Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4238/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 139299 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

61

Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

1013/QD-UBND,Quyết định 1013 2022,Tỉnh An Giang,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Quy trình thủ tục hành chính đường bộ,Thủ tục hành chính Sở Giao thông An Giang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

62

Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

1014/QD-UBND,Quyết định 1014 2022,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính Giáo dục trung học,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục Bến Tre,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2022

63

Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

1220/QD-UBND,Quyết định 1220 2022,Tỉnh Quảng Bình,Quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư,Quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu,Thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Quảng Bình,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

64

Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

1371/QD-UBND,Quyết định 1371 2022,Thành phố Hải Phòng,Công bố thủ tục hành chính nông nghiệp,Thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản lâm nghiệp,Thủ tục hành chính nông nghiệp Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

65

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2022,Tỉnh Bắc Giang,Tăng cường công tác dân vận cơ quan nhà nước Bắc Giang,Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước,Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

66

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Lâm nghiệp, Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

835/QD-UBND,Quyết định 835 2022,Tỉnh Lạng Sơn,Công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Phòng chống thiên tai,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Lạng Sơn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

67

Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

1606/QD-UBND,Quyết định 1606 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,Chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao,Đào tạo nguồn nhân lực Hồ Chí Minh đến 2025,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

68

Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La

824/QD-UBND,Quyết định 824 2022,Tỉnh Sơn La,Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Bảo trợ xã hội,Quyền hạn của Trung tâm Bảo trợ xã hội,Cơ cấu tổ chức Trung tâm Bảo trợ xã hội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

69

Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La

821/QD-UBND,Quyết định 821 2022,Tỉnh Sơn La,Chức năng của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy,Nhiệm vụ của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy,Cơ cấu tổ chức Cơ sở Điều trị nghiện ma túy,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

70

Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

795/QD-UBND,Quyết định 795 2022,Tỉnh Bắc Kạn,Thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Công bố thủ tục hành chính việc làm,Thủ tục hành chính Sở Lao động Bắc Kạn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

71

Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

842/QD-UBND,Quyết định 842 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7,Danh mục sách giáo khoa lớp 7 Lâm Đồng,Sách giáo khóa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

72

Kế hoạch 3314/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về phát triển huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

3314/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU Lâm Đồng,Phát triển huyện Đam Rông Lâm Đồng 2021 2025,Phát triển huyện Đam Rông tầm nhìn đến 2045,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2022

73

Kế hoạch 3315/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

3315/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU Lâm Đồng,Phát triển thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 2021 2025,Phát triển thành phố Bảo Lộc tầm nhìn đến 2045,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2022

74

Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

76/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg,Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động,Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

75

Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

843/QD-UBND,Quyết định 843 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10,Danh mục sách giáo khoa lớp 10 Lâm Đồng,Sách lớp 10 sử dụng trong cơ sở Lâm Đồng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

76

Quyết định 1603/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1603/QD-UBND,Quyết định 1603 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân bổ chỉ tiêu tín dụng theo 11/NQ-CP,Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng Hồ Chí Minh,Chỉ tiêu tín dụng chương trình cho vay ưu đãi,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

77

Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng”

847/QD-UBND,Quyết định 847 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố tài liệu lưu trữ phát triển kinh tế xã hội,Tài liệu lưu trữ phục vụ phát triển kinh tế xã hội,Tài liệu lưu trữ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

78

Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

841/QD-UBND,Quyết định 841 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3,Danh mục sách giáo khoa lớp 3 Lâm Đồng,Sách lớp 3 sử dụng trong giáo dục Lâm Đồng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

79

Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

994/QD-UBND,Quyết định 994 2022,Tỉnh Bến Tre,Danh mục sách giáo khoa lớp 3 7 10 Bến Tre,Sách giáo khoa lớp 3 trong cơ sở giáo dục Bến Tre,Sách lớp 7 10 sử dụng trong cơ sở Bến Tre,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

80

Chương trình 3313/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP và Kế hoạch 33-KH/TU thực hiện Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do tỉnh Lâm Đồng

3313/CTr-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP Lâm Đồng,Ngăn chặn cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị,Ngăn chặn đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36