Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 43/2010/NĐ-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61239 công văn

1

Công văn 3397/TCT-KK thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

hành Thông tư số 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Để thực hiện tốt các quy định mới về đăng ký doanh nghiệp nêu tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, tạo thuận lợi cho việc triển khai kết nối

Ban hành: 01/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2010

2

Công văn 43/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

43/TCHQ-GSQL,Công văn 43 2021,Tổng cục Hải quan,Giám sát kho theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Giám sát bãi theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Giám sát địa điểm theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

3

Công văn 43/VPCP-KTN ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 61/2010/NĐ-CP do văn phòng Chính phủ ban hành

61/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường Lao động-Thương binh và Xã hội; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 05/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

4

Công văn 43/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2013/NĐ-CP và 188/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 84/2013/NĐ-CP và Nghị định số 188/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Xây dựng nhận được công văn số 547/SXD-QLN&TTBĐS ngày 14/5/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

5

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 48/TTr-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019) và Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

6

Công văn 373/BTTP-CC năm 2015 thực hiện khoản 1 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Bộ Tư Pháp ban hành

Số: 373/BTTP-CC V/v thực hiện khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp Cục Bổ trợ tư pháp nhận được Công văn số 291/STP-BTTP ngày 31/3/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

7

Công văn 3371/BHXH-KHĐT năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3371/BHXH-KHĐT V/v: thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2014 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

8

Công văn 9559/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

9

Công văn 2133/UBND-XD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do tỉnh Hà Giang ban hành

theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP, Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg và các Thông tư số: 01/2010/TT-BKH, 02/2010/TT-BKH, 03/2010/TT-BKH, 04/2010/TT-BKH, 05/2010/TT-BKH, 06/2010/TT-BKH, 08/2010/TT-BKH, 09/2010/TT-BKH, 10/2010/TT-BKH, 11/2010/TT-BKH, 15/2010/TT-BKH, 17/2010

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2014

10

Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT năm 2014 thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 2. Trong thời gian từ ngày 01/7/2014 đến ngày 15/8/2014, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP, Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg và các Thông tư số: 01/2010/TT-BKH, 02/2010

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

11

Công văn 43/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn áp dụng Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

hướng dẫn áp dụng Nghị định số 53/2017/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 742/SXD-QHKT ngày 12/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn việc áp dụng Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

12

Công văn số 43/CP-QHQT ngày 13/01/2003 của Chính phủ về việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án ""Hỗ trợ đào tạo bác sỹ gia đình

43/CP-QHQT,Công văn 43 2003,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43/CP-QHQT V/v Bộ Y tế tiếp nhận dự án Hỗ trợ đào tạo bác sỹ gia đình” Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ

Ban hành: 13/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

13

Công văn 4216/BNN-TH năm 2013 thực hiện Nghị định 43/2011/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Các Tổng cục; Vụ; Cục; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; - Các Trung tâm: Khuyến nông quốc gia; Nước sạch & Vệ sinh môi trường; - Các Ban quản lý dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2013

14

Công văn 1784/BNV-TL năm 2017 thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Số: 1784/BNV-TL V/v thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2017

15

Công văn 3601/BTTTT-ƯDCNTT xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

---------------- Số: 3601/BTTTT-ƯDCNTT V/v xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

16

Công văn 3110/VPCP-CN năm 2019 về lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và số 44/2015/NĐ-CP về QHĐT, QHXD Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 604/BXD-QHKT ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

17

Công văn 3261/BGDĐT-KHTC báo cáo thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP, năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

cáo tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, năm 2011. Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2012 Kính gửi: Các Trường và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thực hiện công văn số 5263/BTC-HCSN ngày 19/4/2012 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của

Ban hành: 30/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

18

Công văn 2870/BNV-TCBC năm 2018 về báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa do Bộ Nội vụ ban hành

báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

19

Công văn 847/UBDT-CSDT năm 2018 về hướng dẫn địa bàn áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

847/UBDT-CSDT V/v hướng dẫn địa bàn áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Bộ Nội vụ Ủy ban Dân tộc nhận được công văn số 3045/BNV-TL ngày 03/7/2018 của Bộ Nội vụ về việc địa bàn áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; sau khi nghiên

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

20

công văn 3772/BNV-KHTC về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

3772/BNV-KHTC,Công văn 3772 2006,Bộ Nội vụ,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3772/BNV-KHTC V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61