Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 42/2001/ND-CP; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54414 công văn

1

Công văn 1327/VPCP-CN năm 2021 về rà soát, sửa đổi Nghị định 42/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1327/VPCP-CN,Công văn 1327 2021,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 42/2020/NĐ-CP,Rà soát Nghị định 42/2020/NĐ-CP,Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm,Thương mại,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

2

Công văn 08/BXD-PTĐT hướng dẫn việc phân loại đô thị loại V theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa Bộ Xây dựng nhận được công văn số 758/SXD-KTQH ngày 07/4/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện công tác phân loại đô thị loại V tại huyện Ninh

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

3

Công văn 1205/BNN-TT ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1205/BNN-TT,Công văn 1205 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sử dụng đất trồng lúa,quản lý sử dụng đất trồng lúa,ý kiến của UBND thành phố Hà Nội,thực hiện Nghị định 42/2012/NĐ-CP ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

4

Công văn 472/BXD-PTĐT tổng kết việc thi hành Nghị định 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định do Bộ Xây dựng ban hành

472/BXD-PTDT,Công văn 472,Bộ Xây dựng,thực hiện Nghị định 42/2012/NĐ-CP ,Phân loại đô thị,đánh giá thi hành nghị định 42,triển khai nghị định 42,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

5

Công văn 285/BXD-TCCB thực hiện Nghị định 68/2001/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập do Bộ Xây dựng ban hành

285/BXD-TCCB,Công văn 285 2011,Bộ Xây dựng,Minh bạch tài sản,Minh bạch tài sản thu nhập,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 285/BXD-TCCB V/v: thực hiện Nghị định số 68/2001/NĐ-CP

Ban hành: 22/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

6

Công văn 4433/VPCP-KGVX báo cáo tổng kết hoạt động của Đại học Quốc gia và sửa đổi Nghị định 07/2001/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

bổ sung Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 2 năm 2001 của Chính phủ Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2011 Kính gửi: - Bộ Nội vụ; - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét đề nghị của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01

Ban hành: 01/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

7

Công văn 42/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

42/TCHQ-TXNK,Công văn 42 2019,Tổng cục Hải quan,Xác định trước mã số hàng hóa ,Mã số hàng hóa,Mã số hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

8

Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

1013/TNN-CSPC,Công văn 1013 2021,Cục Quản lý tài nguyên nước,Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP,Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC -------

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

9

Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1604/BTNMT-TNN,Công văn 1604 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

10

Công văn 29/CP-KTTH năm 2021 về đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

29/CP-KTTH,Công văn 29 2021,Chính phủ,Đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm về thuế,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

11

Công văn 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2021 về tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP và 56/2016/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL,Công văn 362 2021,Bộ Tư pháp,08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP,Tổng kết thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP,Tổng kết thi hành Nghị định 56/2016/NĐ-CP,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

12

Công văn 646/CP-NC năm 2020 đính chính Nghị định 133/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

646/CP-NC,Công văn 646 2020,Chính phủ,Đính chính Nghị định 133/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định 133 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

13

Công văn 4053/SXD-PTĐT triển khai Thông tư 34/2009/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 42/2009/NĐ-CP về Phân loại đô thị do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng, quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về Phân loại đô thị. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2010 Kính gửi: Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện; Ban Quản lý các khu

Ban hành: 26/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2010

14

Công văn 42/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc trong công tác nghiệp vụ về kinh doanh tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

42/TCHQ-GSQL,Công văn 42 2018,Tổng cục Hải quan,Tạm nhập tái xuất,Kinh doanh tạm nhập tái xuất,Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

15

Công văn 4809/UBND-SNV năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

4809/UBND-SNV,Công văn 4809 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP,Hà Nội thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP,Tổ chức các cơ quan chuyên môn Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

16

Công văn 5035/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

5035/BNV-TCBC,Công văn 5035 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP,Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

17

Công văn 6054/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 96/2020/NĐ-CP và 98/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

6054/TCHQ-PC,Công văn 6054 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 96/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 98/2020/NĐ-CP,Quy định xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

18

Công văn 132/CP-KTTH năm 2020 về đính chính Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

132/CP-KTTH,Công văn 132 2020,Chính phủ,Đính chính,Đính chính sai sót,Đính chính Nghị định,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 132/CP-KTTH V/v đính chính Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

19

Công văn 42/BNV-CCHC năm 2017 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bộ Tư pháp - Nội dung báo cáo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ. - Thời gian báo cáo: Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm. - Nếu nội dung và thời gian báo cáo đúng quy định thì điểm đánh giá là 0,5; không đúng quy định thì điểm đánh giá là 0. 14.

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

20

Công văn 484/CP-KGVX năm 2019 về đính chính Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

-KGVX V/v đính chính Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125