Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 42/2013/NQ-HDND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 11542 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10204:2013 (ISO 6798:1995) Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Đo tiếng ồn không khí phát ra - Phương pháp khảo sát và phương pháp kỹ thuật

TCVN10204:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10204:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10204:2013 ISO 6798:1995 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG - ĐO TIẾNG ỒN KHÔNG KHÍ PHÁT RA - PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT VÀ PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT Reciprocating internal combustion engines - Measurement of emitted airborne noise -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10175:2013 (ISO 18334:2010) về Palét nâng chuyển xếp dỡ hàng hóa - Chất lượng lắp ráp của các palét bằng gỗ mới

TCVN10175:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10175:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10175:2013 ISO 18334:2010 PALÉT NÂNG CHUYỂN XẾP DỠ HÀNG HÓA - CHẤT LƯỢNG LẮP RÁP CỦA CÁC PALÉT BẰNG GỖ MỚI Pallets for materials handling - Quality of assembly of new wooden pallets Lời nói đầu TCVN 10175:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10174:2013 (ISO 18333:2002) về Palét nâng chuyển xếp dỡ hàng hóa - Chất lượng của các bộ phận bằng gỗ mới dùng cho các palét phẳng

TCVN10174:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10174:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10174:2013 ISO 18333:2002 PALÉT NÂNG CHUYỂN XẾP DỠ HÀNG HÓA – CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC BỘ PHẬN BẰNG GỖ MỚI DÙNG CHO CÁC PALÉT PHẲNG Pallets for materials handling - Quality of new wooden components for flat pallets Lời nói

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10171:2013 (ISO 3875:2004) về Máy công cụ - Điều kiện kiểm máy mài không tâm mặt trụ ngoài - Kiểm độ chính xác

TCVN10171:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10171:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10171:2013 ISO 3875:2004 MÁY CÔNG CỤ - ĐIỀU KIỆN KIỂM MÁY MÀI KHÔNG TÂM MẶT TRỤ NGOÀI - KIỂM ĐỘ CHÍNH XÁC Machine tools - Test conditions for external cylindrical centreless grinding machines - Testing of the accuracy

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10120:2013 (ISO 20703:2011) về Chai chứa khí - Chai bằng hợp kim nhôm, hàn, nạp lại được - Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm

TCVN10120:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10120:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10120:2013 ISO 20703:2011 CHAI CHỨA KHÍ - CHAI BẰNG HỢP KIM NHÔM, HÀN, NẠP LẠI ĐƯỢC - THIẾT KẾ, KẾT CẤU VÀ THỬ NGHIỆM Gas cylinders - Refillable welded aluminium-alloy cylinders - Design, construction and testing Lời

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10121:2013 (ISO 22434:2006) về Chai chứa khí di động - Kiểm tra và bảo dưỡng các van chai

TCVN10121:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10121:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10121:2013 ISO 22434:2006 CHAI CHỨA KHÍ DI ĐỘNG - KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG CÁC VAN CHAI Transportable gas cylinders - Inspection and maintenance of cylinder valves Lời nói đầu TCVN 10121:2013 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10122:2013 (ISO 24431:2006) về Chai chứa khí - Chai chứa khí nén và khí hóa lỏng (trừ khí axetylen) - Kiểm tra tại thời điểm nạp

TCVN10122:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10122:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10122:2013 ISO 24431:2006 CHAI CHỨA KHÍ - CHAI CHỨA KHÍ NÉN VÀ KHÍ HÓA LỎNG (TRỪ AXETYLEN) - KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP Gas cylinders - Cylinders for compressed and liquefied gases (excluding acetylene) -Inspection at time

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10123:2013 (ISO 25760:2009) về Chai chứa khí - Quy trình vận hành để tháo van một cách an toàn khỏi chai chứa khí

TCVN10123:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10123:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10123:2013 ISO 25760:2009 CHAI CHỨA KHÍ – QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐỂ THÁO VAN MỘT CÁCH AN TOÀN KHỎI CHAI CHỨA KHÍ Gas cylinders – Operational procedures for the safe removal of valves from gas cylinders Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10124:2013 (ISO 11513:2011) về Chai chứa khí - Chai bằng thép, hàn, nạp lại được có vật liệu chứa khí ở áp suất dưới áp suất khí quyển (trừ axetylen) - Thiết kế, kết cấu, thử nghiệm, sử dụng và kiểm tra định kỳ

TCVN10124:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10124:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10124:2013 ISO 11513:2011 CHAI CHỨA KHÍ - CHAI BẰNG THÉP, HÀN, NẠP LẠI ĐƯỢC CÓ VẬT LIỆU CHỨA KHÍ Ở ÁP SUẤT DƯỚI ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN (TRỪ AXETYLEN) - THIẾT KẾ, KẾT CÂU, THỬ NGHIỆM, SỬ DỤNG VÀ KIẾM TRA ĐỊNH KỲ Gas cylinders -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9627:2013 (IEC 61112:2009) về Làm việc có điện - Chăn cách điện

TCVN9627:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9627:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9627:2013 IEC 61112:2009 LÀM VIỆC CÓ ĐIỆN - CHĂN CÁCH ĐIỆN Live working - Electrical insulating blankets Lời nói đầu TCVN 9627:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 61112:2009; TCVN 9627:2013 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10149:2013 (ASTM D 4807 - 05) về Dầu thô - Xác định cận bằng phương pháp dùng màn lọc

TCVN10149:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10149:2013,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10149:2013 ASTM D 4807 - 05 DẦU THÔ - XÁC ĐỊNH CẶN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG MÀNG LỌC Standard test method for sediment in crude oil by membrane filtration Lời nói đầu TCVN 10149:2013 được xây

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10030:2013 (EN 1376:1996) về Thực phẩm – Xác định Saccharin trong các chế phẩm tạo ngọt – Phương pháp đo phổ

TCVN10030:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10030:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10030:2013 EN 1376:1996 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH SACCHARIN TRONG CÁC CHẾ PHẨM TẠO NGỌT - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ Foodstuffs - Determination of saccharin in table top sweetener preparations - Spectrometric method Lời

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10036:2013 (ISO 26642:2010) về Thực phẩm – Xác định chỉ số glycaemic (GI) và khuyến nghị cách phân loại thực phẩm

TCVN10036:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10036:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10036:2013 ISO 26642:2010 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GLYCAEMIC (GI) VÀ KHUYẾN NGHỊ CÁCH PHÂN LOẠI THỰC PHẨM Food products - Determination of the glycaemic index (GI) and recommendation for food classification

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10032:2013 (EN 1378:1996) về Thực phẩm – Xác định aspartame trong các chế phẩm tạo ngọt – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN10032:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10032:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10032:2013 EN 1378:1996 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH ASPARTAME TRONG CÁC CHẾ PHẨM TẠO NGỌT – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Foodstuffs – Determination of aspartame in table top sweetener preparations – Method by high

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10254:2013 (ISO 8777:1993) về Thông tin và tư liệu - Lệnh dùng cho tìm kiếm văn bản tương tác

TCVN10254:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10254:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10254:2013 ISO 8777:1993 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU- LỆNH DÀNH CHO TÌM KIẾM VĂN BẢN TƯƠNG TÁC Information and documentation - Commands for interactive text searching Lời nói đầu TCVN 10254:2013 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10255:2013 (ISO 7220:1996) về Thông tin và tư liệu - Trình bày danh mục tiêu chuẩn

TCVN10255:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10255:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10255:2013 ISO 7220:1996 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - TRÌNH BÀY DANH MỤC TIÊU CHUẨN lnformation and documentation - Presentation of catalogues of standards Lời nói đầu TCVN 10255:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7220:1996 và

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10221:2013 (ISO 1995:1981) về Hydrocarbon thơm – Lấy mẫu

TCVN10221:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10221:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10221:2013 ISO 1995:1981 HYDROCARBON THƠM - LẤY MẪU Aromatic hydrocarbons - Sampling Lời nói đầu TCVN 10221:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1995:1981. TCVN 10221:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10224:2013 (ISO 5282:1982) về Hydrocarbon thơm – Xác định hàm lượng lưu huỳnh – Phương pháp khử Pitt-Rupercht và đo quang phổ

TCVN10224:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10224:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10224:2013 ISO 5282:1982 HYDROCARBON THƠM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH - PHƯƠNG PHÁP KHỬ PITT-RUPRECHT VÀ ĐO QUANG PHỔ Aromatic hydrocarbons - Determination of sulphur content - Pitt-Ruprecht reduction and spectrophotometric

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10230:2013 (ISO 814:2011) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ kết dính với kim loại - Phương pháp hai đĩa

TCVN10230:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10230:2013,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10230:2013 ISO 814:2011 CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ KẾT DÍNH VỚI KIM LOẠI - PHƯƠNG PHÁP HAI ĐĨA Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of adhesion to metal - Two-plate method Lời

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 về Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong tòa nhà – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN10251:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10251:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10251:2013 THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÁP THÔNG TIN TRONG TÒA NHÀ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Design, Installation telecommunication cable in building - Specification Lời nói đầu TCVN 10251:2013 do Viện Khoa học kỹ thuật Bưu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64