Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 4250/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1603 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4250:1986 về Khí thiên nhiên - Phương pháp xác định hàm lượng sunfua hyđro và mecaptan

TCVN4250:1986,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4250:1986,***,Xác định hàm lượng sunfua hyđro,Xác định hàm lượng mecaptan,Khí thiên nhiên,TCVN 4250:1986,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4250-86 KHÍ THIÊN NHIÊN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFUA HYDRO VÀ MECAPTAN Natural gases Method for the determination

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 577:2004 về tiêu chuẩn ngô ngọt nguyên liệu cho chế biến

Tỷ lệ (%) hạng lượng (g) Chiều dài Đường kính không hạt/bắp Loại I trên 300 trên 14 4,2-5,0 trên 3 0 Loại II

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8910:2011 về Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật

Cám 6a HG HG 11A  ≤ 15 5 37,50 35,01÷40,00 8,00 12,00 6,50 0,65 0,90 4800 Cám 6b HG HG 11B  ≤ 15 5 42,50

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5858:2017 về Đá quý - Phương pháp đo phổ hấp thụ

683,0 ; 680,5 ; 662,0 ; 646,0 ; 637,5 ; 630,0 đến 580,0 ; 606,0 ; 594,0 ; 477,4 Enstatit 547,5 ; 509,0 ; 505,8 ; 502,5 ; 483,0 ; 472,0 ; 459,0 ; 449,0 ; 425,0 Enstatit (crom) 688,0 ; 669,0 ; 506,0 Epidot 750,0 ; 455,0 ; 435,0

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-7:2010/BYT về phụ gia thực phẩm - yêu cầu kỹ thuật đối với chất chống tạo bọt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật. 2. Kiểm tra đối với chất chống tạo bọt Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất tạo bọt phải thực hiện theo các quy định của pháp luật. IV. TRÁCH

Ban hành: 20/05/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4247:1986 về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định hàm lượng chì tổng số trong xăng bằng phương pháp thể tích với thuốc thử cromat

TCVN4247:1986,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4247:1986,***,Sản phẩm dầu mỏ,Xác định hàm lượng chì tổng số ,Phương pháp thể tích,Thuốc thử cromat, TCVN 4247:1986 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4247 – 86 ÷ TCVN 4250 - 86 SẢN PHẨM DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN PHƯƠNG PHÁP THỬ Cơ quan biên soạn:

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-52:2017 (IEC 60317-52:2014) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 52: Sợi dây đồng tròn bọc dải băng polyimide thơm (aramid), chỉ số nhiệt độ 220

2,360 0,024 4,250 0,043 2,650 0,027 4,750 0,048 Phụ lục B (tham khảo) Ví dụ về sợi dây được bọc dải băng Đối với kết cấu sử dụng hai dải băng dày 0,05 mm trên ruột dẫn 2 500 mm có mức chồng lấn 50 %,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3062-1:2007 (ISO 236-1 : 1976) về Mũi doa - Phần 1: Mũi doa tay

37,50 1.318 9 1.4764 142 284 5 5/8 11 3/16 37,50 42,50 1.476 4 1.6732 152 305 6 12 42,50 47,50

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

12

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-211:2002 về thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay - Nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) - Yêu cầu điện thanh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (RIPT) biên soạn theo đề nghị của Vụ Khoa học - Công nghệ và được Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành theo Quyết định số 29/2002/-BBCVT ngày 18/12/2002. Tiêu chuẩn ngành TCN 68 - 211: 2002 được ban hành dưới dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản

Ban hành: 18/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8427:2010 (EN 14546:2005) về thực phẩm - xác định nguyên tố vết - xác định Asen tổng số bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử giải phóng hydrua (HGAAS) sau khi tro hóa

elements - Performance criteria, general considerations and sample preparation (Thực phẩm - Xác định nguyên tố vết - Chuẩn cứ thực hiện, xem xét chung và chuẩn bị mẫu). 3. Nguyên tắc Các mẫu được xử lý bằng axit nitric cùng với chất hỗ trợ tro hóa được làm bay hơi đến khô, sau đó được khoáng hóa ở 4250C với nhiệt độ tăng dần. Tro được hòa

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4363:1986 về Máy phân cấp xoắn

4500 3550 4000 6000 4250 6700 Chiều cao H 4500 5600 6000 6000 6700 7100 7500 Bảng 3 Tên, thông số và

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2015

16

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 281: 2004 về Nhà văn hoá - Thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

thẩm quyền cho phép thì được thiết kế theo yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế riêng. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam. TCVN 2748 - 1991. Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung. TCXDVN 276: 2002. Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản thiết kế. TCVN 4250-1986. Công trình thể thao- Sân thể

Ban hành: 29/03/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2013

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

Ban hành: Năm 1977

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200