014 (IEC 60068-2-43:2003) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-43: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Kd: Thử nghiệm bằng hyđro sulfua đối với các tiếp điểm và mối nối

TCVN7699-2-43:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-43:2014,***,Điện - điện tử TCVN 7699-2-43:2014 IEC 60068-2-43:2003 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-43: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM KD: THỬ NGHIỆM BẰNG HYĐRO SULFUA ĐỐI VỚI CÁC TIẾP ĐIỂM VÀ MỐI NỐI Environmental testing - Part 2-43: Tests - Test Kd: Hydrogen sulphide test

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43: 2012/BGTVT về trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

39/2011/TT- BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 1.4. Giải thích từ ngữ a) Trạm dừng nghỉ đường bộ (sau đây gọi là trạm dừng nghỉ) là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông

Ban hành: 15/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43 : 2012/BTNMT về chất lượng trầm tích do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN43:2012/BTNMT,Quy chuẩn QCVN43:2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chất lượng trầm tích ,QCVN 43 : 2012/BTNMT ,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 43 : 2012/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH National Technical Regulation on Sediment Quality Lời nói đầu QCVN 43

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7909-4-3:2015 (IEC 61000-4-3:2010) về Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ tần số vô tuyến

TCVN7909-4-3:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7909-4-3:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7909-4-3:2015 IEC 61000-4-3:2010 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-3: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - THỬ MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ BỨC XẠ TẦN SỐ VÔ TUYẾN Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 43:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN43:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN43:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Ăng ten rời dùng cho thoại,Bộ Thông tin và Truyền thông ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 43:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN RỜI DÙNG CHO THOẠI TƯƠNG TỰ National

Ban hành: 04/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-43:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định bò giống hướng sữa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-43:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-43:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định ,QCVN 01-43:2011/BNNPTNT ,Bò giống hướng sữa ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01- 43:2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH BÒ GIỐNG HƯỚNG SỮA National

Ban hành: 07/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-43:2007 (IEC 60335-2-43 : 2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-43: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sấy khô quần áo và giá sấy khăn

TCVN5699-2-43:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-43:2007,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-43 : 2007 IEC 60335-2-43 : 2005 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-43: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ SẤY KHÔ QUẦN ÁO VÀ GIÁ SẤY KHĂN Household and similar electrical

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-4-43:2004 (IEC 60364-4-43 : 2001) về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 4-43: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống quá dòng

TCVN7447-4-43:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-43:2004,***,Hệ thống lắp đặt điện,Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà,Bảo vệ an toàn,Bảo vệ chống quá dòng,TCVN 7447-4-43:2004 ,Xây dựng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-4-43 : 2004 IEC 60364-4-43 : 2001 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 4-43 :

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8479:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

: 2010 được chuyển đổi từ 14TCN 182 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8479 : 2010 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

14

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 43:2001 về hạt giống Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb.) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng hạt gieo thẳng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN43:2001,Tiêu chuẩn ngành 04TCN43:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,04TCN 43:2001 ,Hạt giống Thông mã vĩ ,Gieo ươm tạo cây con ,Trồng rừng bằng hạt gieo thẳng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 43:2001 HẠT GIỐNG THÔNG MÃ VĨ (Pinus massoniana Lamb.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2010 về Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử

TCVN8630:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8630:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8630:2010 NỒI HƠI - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Boilers - Energy efficiency and test method Lời nói đầu TCVN 8630:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và Bình chịu áp lực biên soạn, Tổng

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 43:1993 về dung sai và lắp ghép của các kích thước lớn hơn 3150 đến 10000 mm

Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. DUNG SAI VÀ LẮP GHÐP CỦA CÁC KÍCH THƯỚC LỚN HƠN 3150 mm ĐẾN 10000 mm Tolerance and fit for sizes over 3150 mm to 10000

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8567:2010 về Chất lượng đất - Phương pháp xác định thành phần cấp hạt

Lời nói đầu TCVN 8567:2010 được chuyển đổi từ 10 TCN 368-99 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8567:2010 do Viện Thổ nhưỡng Nông

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8437:2010 (CODEX STAN 252-2006) về Sữa gầy cô đặc có đường bổ sung chất béo từ thực vật

TCVN8437:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8437:2010,***,Sữa gầy cô đặc,Sữa có bổ sung chất béo từ thực vật,TCVN 8437:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8437 : 2010 CODEX STAN 252-2006 SỮA GẦY CÔ ĐẶC CÓ ĐƯỜNG BỔ SUNG CHẤT BÉO THỰC VẬT Blend of sweetened condensed skimmed milk and vegetable fat Lời

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8430:2010 (CODEX STAN 221-2001, Amd.1-2008) về Phomat không ủ chín bao gồm cả phomat tươi

TCVN8430:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8430:2010,***,Phomat không ủ chín ,Phomat tươi,TCVN 8430:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8430:2010 CODEX STAN 221-2001, Amd.1-2008 PHOMAT KHÔNG Ủ CHÍN BAO GỒM CẢ PHOMAT TƯƠI Unripened cheese including fresh cheese Lời nói đầu TCVN 8430 : 2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8429:2010 (CODEX STAN 208-1999, Amd.1-2001) về Phomat trong nước muối

TCVN8429:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8429:2010,***, Phomat trong nước muối,TCVN 8429:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8429:2010 CODEX STAN 208-1999, Amd.1-2001 PHOMAT TRONG NƯỚC MUỐI Cheeses in brine Lời nói đầu TCVN 8429 : 2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 208-1999,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61