Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 42/2013/NQ-HDND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 11564 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8934:2013 về Bảo quản lâm sản - Chế phẩm XM5 100 bột

TCVN8934:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8934:2013,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8934:2013 BẢO QUẢN LÂM SẢN – CHẾ PHẨM XM5 100 BỘT Forest product preservation – XM5 100 chemical powdered preservative Lời nói đầu TCVN 8934:2013 do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8935:2013 về Bảo quản lâm sản - Chế phẩm LN5 90 bột

TCVN8935:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8935:2013,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8935 : 2013 BẢO QUẢN LÂM SẢN - CHẾ PHẨM LN5 90 BỘT Forest product preservation - LN5 60 chemical powdered preservative Lời nói đầu TCVN 8935 : 2013 do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8929:2013 (ISO 4474:1989) về Gỗ khúc cây lá kim và cây lá rộng để xẻ - Khuyết tật nhìn thấy được - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN8929:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8929:2013,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8929:2013 ISO 4474:1989 GỖ KHÚC CÂY LÁ KIM VÀ CÂY LÁ RỘNG ĐỂ XẺ - KHUYẾT TẬT NHÌN THẤY ĐƯỢC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Coniferous and broadleaved tree sawlogs – Visible defects – Terms and definations Lời nói đầu Tiêu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7864:2013 (ASTM D 5501-09) về Ethanol nhiên liệu biến tính – Xác định hàm lượng ethanol – Phương pháp sắc ký khí

TCVN7864:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7864:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7864:2013 ASTM D 5501-09 ETHANOL NHIÊN LIỆU BIẾN TÍNH - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETHANOL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Standard Test Method for Determination of Ethanol Content of Denatured Fuel Ethanol by Gas Chromatography Lời

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9972:2013 (ISO 17678:2010) về Sữa và sản phẩm sữa – Xác định độ tinh khiết của chất béo sữa bằng phân tích sắc ký khí triglycerid (Phương pháp chuẩn)

TCVN9972:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9972:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9972:2013 ISO 17678:2010 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH ĐỘ TINH KHIẾT CỦA CHẤT BÉO SỮA BẰNG PHÂN TÍCH SẮC KÝ KHÍ TRIGLYCERID (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9971:2013 (ISO 18252:2006) về Chất béo sữa dạng khan – Xác định thành phần sterol bằng sắc ký khí lỏng (Phương pháp thông dụng)

TCVN9971:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9971:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9971:2013 ISO 18252:2006 CHẤT BÉO SỮA DẠNG KHAN – XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN STEROL BẰNG SẮC KÝ KHÍ LỎNG (PHƯƠNG PHÁP THÔNG DỤNG) Anhydrous milk fat – Determination of sterol composition by gas liquid chromatography (Routine

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10114:2013 (ISO 15302:2007) về Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng benzo[a]pyren – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo

TCVN10114:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10114:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10114:2013 ISO 15302:2007 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BENZO[A]PYREN – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO PHA ĐẢO Animal and vegetable fats and oils – Determination of benzo[a]pyrene –

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10115:2013 (ISO 13884:2003) về Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định các đồng phân trans đã tách bằng đo phổ hồng ngoại

TCVN10115:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10115:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10115 : 2013 ISO 13884:2003 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH CÁC ĐỒNG PHÂN TRANS ĐÃ TÁCH BẰNG ĐO PHỔ HỒNG NGOẠI Animal and vegatable fats and oils - Determination of isolated trans isomers by infrared

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10112:2013 (ISO 11701:2009) về Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng phospholipid trong lecithin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) sử dụng detector tán xạ ánh sáng

TCVN10112:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10112:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10112:2013 ISO 11701:2009 DẦU MỠ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHOLIPID TRONG LECITHIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) SỬ DỤNG DETECTOR TÁN XẠ ÁNH SÁNG Vegetable fats and oils - Determination

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10163:2013 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất phenthoate - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN10163:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10163:2013,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10163 : 2013 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PHENTHOATE - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing phethoate - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 10163 : 2013 do Cục

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

171

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9761:2013 (ISO 2810 : 2004) về Sơn và vecni – Sự phong hóa tự nhiên của lớp phủ - Phơi mẫu và đánh giá

TCVN9761:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9761:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9761 : 2013 ISO 2810 : 2004 SƠN VÀ VECNI - SỰ PHONG HÓA TỰ NHIÊN CỦA LỚP PHỦ - PHƠI MẪU VÀ ĐÁNH GIÁ Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and assessment Lời nói đầu TCVN 9761:2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

172

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10160:2013 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất đồng (l) oxit - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN10160:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10160:2013,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10160:2013 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT ĐỒNG (I) OXIT - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing cuprous oxide - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 10160:2013 do

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

173

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9844:2013 về Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu

TCVN9844:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9844:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9844 : 2013 YÊU CẦU THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU VẢI ĐỊA KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU Requirements of design, construction and acceptance of geotextiles in embankment construction on soft ground Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9685:2013 về Cọc ván thép cán nóng

TCVN9685:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9685:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9685:2013 CỌC VÁN THÉP CÁN NÓNG Hot rolled steel sheet piles Lời nói đầu TCVN 9685:2013 được biên soạn trên cơ sở JIS A 5528:2006 TCVN 9685:2013 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9633:2013 (ISO 27205:2010) về Sản phẩm sữa lên men - Giống vi khuẩn khởi động - Tiêu chuẩn nhận dạng

TCVN9633:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9633:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9633:2013 ISO 27205:2010 SẢN PHẨM SỮA LÊN MEN – GIỐNG VI KHUẨN KHỞI ĐỘNG – TIÊU CHUẨN NHẬN DẠNG Fermented milk products – Bacterial starter cultures – Standard of identity Lời nói đầu TCVN 9633:2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

176

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7087:2013 (CODEX STAN 1-1985, Sửa đổi 2010) về Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn

TCVN7087:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7087:2013,***,Công nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7087:2013 CODEX STAN 1-1985, SỬA ĐỔI 2010 GHI NHÃN THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN Labelling of prepackaged foods Lời nói đầu TCVN 7087:2013 thay thế TCVN 7087:2008; TCVN 7087:2013 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9601:2013 (ISO 8422:2006) về Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định tính

TCVN9601:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9601:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9601:2013 ISO 8422:2006 PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU LIÊN TIẾP ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH Sequential sampling plans for inspection by attributes Lời nói đầu TCVN 9601:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 8422:2006; TCVN 9601:2013 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

178

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9760:2013 (ISO 2808:2007) về Sơn và vecni – Xác định độ dày màng

TCVN9760:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9760:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9760:2013 ISO 2808:2007 SƠN VÀ VECNI – XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY MÀNG Paints and varnishes – Determination of film thickness Lời nói đầu TCVN 9760:2013 – Hoàn toàn tương đương với ISO 2808:2007. TCVN 9760:2013 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

179

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5669:2013 (ISO 1513:2010) về Sơn và vecni – Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử

TCVN5669:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5669:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5669:2013 ISO 1513:2010 SƠN VÀ VECNI - KIỂM TRA VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ Paints and varnishes - Examination and preparation of test samples Lời nói đầu TCVN 5669:2013 thay thế TCVN 5669:2007. TCVN 5669:2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

180

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8082:2013 (ISO 6731:2010) về Sữa, cream và sữa cô đặc - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

TCVN8082:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8082:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8082 : 2013 ISO 6731:2010 SỮA, CREAM VÀ SỮA CÔ ĐẶC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk, cream and evaporated milk - Determination of total solids content (Reference method) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177