Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4238/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 138552 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

201

Kế hoạch 66/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

66/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Thực hiện công tác bình đẳng giới Hậu Giang,Thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ,Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

202

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

65/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Tăng cường phổ biến pháp luật giáo dục nghề nghiệp,Phổ biến pháp luật giáo dục nghề nghiệp Hậu Giang,Tăng cường giáo dục pháp luật giáo dục nghề nghiệp,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

203

Kế hoạch 1224/KH-UBND năm 2022 về tổ chức tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1224/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Tháng tiếp nhận thủ tục hành chính trong ngày,Tháng giải quyết thủ tục hành chính trong ngày,Tổ chức tháng hành động về thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

204

Quyết định 1093/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

1093/QD-UBND,Quyết định 1093 2022,Tỉnh Quảng Trị,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Gio Linh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Gio Linh 2022,Kế hoạch sử dụng đất Gio Linh Quảng Trị,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

205

Kế hoạch 127/KH-UBND về kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư của Thành phố Hà Nội năm 2022

127/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Kiểm tra chương trình dự án đầu tư 2022,Kiểm tra chương trình đầu tư Hà Nội 2022,Đánh giá chương trình đầu tư Hà Nội 2022,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2022

206

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

92/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Chiến lược phát triển văn hóa đến 2030,Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa,Chiến lược phát triển văn hóa Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

207

Quyết định 1323/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

1323/QD-UBND,Quyết định 1323 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lữ hành,Thủ tục hành chính lữ hành thuộc Sở Du lịch,Thủ tục hành chính thuộc Sở Du lịch Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

208

Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

1362/QD-UBND,Quyết định 1362 2022,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch giảm nghèo bền vững 2022 2025,Thực hiện giảm nghèo bền vững Hà Nội,Kế hoạch giảm nghèo bền vững Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

209

Quyết định 1102/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

1102/QD-UBND,Quyết định 1102 2022,Tỉnh Quảng Trị,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Triệu Phong,Kế hoạch sử dụng đất huyện Triệu Phong 2022,Kế hoạch sử dụng đất Triệu Phong Quảng Trị,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

210

Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1337/QD-UBND,Quyết định 1337 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch phòng chống thiên tai đến 2025,Phòng chống thiên tai Hồ Chí Minh đến 2025,Kế hoạch Phòng chống thiên tai Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2022

211

Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

236/QD-UBND,Quyết định 236 2022,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở 2022 2023,Tuyển sinh trung học phổ thông 2022 2023,Tuyển sinh giáo dục thường xuyên 2022 2023,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2022

212

Quyết định 1324/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Lao động tiền lương; Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

1324/QD-UBND,Quyết định 1324 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủ tục hành chính lĩnh vực thương mại quốc tế,Thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng và lao động,Thủ tục hành chính thuộc Ban Quản lý Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

213

Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

94/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Chương trình An toàn vệ sinh lao động ,Thực hiện an toàn vệ sinh lao động,Kế hoạch an toàn lao động Đồng Nai,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

214

Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2022 về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022-2025

140/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Bảo quản di tích lịch sử văn hoá Đồng Tháp,Tu bổ di tích lịch sử văn hoá Đồng Tháp,Phục hồi di tích lịch sử văn hoá Đồng Tháp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

215

Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định

767/QD-UBND,Quyết định 767 2022,Tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục Nam Định,Công bố thủ tục hành chính thuộc Ủy ban huyện,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2022

216

Kế hoạch 1165/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Bình Thuận ban hành

1165/KH-UBND,Tỉnh Bình Thuận,Tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam,Tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng,Tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Bình Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

217

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2022 triển khai các hoạt động bảo vệ sức khỏe người dân giai đoạn hậu COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

93/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch bảo vệ sức khỏe hậu COVID19,Bảo vệ sức khỏe người dân hậu COVID19,Triển khai bảo vệ sức khỏe hậu COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

218

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

137/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Chương trình y tế trường học cơ sở phổ thông,Chương trình y tế trường học cơ sở mầm non,Chương trình y tế trường học gắn với y tế cơ sở,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

219

Kế hoạch 94/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022

94/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục xóa mù chữ Yên Bái,Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục xóa mù chữ 2022,Nhiệm vụ phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

220

Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

1109/QD-UBND,Quyết định 1109 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Chức năng của Sở Du lịch Khánh Hòa,Nhiệm vụ của Sở Du lịch Khánh Hòa,Quyền hạn của Sở Du lịch Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255