Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 42/2001/ND-CP; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11981 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 42:2001 về hạt giống Thông Caribê (Pinus caribaea Morelet) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN42:2001,Tiêu chuẩn ngành 04TCN42:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,04TCN 42:2001 ,Hạt giống Thông Caribê ,Gieo ươm tạo cây con trồng rừng ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 42:2001 HẠT GIỐNG THÔNG CARIBÊ (Pinus caribaea Morelet) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

QCVN42:2020/BTNMT,Quy chuẩn QCVN42:2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 42: 2020/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ National technical regulation on basic geographic information (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT về Trang bị an toàn tàu biển

QCVN42:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN42:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 42:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN National Technical Regulation on Safety Equipment of Ships Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển, QCVN 42:2015/BGTVT, do Cục Đăng kiểm

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-42:2015 (IEC 60364-4-42:2010) về Hệ thống lắp đặt điện áp - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt

TCVN7447-4-42:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-42:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-4-42:2015 IEC 60364-4-42:2010 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 4-42: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG CÁC ẢNH HƯỞNG VỀ NHIỆT Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-4-42:2005 (IEC 60364-4-42 : 2001) về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7447-4-42:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-42:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bảo vệ an toàn,Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà,Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt ,TCVN 7447-4-42:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-4-42 : 2005 IEC 60364-4-42 : 2001 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 4-42

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-42:2015 (IEC 60317-42:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 42: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester-amide-imide, cấp chịu nhiệt 200

TCVN7675-42:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-42:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-42:2015 IEC 60317-42:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 42: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER-AMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 200 Specifications for particular types of winding wires - Part 42

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-42:2014 (IEC 60068-2-42:2003) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-42: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Kc: Thử nghiệm bằng lưu huỳnh đioxit đối với các tiếp điểm và mối nối

TCVN7699-2-42:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-42:2014,***,Điện - điện tử TCVN 7699-2-42:2014 IEC 60068-2-42:2003 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-42: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Kc: THỬ NGHIỆM BẰNG LƯU HUỲNH ĐIOXIT ĐỐI VỚI CÁC TIẾP ĐIỂM VÀ MỐI NỐI Environmental testing - Part 2-42: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2012/BGTVT về trang bị an toàn tàu biển

QCVN42:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN42:2012,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 42 : 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN National Technical Regulations on Safety Equipment of Ships Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Trang bị an toàn tàu biển” QCVN 42: 2012/BGTVT do Cục

Ban hành: 30/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2012/BTNMT về chuẩn thông tin địa lý cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN42:2012/BTNMT,Quy chuẩn QCVN42:2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 42:2012/BTNMT ,Chuẩn thông tin địa lý cơ sở,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 42:2012/BTNMT VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ National technical regulation on standard of basic geographic information

Ban hành: 19/03/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu - và thoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

(và thoại) - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BBCVT ngày 17/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Các quy định kỹ thuật và phương pháp đo của QCVN 42 : 2011 phù hợp với Tiêu chuẩn quốc tế ETSI EN 300 113-2 V1.1.1 (3-2001) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

Ban hành: 04/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-42:2011/BNNPTNT về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn ban hành

QCVN01-42:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-42:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-42:2011/BNNPTNT ,Điều kiện vệ sinh thú y,Cơ sở thử nghiệm khảo nghiệm ,Thuốc thú y,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-42:2011/BNNPTNT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y ĐỐI VỚI

Ban hành: 06/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8241-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2001) về tương thích điện từ(EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện

TCVN8241-4-2:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8241-4-2:2009,***,Phương pháp đo và thử ,Tương thích điện từ,Tương thích điện từ emc,TCVN 8241-4-2:2009,Miễn nhiễm hiện tượng phóng tĩnh điện,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8241-4-2:2009 IEC 61000-4-2:2001 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) – PHẦN 4-2: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ -

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017

QCVN42:2015/BGTVT/SD1:2017,Quy chuẩn QCVN42:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông SỬA ĐỔI 1: 2017 QCVN 42:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN Sửa đổi 1: 2017 National Technical Regulation on Safety Equipment of Ships Amendment No.1: 2017 Lời nói đầu Sửa đổi 1: 2017 QCVN

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-42:2007 (IEC 60335-2-42:2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-42: Yêu cầu cụ thể đối với lò đối lưu cưỡng bức, nồi hấp và lò đối lưu hơi nước, sử dụng điện, dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN5699-2-42:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-42:2007,***,Điện - điện tử TCVN 5699-2-42:2007 IEC 60335-2-42:2005 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-42: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI LÒ ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC, NỒI HẤP VÀ LÒ HẤP ĐỐI LƯU HƠI NƯỚC, SỬ DỤNG ĐIỆN, DÙNG TRONG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6877:2001 (ISO 9151 : 1995) về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định độ truyền nhiệt khi tiếp xúc với lửa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6877:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6877:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định độ truyền nhiệt ,Tiếp xúc với lửa ,TCVN 6877:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6877 : 2001 QUẦN ÁO BẢO VỀ CHỐNG NHIỆT VÀ LỬA - XÁC ĐỊNH ĐỘ TRUYỀN NHIỆT KHI TIẾP XÚC VỚI LỬA Protective clothing against heat and flame –

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6953:2001 (ISO 14718 : 1998) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng aflatoxic B1 trong thức ăn hỗn hợp - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6953:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6953:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Xác định hàm lượng aflatoxic B1 ,Thức ăn hỗn hợp,Thức ăn chăn nuôi ,TCVN 6953:2001,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6953 : 2001 ISO 14718 : 1998 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6898:2001 về giấy - xác định độ bền bề mặt - phương pháp nến do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6898:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6898:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6898:2001 ,Giấy xác định độ bền bề mặt,Phương pháp nến ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6898:2001 GIẤY – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BỀ MẶT – PHƯƠNG PHÁP NẾN Paper– Determination of surface strength – Wax pick method

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6979:2001 về mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN 5756 : 2001 3.2 Các bộ phận của mũ theo 3.2 TCVN 5756 : 2001 4. Thông số và kích thước cơ bản 4.1. Mũ được chế tạo theo 03 cỡ. Các cỡ này phù hợp với 03 cỡ mô hình dạng đầu trẻ em (gọi tắt là dạng đầu). Thông số và kích thước cơ bản của từng cỡ dạng đầu được quy định trong phụ lục A. 4.2 Dạng đầu người dùng để thử mũ có hình

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6957:2001 về Phương tiện giao thông đường bộ - Cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6957:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6957:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Cơ cấu điều khiển hoạt động ,Phương tiện giao thông đường bộ,Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ,Mô tô ,Mô tô xe máy ,Mô tô xe máy hai bánh,Yêu cầu trong phê duyệt kiểu,TCVN 6957:2001 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6957 : 2001

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6971:2001 về nước rửa tổng hợp dùng cho nhà bếp Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6971:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6971:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6971:2001 ,Nước rửa tổng hợp dùng cho nhà bếp ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6971:2001 NƯỚC TỔNG HỢP DÙNG CHO NHÀ BẾP Synthetic detergent for kitchen 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125