Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4238/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 138718 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

41

Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện/Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/huyện/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1128/QD-UBND,Quyết định 1128 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính việc làm,Thủ tục hành chính hỗ trợ tiền thuê nhà,Thủ tục hành chính Sở Lao động Huế,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

42

Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

882/QD-UBND,Quyết định 882 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Quy trình thủ tục hành chính bất động sản,Thủ tục hành chính Sở Xây dựng Vĩnh Long,Thủ tục hành chính kinh doanh bất động sản,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

43

Quyết định 1560/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 96/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1560/QD-UBND,Quyết định 1560 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện Quyết định 96/QĐ-TTg,Kế hoạch giáo dục đạo đức gia đình,Kế hoạch giáo dục lối sống gia đình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

44

Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

1479/QD-UBND,Quyết định 1479 2022,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính tài chính doanh nghiệp,Thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính doanh nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Sở Tài chính Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

45

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

887/QD-UBND,Quyết định 887 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính lĩnh vực người có công,Quy trình thủ tục hành chính người có công,Thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

46

Quyết định 1535/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

1535/QD-UBND,Quyết định 1535 2022,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính việc làm,Thủ tục hành chính Ủy ban huyện Hà Nội,Thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

47

Kế hoạch 1519/KH-UBND năm 2022 về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025

1519/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Đào tạo nhân lực công nghiệp sinh học,Đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp,Phát triển nhân lực ngành nông nghiệp,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

48

Kế hoạch 76/KH-UBND về hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

76/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hỗ trợ đào tạo dưới 03 tháng,Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp,Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNGTÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

49

Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2022 về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

78/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giáo dục đạo đức lối sống nhi đồng,Giáo dục đạo lý tưởng lối sống thiếu niên,Giáo dục lý tưởng đạo đức thanh thiếu niên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

50

Quyết định 1533/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

1533/QD-UBND,Quyết định 1533 2022,Thành phố Hà Nội,Giải quyết thủ tục hành chính văn hóa,Thủ tục hành chính Sở Văn hóa Hà Nội,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

51

Quyết định 1165/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

1165/QD-UBND,Quyết định 1165 2022,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất An Biên,Kế hoạch sử dụng đất huyện An Biên 2022,Kế hoạch sử dụng đất An Biên Kiên Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

52

Quyết định 1164/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

1164/QD-UBND,Quyết định 1164 2022,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất Giồng Riềng,Kế hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng,Kế hoạch sử dụng đất Giồng Riềng Kiên Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

53

Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định 44/2021/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành (đợt 5)

1550/QD-UBND,Quyết định 1550 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy trình thủ tục hành chính Giáo dục,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục ,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

54

Công điện 03/CĐ-UBND năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Định

03/CD-UBND,Công điện 03 2022,Tỉnh Bình Định,Tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em,Công tác phòng chống đuối nước trẻ em,Phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

55

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

114/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch nông thôn,Chiến lược quốc gia cấp nước sạch nông thôn Kiên Giang,Chiến lược quốc gia vệ sinh nông thôn Kiên Giang đến 2030,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

56

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2022 kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ do thành phố Hà Nội ban hành

1526/QD-UBND,Quyết định 1526 2022,Thành phố Hà Nội,Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động,Kiểm tra thực hiện công tác an toàn lao động,Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

57

Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

1534/QD-UBND,Quyết định 1534 2022,Thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông,Thủ tục hành chính Sở Giao thông Hà Nội,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

58

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030”

110/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Phong trào học tập suốt đời trong gia đình Lạng Sơn,Phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng Lạng Sơn,Hoạt động học tập suốt đời tại Lạng Sơn,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

59

Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2022 công bố điều chỉnh, bổ sung danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kon Tum

253/QD-UBND,Quyết định 253 2022,Tỉnh Kon Tum,Tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh Kon Tum,Điều chỉnh tuyến xe buýt nội tỉnh Kon Tum,Tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề Kon Tum,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

60

Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

1538/QD-UBND,Quyết định 1538 2022,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính đầu tư vốn hỗ trợ,Thủ tục hành chính viện trợ không hoàn lại,Thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Thanh Hóa,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.122