Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 42/2013/NQ-HDND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 11541 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9669:2013 về Thịt vai lợn ướp muối có xử lý nhiệt

TCVN9669:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9669:2013,***,Thịt vai lợn ướp muối ,Thịt vai lợn ướp muối có xử lý nhiệt,TCVN 9669:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9669 : 2013 THỊT VAI LỢN ƯỚP MUỐI CÓ XỬ LÝ NHIỆT Cooked cured pork shoulder Lời nói đầu: TCVN 9669:2013 tương đương có sửa đổi với

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9668:2013 về Thịt bò ướp muối có xử lý nhiệt

TCVN9668:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9668:2013,***,Thịt bò ướp muối có xử lý nhiệt,Thịt bò ướp muối, TCVN 9668:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9668:2013 THỊT BÒ ƯỚP MUỐI CÓ XỬ LÝ NHIỆT Corned beef Lời nói đầu TCVN 9668:2013 tương đương có sửa đổi với CODEX STAN 88-1981, Rev.1-1991;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

123

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9713:2013 về Lợn giống nội - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9713:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9713:2013,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9713:2013 LỢN GIỐNG NỘI - YÊU CẦU KỸ THUẬT Local breeding pigs - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 9713:2013 do Viện chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9657:2013 (ISO/TR 21092:2004) về Tinh dầu - Mã số đặc trưng

TCVN9657:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9657:2013,***,Mã số đặc trưng, TCVN 9657:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9657 : 2013 ISO/TS 21092:2004 TINH DẦU - MÃ SỐ ĐẶC TRƯNG Essential oils - Characterization Lời nói đầu TCVN 9657:2013 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 21092:2004; TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22006:2013 về Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trong ngành trồng trọt

TCVNISO22006:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO22006:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 22006:2013 ISO 22006:2009 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2008 TRONG NGÀNH TRỒNG TRỌT Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop production Lời nói

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

126

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9774:2013 (CAC/RCP 60-2005) về Quy phạm thực hành về ngăn ngừa và giảm nhiễm thiếc vô cơ trong thực phẩm đóng hộp

TCVN9774:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9774:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9774:2013 CAC/RCP 60-2005 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỀ NGĂN NGỪA VÀ GIẢM NHIỄM THIẾC VÔ CƠ TRONG THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP Code of Practice for the Prevention and Reduction of Tin Contamination in Canned Foods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9446:2013 (ISO 10434:2004) về Van cửa thép có nắp bắt bằng bu lông dùng cho công nghiệp dầu khí, hóa dầu và các ngành công nghiệp liên quan

TCVN9446:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9446:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9446:2013 ISO 10434:2004 VAN CỬA THÉP CÓ NẮP BẮT BẰNG BU LÔNG DÙNG CHO CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ, HÓA DẦU VÀ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN Bolted bonnet steel gate valves for the petroleum, petrochemical and allied industries

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7163:2013 (ISO 10297 : 2006) về Chai chứa khí di động - Van chai - Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu

TCVN7163:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7163:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7163 : 2013 ISO 10297 : 2006 CHAI CHỨA KHÍ DI ĐỘNG - VAN CHAI ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ THỬ KIỂU  Transportable gas cylinders – Cylider valves - Specification and type testing Lời nói đầu TCVN 7163:2013 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6716:2013 (ISO 10298 : 2010) về Khí và hỗn hợp khí - Xác định tính độc của khí hoặc hỗn hợp khí

TCVN6716:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6716:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6716 : 2013 ISO 10298 : 2010 KHÍ VÀ HỖN HỢP KHÍ - XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỘC CỦA KHÍ HOẶC HỖN HỢP KHÍ Gas and gas mixture - Determination of toxicity of gas or gas mixture Lời nói đầu TCVN 6716:2013 thay thế TCVN 6716:2000 (ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9846:2013 về Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước rỗng (CPTu)

TCVN9846:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9846:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9846:2013 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH CÓ ĐO ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG (CPTu) Standard Test Method for Piezocone Penetration Testing of Soils (CPTu) Lời nói đầu TCVN 9846:2013 do Tổng cục Đường bộ biên soạn, Bộ Giao thông Vận

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9560:2013 (ISO 4142 : 2002) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Ống nghiệm

TCVN9560:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9560:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9560 : 2013 ISO 4142 : 2002 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - ỐNG NGHIỆM Laboratory glassware - Test tubes Lời nói đầu TCVN 9560:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 4142:2002 TCVN 9560:2013 do Ban Kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9651:2013 (ISO/TR 211:1999) về Tinh dầu - Nguyên tắc chung về ghi nhãn và đóng dấu bao bì

TCVN9651:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9651:2013,***,đóng dấu bao bì,Ghi nhãn,TCVN 9651:2013 ,Tiêu chuẩn Tinh dầu,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9651:2013 ISO/TR 211:1999 TINH DẦU - NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ GHI NHÃN VÀ ĐÓNG DẤU BAO BÌ Essential oils - General rules for labelling and marking of containers

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9601:2013 (ISO 8422:2006) về Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định tính

TCVN9601:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9601:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9601:2013 ISO 8422:2006 PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU LIÊN TIẾP ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH Sequential sampling plans for inspection by attributes Lời nói đầu TCVN 9601:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 8422:2006; TCVN 9601:2013 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

134

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9760:2013 (ISO 2808:2007) về Sơn và vecni – Xác định độ dày màng

TCVN9760:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9760:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9760:2013 ISO 2808:2007 SƠN VÀ VECNI – XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY MÀNG Paints and varnishes – Determination of film thickness Lời nói đầu TCVN 9760:2013 – Hoàn toàn tương đương với ISO 2808:2007. TCVN 9760:2013 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

135

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5669:2013 (ISO 1513:2010) về Sơn và vecni – Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử

TCVN5669:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5669:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5669:2013 ISO 1513:2010 SƠN VÀ VECNI - KIỂM TRA VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ Paints and varnishes - Examination and preparation of test samples Lời nói đầu TCVN 5669:2013 thay thế TCVN 5669:2007. TCVN 5669:2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

136

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8082:2013 (ISO 6731:2010) về Sữa, cream và sữa cô đặc - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

TCVN8082:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8082:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8082 : 2013 ISO 6731:2010 SỮA, CREAM VÀ SỮA CÔ ĐẶC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk, cream and evaporated milk - Determination of total solids content (Reference method) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9842:2013 về Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu

TCVN9842:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9842:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9842 : 2013 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ TRONG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Vacuum consolidation method with sealed membrance for soft ground improvement

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

138

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9965:2013 (ISO/IEC 27013 : 2012) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Hướng dẫn tích hợp triển khai TCVN ISO/IEC 27001 và ISO/IEC 20000-1

TCVN9965:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9965:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9965 : 2013 ISO/IEC 27013 : 2012 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KỸ THUẬT AN NINH - HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP TRIỂN KHAI TCVN ISO/IEC 27001 VÀ ISO/IEC 20000-1 Information technology - Security techniques - Guidance on the integrated implementation

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

139

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6602:2013 (ISO 8455 : 2011) về Cà phê nhân - Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển

TCVN6602:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6602:2013,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6602 : 2013 ISO 8455 : 2011 CÀ PHÊ NHÂN - HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN Green coffee - Guidelines for storage and transport Lời nói đầu TCVN 6602 : 2013 thay thế TCVN 6602 : 2000; TCVN 6602 : 2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9609:2013 (ISO 5500:1986) về Khô dầu - Lấy mẫu

TCVN9609:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9609:2013,***,Khô dầu , Lấy mẫu khô dầu, TCVN 9609:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9609:2013 ISO 5500:1986 KHÔ DẦU - LẤY MẪU Oilseed residues - Sampling Lời nói đầu TCVN 9609:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 5500:1986; TCVN 9609:2013 do Ban

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223