Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4238/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 138552 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

101

Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

688/QD-UBND,Quyết định 688 2022,Tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

102

Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2022 về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022-2026

76/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Nâng cao năng lực cạnh tranh Hậu Giang,Phát triển dịch vụ Logistics Hậu Giang,Kể hoạch phát triển dịch vụ Logistics,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

103

Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

416/QD-UBND,Quyết định 416 2022,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

104

Quyết định 1439/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1439/QD-UBND,Quyết định 1439 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg Hồ Chí Minh,Chương trình phòng chống bạo lực gia đình tình hình mới,Phòng chống bạo lực gia đình tình hình mới Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

105

Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2022 triển khai Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

134/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Triển khai Nghị quyết 38/NQ-CP Hà Nội,Chương trình phòng chống dịch COVID19,Chương trình phòng chống COVID19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

106

Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2022 đề nghị công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

698/QD-UBND,Quyết định 698 2022,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Yên Bái,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

107

Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Long

820/QD-UBND,Quyết định 820 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Lưu trữ lịch sử,Quyền hạn Trung tâm Lưu trữ lịch sử Vĩnh Long,Cơ cấu tổ chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

108

Quyết định 987/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

987/QD-UBND,Quyết định 987 2022,Tỉnh Hưng Yên,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Hưng Yên,Thủ tục hành chính việc làm thuộc Sở Lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

109

Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

986/QD-UBND,Quyết định 986 2022,Tỉnh Hưng Yên,Công bố thủ tục hành chính Giáo dục trung học,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

110

Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

417/QD-UBND,Quyết định 417 2022,Tỉnh Ninh Bình,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Ninh Bình,Quy trình thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2022

111

Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải Nghệ An

1177/QD-UBND,Quyết định 1177 2022,Tỉnh Nghệ An,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban tỉnh Nghệ An,Thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

112

Quyết định 988/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên

988/QD-UBND,Quyết định 988 2022,Tỉnh Hưng Yên,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc Sở Văn hóa,Thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

113

Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

699/QD-UBND,Quyết định 699 2022,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục hành chính Giáo dục trung học,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục Yên Bái,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban huyện Yên Bái,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

114

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2022 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2022,Tỉnh Tiền Giang,Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ,Thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân,Thực hiện tuyển chọn gọi nhập ngũ Tiền Giang,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

115

Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

990/QD-UBND,Quyết định 990 2022,Tỉnh Hưng Yên,Thủ tục hành chính hoạt động doanh nghiệp,Thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư đấu thầu,Thủ tục hành chính thuộc Sở Kế hoạch Hưng Yên,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

116

Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế giai đoạn từ năm 2022-2026 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

819/QD-UBND,Quyết định 819 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ,Chính sách tinh giản biên chế 2022 2026,Chính sách tinh giản biên chế tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

117

Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

823/QD-UBND,Quyết định 823 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động,Thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Vĩnh Long,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

118

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

1049/QD-UBND,Quyết định 1049 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Huế,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

119

Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

821/QD-UBND,Quyết định 821 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính bất động sản,Thủ tục hành chính kinh doanh bất động sản,Thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Long,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2022

120

Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long

822/QD-UBND,Quyết định 822 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Quy trình thủ tục hành chính giải quyết tố cáo,Thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo,Thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255