Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4238/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 138540 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

161

Kế hoạch 1266/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

1266/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động thông tin đối ngoại Hồ Chí Minh,Hoạt động thông tin đối ngoại 2022,Thông tin đối ngoại Hồ Chí Minh 2022,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

162

Quyết định 811/QĐ-UBND năm 2022 về vận hành chính thức Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Vĩnh Long

811/QD-UBND,Quyết định 811 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Hệ thống thông tin báo cáo Vĩnh Long,Vận hành Hệ thống thông tin báo cáo,Vận hành Hệ thống báo cáo Vĩnh Long,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

163

Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

1233/QD-UBND,Quyết định 1233 2022,Thành phố Hải Phòng,Chiến lược phát triển chăn nuôi,Phát triển chăn nuôi Hải Phòng,Chiến lược phát triển chăn nuôi 2022 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

164

Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2022 về Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

80/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp Hưng Yên,Chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp Hưng Yên đến 2025,Chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp định hướng 2030,Công nghệ thông tin,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

165

Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

713/QD-UBND,Quyết định 713 2022,Tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2022

166

Quyết định 845/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai

845/QD-UBND,Quyết định 845 2022,Tỉnh Lào Cai,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lữ hành,Thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực lữ hành,Thủ tục hành chính thuộc Sở Du lịch Lào Cai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

167

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1322/QD-UBND,Quyết định 1322 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban huyện Vũng Tàu,Thủ tục hành chính thuộc Bảo hiểm xã hội Vũng Tàu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

168

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 25/CT- TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

66/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Chỉ thị 25/CT- TTg,Đẩy mạnh Chiến lược văn hóa đối ngoại,Chiến lược văn hóa đối ngoại Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2022

169

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

67/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Chương trình truyền thông bình đẳng giới,Thực hiện truyền thông về bình đẳng giới,Truyền thông về bình đẳng giới Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2022

170

Quyết định 1323/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1323/QD-UBND,Quyết định 1323 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính Giáo dục trung học,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

171

Kế hoạch 81/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp và công bố thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022

81/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Thu thập thông tin thị trường lao động,Lưu trữ thông tin thị trường lao động,Công bố thông tin thị trường lao động,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

172

Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tỉnh Khánh Hòa

1129/QD-UBND,Quyết định 1129 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính hỗ trợ tiền thuê nhà,Thủ tục hành chính tiền thuê nhà lao động,Thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

173

Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

401/QD-UBND,Quyết định 401 2022,Tỉnh Ninh Bình,Quy trình thủ tục hành chính bất động sản,Thủ tục hành chính kinh doanh bất động sản,Thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

174

Kế hoạch 82/KH-UBND về tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022

82/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch,Tổ chức bồi dưỡng nhân lực du lịch,Bồi dưỡng nhân lực du lịch tỉnh Ninh Bình,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

175

Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

859/QD-UBND,Quyết định 859 2022,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bến Tre,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

176

Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền quyết định cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài về việc công do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1345/QD-UBND,Quyết định 1345 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Ủy quyền cử cán bộ đi nước ngoài về việc công,Ủy quyền cử công chức đi nước ngoài về việc công,Ủy quyền cử viên chức đi nước ngoài về việc công,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2022

177

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2022-2023 trở về sau

1151/QD-UBND,Quyết định 1151 2022,Tỉnh Tiền Giang,Danh mục sách giáo khoa lớp 3 Tiền Giang,Phê duyệt sách lớp 3 trong giáo dục Tiền Giang,Sách lớp 3 sử dụng trong giáo dục Tiền Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

178

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

777/QD-UBND,Quyết định 777 2022,Tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư,Thủ tục hành chính thuộc Sở Kế hoạch Nam Định,Thủ tục hành chính đầu tư bằng vốn hỗ trợ,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2022

179

Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

479/QD-UBND,Quyết định 479 2022,Tỉnh Lai Châu,Công bố thủ tục hành chính Giáo dục trung học,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục Lai Châu,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2022

180

Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2022 triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội

129/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa,Chiến lược phát triển văn hóa Hà Nội,Phát triển văn hóa Hà Nội đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255