Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4238/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 138533 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

181

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

65/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Chương trình y tế trường học cơ sở mầm non,Chương trình y tế trường học cơ sở phổ thông,Thực hiện y tế trường học gắn với y tế cơ sở,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2022

182

Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

800/QD-UBND,Quyết định 800 2022,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục hành chính bất động sản,Thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Hòa Bình,Thủ tục hành chính kinh doanh bất động sản,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

183

Quyết định 809/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

809/QD-UBND,Quyết định 809 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Quy trình thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp ,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

184

Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh Quyết định 1365/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn trái theo hướng gia tăng giá trị tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025"

795/QD-UBND,Quyết định 795 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Điều chỉnh Quyết định 1365/QĐ-UBND Vĩnh Long,Vùng nguyên liệu cây ăn trái Vĩnh Long,Điều chỉnh đầu tư vùng nguyên liệu cây ăn trái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

185

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

790/QD-UBND,Quyết định 790 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Ứng dụng công nghệ giáo dục pháp luật,Ứng dụng công nghệ phổ biến pháp luật,Kế hoạch ứng dụng công nghệ giáo dục pháp luật,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

186

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

96/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên,Chương trình phát triển thanh niên 2021 2025,Chương trình phát triển thanh niên Yên Bái,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

187

Kế hoạch 134/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

134/KH-UBND,Tỉnh Tiền Giang,Kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính,Kiểm soát thủ tục hành chính một cửa,Kiểm soát thủ tục hành chính một cửa liên thông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

188

Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

794/QD-UBND,Quyết định 794 2022,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Tam Dương,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương 2022,Kế hoạch sử dụng đất Tam Dương Vĩnh Phúc,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

189

Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai

837/QD-UBND,Quyết định 837 2022,Tỉnh Lào Cai,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa,Thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa,Thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Lào Cai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2022

190

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

835/QD-UBND,Quyết định 835 2022,Tỉnh Lào Cai,Công bố thủ tục hành chính Lưu thông hàng hóa,Thủ tục hành chính Lưu thông hàng hóa trong nước,Thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương Lào Cai,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2022

191

Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai

836/QD-UBND,Quyết định 836 2022,Tỉnh Lào Cai,Công bố thủ tục hành chính văn hóa thể thao,Thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao,Thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Lào Cai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

192

Kế hoạch 68/KH-UBND về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022

68/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Tiêm vắc xin COVID19 trẻ 5 đến dưới 12 tuổi,Tiêm vắc xin COVID19 cho trẻ dưới 12 tuổi,Tiêm vắc xin COVID19 trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

193

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

64/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Đề án Phát triển thị trường trong nước,Phát triển thị trường ưu tiên dùng hàng Việt,Vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2022

194

Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thay thế (lĩnh vực điện lực; lưu thông hàng hóa trong nước) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Sơn La

699/QD-UBND,Quyết định 699 2022,Tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện lực,Thủ tục hành chính Lưu thông hàng hóa trong nước,Thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương Sơn La,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

195

Quyết định 849/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

849/QD-UBND,Quyết định 849 2022,Tỉnh Thái Nguyên,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất Phú Bình,Kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Bình 2022,Kế hoạch sử dụng đất Phú Bình Thái Nguyên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

196

Quyết định 1084/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

1084/QD-UBND,Quyết định 1084 2022,Tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Duy Xuyên,Kế hoạch sử dụng đất huyện Duy Xuyên 2022,Kế hoạch sử dụng đất Duy Xuyên Quảng Nam,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2022

197

Quyết định 1081/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

1081/QD-UBND,Quyết định 1081 2022,Tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục hành chính Người có công,Thủ tục hành chính lĩnh vực người có công,Thủ tục hành chính Sở Lao động Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2022

198

Kế hoạch 66/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

66/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Thực hiện công tác bình đẳng giới Hậu Giang,Thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ,Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

199

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

65/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Tăng cường phổ biến pháp luật giáo dục nghề nghiệp,Phổ biến pháp luật giáo dục nghề nghiệp Hậu Giang,Tăng cường giáo dục pháp luật giáo dục nghề nghiệp,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

200

Kế hoạch 1224/KH-UBND năm 2022 về tổ chức tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1224/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Tháng tiếp nhận thủ tục hành chính trong ngày,Tháng giải quyết thủ tục hành chính trong ngày,Tổ chức tháng hành động về thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252