Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4232/QĐ-UB-QLĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 176581 văn bản

1

Quyết định 4232/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 về bộ Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4232/QĐ-UB-QLĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP

Ban hành: 27/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2011

2

Quyết định 4232/QĐ-UBND về quy định tạm thời về định mức hỗ trợ thực hiện nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017 do tỉnh Quảng Nam ban hành

4232/QD-UBND,Quyết định 4232 2017,Tỉnh Quảng Nam,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4232/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 01 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 01/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

3

Quyết định 4232/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

4232/QD-UBND,Quyết định 4232 2016,Tỉnh Bình Định,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4232/QĐ-UBND Bình Định, ngày 18 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

4

Quyết định 4232/QĐ-UBND năm 2014 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và Du lịch - Văn hóa - Giải trí (diện tích 30,1 ha) thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc (90,31 ha), phường An Phú, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

4232/QD-UBND,Quyết định 4232,Thành phố Hồ Chí Minh,Đồ án quy hoạch chi tiết,Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ,Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết,quy hoạch chi tiết Khu dân cư ,Duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch,Duyệt đồ án xây dựng đô thị ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

5

Quyết định 6121/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 bổ sung bảng giá đất đường thuộc quận 2, quận 9 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6121/QD-UB-QLDT,Quyết định 6121 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,Bảng giá đất,Bổ sung,Quận 2,Quận 9,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 14/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2010

6

Quyết định 5287/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 phê duyệt quy hoạch chung quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5287/QD-UB-QLDT,Quyết định 5287 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch chung,Quận Thủ Đức,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5287/QĐ-UB-QLĐT TP.

Ban hành: 14/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2008

7

Quyết định 5080/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị Nam thành phố (2.600 ha) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5080/QD-UB-QLDT,Quyết định 5080 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,5080/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 ,Phê duyệt nhiệm vụ ,Quy hoạch khu đô thị Nam thành phố,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

8

Quyết định 4963/QĐ-UB-QLĐT phê duyệt lộ giới (chỉ giới đường đỏ) đợt 2 các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4963/QD-UB-QLDT,Quyết định 4963 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh,Chỉ giới đường đỏ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4963/QĐ-UB-QLĐT

Ban hành: 30/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2009

9

Quyết định 4202/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

4202/QD-UB-QLDT,Quyết định 4202 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,Không bán nhà sở hữu nhà nước,Điều chỉnh quy hoạch,Lập quy hoạch,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

10

Quyết định 4204/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

4204/QD-UB-QLDT,Quyết định 4204 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh quy hoạch,Lập quy hoạch,Không bán nhà sở hữu nhà nước,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

11

Quyết định 4203/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 1999 của các quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4203/QD-UB-QLDT,Quyết định 4203 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,Chỉ tiêu kế hoạch,Sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 26/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2008

12

Quyết định 4021/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 điều chỉnh Khoản 2.2 điều 28 Quyết định 6280/QĐ-UB-QLĐT năm 1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4021/QD-UB-QLDT,Quyết định 4021 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh Quyết định,Giá trị vắng đồng sở hữu chủ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 14/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

13

Quyết định 3815/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 phê duyệt quy hoạch chung quận 9 thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3815/QD-UB-QLDT,Quyết định 3815 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch chung,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3815/QĐ-UB-QLĐT

Ban hành: 02/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2008

14

Quyết định 3376/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 về việc kê khai đăng ký nhà, đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3376/QD-UB-QLDT,Quyết định 3376 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,Cấp giấy chứng nhận,Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2008

15

Quyết định 2131/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 phê duyệt quy hoạch chung Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2131/QD-UB-QLDT,Quyết định 2131 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch chung,Quận 7,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 2131/QĐ-UB-QLĐT

Ban hành: 14/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2008

16

Quyết định 51/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

51/QD-UB-QLDT,Quyết định 51 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,Không bán nhà sở hữu nhà nước,Điều chỉnh quy hoạch,Lập quy hoạch,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

17

Quyết định 6993/QĐ-UB-QLĐT về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6993/QD-UB-QLDT,Quyết định 6993 1998,Thành phố Hồ Chí Minh,Huyện Bình Chánh,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 6993/QĐ-UB-QLĐT

Ban hành: 24/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2008

18

Quyết định 6992/QĐ-UB-QLĐT năm 1998 phê duyệt quy hoạch chung huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6992/QD-UB-QLDT,Quyết định 6992 1998,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch huyện Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6992/QĐ-UB-QLĐT

Ban hành: 24/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

19

Quyết định 6994/QĐ-UB-QLĐT năm 1998 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6994/QD-UB-QLDT,Quyết định 6994 1998,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh quy hoạch huyện,Huyện Củ Chi,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 24/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

20

Quyết định 6995/QĐ-UB-QLĐT năm 1998 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung huyện Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6995/QD-UB-QLDT,Quyết định 6995 1998,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh quy hoạch huyện,Huyện Cần Giờ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 24/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83