Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4238/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 138533 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 4238/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

4238/QD-UBND,Quyết định 4238 2020,Tỉnh Đồng Nai,Truy xuất nguồn gốc thực phẩm có nguồn gốc động vật,Truy xuất nguồn gốc thực phẩm nguồn gốc động vật,Thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc động vật,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

2

Kế hoạch 4238/KH-UBND năm 2019 triển khai Chỉ thị về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Khánh Hòa ban hành

4238/KH-UBND,Tỉnh Khánh Hòa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4238/KH-UBND Khánh Hòa, ngày 07 tháng 5 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2019

3

Quyết định 4238/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

4238/QD-UBND,Quyết định 4238 2016,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4238/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 30 tháng 12 năm

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

4

Quyết định 4238/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

4238/QD-UBND,Quyết định 4238 2016,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4238/QĐ-UBND Bình Định, ngày 18 tháng 11 năm

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

5

Kế hoạch 4238/KH-UBND năm 2014 tổ chức thực hiện Nghị định 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

4238/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Doanh nghiệp nhà nước,Giám sát doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4238/KH-UBND

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

6

Quyết định 4238/QĐ-UBND năm 2005 phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ngành Thuỷ sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

4238/QD-UBND,Quyết định 4238 2005,Tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt đề cương,Dự toán kinh phí,Ngành thuỷ sản,Quy hoạch tổng thể,Tỉnh Quảng Nam,Đầu tư,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

7

Quyết định 4238/2007/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

4238/2007/QD-UBND,Quyết định 4238 2007,Tỉnh Thanh Hóa,Giá đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4238/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2008

8

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

9

Thông báo 4238/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polymer dùng để keo tụ bột giấy do Tổng cục Hải quan ban hành

4238/TB-TCHQ,Thông báo 4238 2015,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa XNK,Hàng hóa xuất, nhập khẩu,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Dung dịch polymer,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

10

Quyết định 4238/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4238/QD-BKHCN,Quyết định 4238 2013,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4238/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

11

Chỉ thị 07/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2022,Tỉnh Quảng Nam,Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông,Tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Tổ chức thi tốt nghiệp tỉnh Quảng Nam,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

12

Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

911/QD-UBND,Quyết định 911 2022,Tỉnh Bình Phước,Thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp ,Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Ủy ban xã,Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Ủy ban huyện,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

13

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Lâm nghiệp, Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

835/QD-UBND,Quyết định 835 2022,Tỉnh Lạng Sơn,Công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Phòng chống thiên tai,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Lạng Sơn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

14

Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

1606/QD-UBND,Quyết định 1606 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,Chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao,Đào tạo nguồn nhân lực Hồ Chí Minh đến 2025,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

15

Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

76/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg,Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động,Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

16

Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La

824/QD-UBND,Quyết định 824 2022,Tỉnh Sơn La,Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Bảo trợ xã hội,Quyền hạn của Trung tâm Bảo trợ xã hội,Cơ cấu tổ chức Trung tâm Bảo trợ xã hội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

17

Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La

821/QD-UBND,Quyết định 821 2022,Tỉnh Sơn La,Chức năng của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy,Nhiệm vụ của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy,Cơ cấu tổ chức Cơ sở Điều trị nghiện ma túy,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

18

Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

795/QD-UBND,Quyết định 795 2022,Tỉnh Bắc Kạn,Thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Công bố thủ tục hành chính việc làm,Thủ tục hành chính Sở Lao động Bắc Kạn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

19

Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến đối với các phương tiện vãng lai của Bến xe khách thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

288/QD-UBND,Quyết định 288 2022,Tỉnh Tuyên Quang,Giá dịch vụ xe ra vào Bến xe khách Tuyên Quang,Giá dịch vụ xe vào bến phương tiện vãng lai,Giá dịch vụ xe ra vào Bến xe khách,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

20

Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

1267/QD-UBND,Quyết định 1267 2022,Tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực đường bộ,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252