Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 42/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 130782 văn bản

1

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Hậu Giang,Công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp,Công tác quản lý trong Khu công nghiệp Hậu Giang,Quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp Hậu Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

2

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Sửa đổi Quy chế văn hóa công sở Vĩnh Long,Quy chế văn hóa công sở Vĩnh Long,Vĩnh Long sửa đổi Quyết định 23/2007/QĐ-UBND,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

3

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố Hải Phòng

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Thành phố Hải Phòng,Khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ,Vận hành Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ,Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ Hải Phòng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

4

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định 09/2019/QĐ-UBND và 06/2020/QĐ-UBND do tỉnh Kon Tum ban hành

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Kon Tum,Tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng tỉnh Kon Tum,Bổ sung tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng,Bổ sung định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

5

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Thanh tra kinh doanh theo phương thức đa cấp,Kiểm tra kinh doanh theo phương thức đa cấp,Kinh doanh theo phương thức đa cấp Lạng Sơn,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

6

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Thành phố Đà Nẵng,Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ Đà Nẵng,Quy chế sử dụng công trình ghi công liệt sĩ Đà Nẵng,Quy chế quản lý sử dụng công trình ghi công liệt sĩ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

7

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Bắc Giang,Giải quyết Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Quy chế giải quyết nuôi con nuôi Bắc Giang,Giải quyết nuôi con nuôi Bắc Giang,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

8

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa,Phối hợp thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng,Phối hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

9

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3272/2016/QĐ-UBND; 27/2018/QĐ-UBND; 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi Quyết định 3272/2016/QĐ-UBND Quảng Ninh,Sửa đổi Quyết định 27/2018/QĐ-UBND Quảng Ninh,Sửa đổi Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Quảng Ninh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

10

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Lai Châu,Quy định về quản lý hoạt động đo lường,Lai Châu quản lý hoạt động đo lường,Hoạt động đo lường tỉnh Lai Châu 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

11

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Bến Tre,Giá tiêu thụ nước Công ty cấp thoát nước Mỏ Cày,Giá tiêu thụ nước sạch tỉnh Bến Tre,Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước Mỏ Cày,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

12

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Xử lý phản ánh hiện trường Ninh Thuận,Tiếp nhận phản ánh hiện trường Ninh Thuận,Quy định tiếp nhận xử lý phản ánh hiện trường,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

13

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Tây Ninh,Quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu,Quản lý đầu tư xây dựng hệ thống kho xăng dầu,Xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Tây Ninh,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

14

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Long An,Quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất,Quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh,An toàn thực phẩm ngành Công Thương Long An,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

15

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Sơn La,Sửa đổi Quyết định 04/2020/QĐ-UBND tỉnh Sơn La,Sửa đổi quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020,Sửa đổi quy định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Sơn La,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

16

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Đồng Nai,Mật độ chăn nuôi tỉnh Đồng Nai,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Đồng Nai đến 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

17

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh An Giang,Chứng thực chữ ký số chuyên dùng tỉnh An Giang,Sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng,Quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

18

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Bình Định,Nội dung chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp,Mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Bình Định,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến 2025,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

19

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã do tỉnh Hải Dương ban hành

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Hải Dương,Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã,Quy chế tuyển dụng công chức tỉnh Hải Dương,Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

20

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quản lý nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Huế,Quản lý ngành đầu tư kinh doanh có điều kiện Huế,Quản lý nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh,Đầu tư,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server251