Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4250/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32408 công văn

1

Công văn 4250/TCHQ-TXNK năm 2015 về chấn chỉnh theo dõi nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

4250/TCHQ-TXNK,Công văn 4250 2015,Tổng cục Hải quan,Tình trạng nợ thuế,tờ khai nợ thuế quá hạn,Truy thu nợ thuế,Biện pháp cưỡng chế thuế,Kê khai thuế,Quản lý thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

2

Công văn 4250/TCT-CS năm 2014 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

4250/TCT-CS,Công văn 4250 2014,Tổng cục Thuế,Thu tiền sử dụng đất,Chính sách thu tiền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4250

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

3

Công văn 4250/VPCP-KTTH về nghĩa vụ tài chính đối với 02 khu đất của Công ty cổ phần may - xây dựng Huy Hoàng do Văn phòng Chính phủ ban hành

4250/VPCP-KTTH,Công văn 4250,Văn phòng Chính phủ,Nghĩa vụ tài chính,Công ty cổ phần may xây dựng Huy Hoàng ,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4250/VPCP-KTTH V/v nghĩa vụ tài

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2010

4

Công văn số 4250/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4250/BGDDT-KTKDCLGD,Công văn 4250 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 4250/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v Tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm

Ban hành: 25/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2009

5

Công văn 539/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

539/QD-UBND,Công văn 539 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020,Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp,An toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

6

Công văn 3999/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Long An

3999/QD-UBND,Công văn 3999 2019,Tỉnh Long An,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3999/QĐ-UBND Long An, ngày 31 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

7

Công văn 3051/TCT-KK năm 2013 hướng dẫn thực hiện MLNSNN và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế do Tổng cục Thuế ban hành

hạch toán kế toán thuế và sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu trên báo cáo kế toán thuế thực hiện trong hệ thống thuế như sau: 1. Về hạch toán kế toán thuế theo hệ thống MLNSNN: 1.1. Về Mã Chương: Thông tư số 97/2013/TT-BTC quy định đổi tên một số mã Chương ban hành tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 33/2008/-BTC ngày 02/6/2008

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2013

8

Công văn 497/UBND-NĐ năm 2020 về đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

497/UBND-ND,Công văn 497 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND Huế,Đính chính Quyết định Bảng giá đất Huế,Đính chính bảng giá đất Huế 2020 2024,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

9

Công văn 3916/UBND-KT năm 2019 về đính chính Quyết định 37/2019/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

3916/UBND-KT,Công văn 3916 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3916/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

10

Công văn 8059/UBND-TH2 năm 2019 về đính chính Quyết định 48/2019/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

8059/UBND-TH2,Công văn 8059 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8059/UBND-TH2 V/v đính chính Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

11

Công văn 3480/UBND-TH năm 2019 về đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

3480/UBND-TH,Công văn 3480 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3480/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

12

Công văn 5223/UBND-NC năm 2019 về đính chính Quyết định 40/2019/QĐ-UBND do tỉnh Bến Tre ban hành

5223/UBND-NC,Công văn 5223,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5223/UBND-NC V/v đính chính Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 18/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

13

Công văn 2296/UBND-NN năm 2019 về đính chính Quyết định 2103/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

2296/UBND-NN,Công văn 2296 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2296/UBND-NN V/v đính chính Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

14

Công văn 1625/UBND-NC năm 2019 đính chính phụ lục kèm theo Quyết định 348/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

1625/UBND-NC,Công văn 1625 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1625/UBND-NC V/v đính chính phụ lục kèm theo Quyết định số 348/QĐ-UBND

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

15

Công văn 496/UBND-NCPC năm 2019 về đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND do tỉnh Tây Ninh ban hành

496/UBND-NCPC,Công văn 496 2019,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 496/UBND-NCPC V/v đính chính Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

16

Công văn 7772/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 26/2018/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

7772/UBND-TH,Công văn 7772 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7772/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 01/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

17

Công văn 1920/UBND-NC năm 2012 đính chính Quyết định 127/2011/QĐ-UBND, 128/2011/QĐ-UBND, 1555/QĐ-UBND, 145/2011/QĐ-UBND, 157/2011/QĐ-UBND, 05/2012/QĐ-UBND, 161/2011/QĐ-UBND và 162/2011/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bắc Ninh ngày 18 tháng 09 năm 2012 Kính gửi: - Các Sở, ban ngành tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. Do sơ xuất trong khâu rà soát văn bản trước khi ký ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh xin đính chính một số văn bản như sau: 1. Quyết định số 127/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2014

18

Công văn 1065/UBND-NNTN năm 2018 về đính chính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành

1065/UBND-NNTN,Công văn 1065 2018,Tỉnh Cà Mau,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1065/UBND-NNTN V/v đính chính Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

19

Công văn 345/UBND-KTN năm 2018 về đính chính Quyết định 07/2017/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

07/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh. Điện Biên, ngày 06 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: - Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Điện Biên; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi xem

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

20

Công văn số 284/TCHQ-KTTT về việc mục lục ngân sách do Tổng cục Hải quan ban hành

33/2008/-BTC ngày 02.06.2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (tiểu nhóm 0118, mục 4250) chưa quy định cụ thể đối với một số khoản thu: 1. Phạt chậm nộp thuế; 2. Phạt vi phạm hành chính ngoài lĩnh vực thuế do ngành hải quan thực hiện. Đề nghị Bộ Tài chính (Vụ ngân sách nhà nước) sớm có ý kiến chỉ đạo để Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị

Ban hành: 15/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89