Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4245/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203745 văn bản

1

Quyết định 4245/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Hải Dương

4245/2006/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số:

Ban hành: 11/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2012

2

Quyết định 4245/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

4245/QD-UBND,Quyết định 4245 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đại Từ Thái Nguyên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

3

Quyết định 4245/QĐ-UBND năm 2013 Quy định về định mức kinh phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm lập quy hoạch./. PHỤ LỤC 2 KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH SẢN XUẤT TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI (Ban hành kèm theo Quyết định số 4245/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 1. Căn cứ lập dự toán: Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

4

Quyết định 4245/QĐ-UBND năm 2010 về công bố sửa đổi, loại bỏ thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

4245/QD-UBND,Quyết định 4245 2010,Tỉnh Thanh Hóa,Sửa đổi thủ tục hành chính,Sở Khoa học và Công nghệ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4245/QĐ-UBND

Ban hành: 29/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2011

5

Quyết định 4245/QĐ-BKHCN năm 2016 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017

Số: 4245/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2017

6

Thông báo 4245/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyme acrylic, dạng nguyên sinh do Tổng cục Hải quan ban hành

4245/TB-TCHQ,Thông báo 4245,Tổng cục Hải quan,Tên hàng theo khai báo,Phân loại hàng hóa,Giám sát hải quan,Bảng phân loại hàng hóa,Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu,Phân loại hàng hóa XNK,Phân loại hàng hóa 2015 ,Polyme acrylic,POLYME ACRYLIC dạng nguyên sinh,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI

Ban hành: 11/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

7

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2017 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

2006/QD-UBND,Quyết định 2006 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 15 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

8

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2006/QD-UBND,Quyết định 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

9

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

2006/QD-UBND,Quyết định 2006 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 12 tháng 09

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

10

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020

2006/QD-UBND,Quyết định 2006 2016,Tỉnh Vĩnh Long,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

11

Thông báo 4245/TB-BNN-VP năm 2015 kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị Phát triển sản xuất sắn bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4245/TB-BNN-VP,Thông báo 4245,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Phát triển sản xuất bền vững,doanh nghiệp sản xuất chế biến sắn , Hiệp hội Sắn Việt Nam ,tăng cường công tác khuyến nông ,nhà máy chế biến tinh bột sắn,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

12

Quyết định 2006/QĐ-UBND về Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố do tỉnh Cao Bằng ban hành

2006/QD-UBND,Quyết định 2006 2014,Tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

13

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2006/QD-UBND,Quyết định 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

14

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2013 thành lập thôn Phố Tân An, xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

2006/QD-UBND,Quyết định 2006,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

15

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 16-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do thành phố Hải Phòng ban hành

2006/QD-UBND,Quyết định 2006 2012,Thành phố Hải Phòng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm

Ban hành: 16/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

16

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2010 công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế do tỉnh Bạc Liêu ban hành

2006/QD-UBND,Quyết định 2006,Tỉnh Bạc Liêu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 16 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

17

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

2006/QD-UBND,Quyết định 2006 2009,Tỉnh Bến Tre,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2011

18

Quyết định 2006/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

2006/2012/QD-UBND,Quyết định 2006,Tỉnh Hà Giang,Công viên Địa chất toàn cầu ,Quản lý bảo vệ,Cao nguyên đá Đồng Văn ,Công viên Địa chất ,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

19

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

tối thiểu là 144.000 đồng/tháng); Quyết định số 4227/2001/QĐ-UBND ngày 19-12-2001 về đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản (đã tính với mức lương tối thiểu là 210.000 đồng/tháng); Quyết định số 4244/2006/QĐ -U BND ngày 11-12-2006 về đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng; Quyết định số 4245/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006 về

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

20

Quyết định 2006/QĐ-KTNN năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

2006/QD-KTNN,Quyết định 2006 2018,Kiểm toán Nhà nước,Tài liệu bồi dưỡng,Chuyên ngành kiểm toán ,Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122