Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 42/2013/NQ-HDND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 11542 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9444:2013 (ISO 7121 : 2006) về Van bi thép thông dụng trong công nghiệp

TCVN9444:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9444:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9444 : 2013 ISO 7121 : 2006 VAN BI THÉP THÔNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP Steel ball valves for general - purpose industrial applications Lời nói đầu TCVN 9444:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7121:2006. TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9977:2013 về Thực phẩm – Định lượng tổng vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm Petrifilm

TCVN9977:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9977:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9977 : 2013 THỰC PHẨM - ĐỊNH LƯỢNG TỔNG VI SINH VẬT HIẾU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐĨA ĐẾM PETRIFILMTM Foodstuffs - Enumeration of aerobic plate count using PetrifilmTM count plate Lời nói đầu TCVN 9977:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1454:2013 (ISO 3720:2011) về Chè đen - Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

TCVN1454:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1454:2013,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1454 - 2013 ISO 3720:2011 CHÈ ĐEN - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN Black tea - Definition and basic requirements Lời nói đầu TCVN 1454:2013 thay thế TCVN 1454:2007 TCVN 1454:2013 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7039:2013 (ISO 6571:2008) về Gia vị và thảo mộc - Xác định hàm lượng dầu dễ bay hơi (phương pháp chưng cất bằng hơi nước)

TCVN7039:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7039:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7039 : 2013 ISO 6571:2008 GIA VỊ VÀ THẢO MỘC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU DỄ BAY HƠI (PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT BẰNG HƠI NƯỚC) Spices, condiments and herbs - Determination of volatile oil content (hydrodistillation method)

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

45

TCVN 10250:2013 về Cáp sợi quang – Cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) dọc theo đường dây điện lực – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN10250:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10250:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10250:2013 CÁP SỢI QUANG – CÁP QUANG TREO KẾT HỢP DÂY CHỐNG SÉT (OPGW) DỌC THEO ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC – YÊU CẦU KỸ THUẬT Optical fiber cable – Aerial optical fiber ovenrhead ground wire along electrical power lines -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9608:2013 (ISO 664 : 2008) về Hạt có dầu - Phương pháp lấy mẫu thử từ mẫu phòng thử nghiệm

TCVN9608:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9608:2013,***,Hạt có dầu,TCVN 9608:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9608 : 2013 ISO 664 : 2008 HẠT CÓ DẦU - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU THỬ NGHIỆM TỪ MẪU PHÒNG THỬ NGHIỆM Oilseeds - Reduction of laboratory sample to test sample Lời nói đầu TCVN 9608:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7455:2013 về Kính xây dựng - Kính phẳng tôi nhiệt

TCVN7455:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7455:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7455:2013 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH PHẲNG TÔI NHIỆT Glass in building – Heat treated glass Lời nói đầu TCVN 7455:2013 thay thế TCVN 7455:2004. TCVN 7455:2013 do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19011:2013 (ISO 19011 : 2011) về Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

TCVNISO19011:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO19011:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 19011 : 2013 ISO 19011 : 2011 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ Guidelines for auditing management systems Lời nói đầu TCVN ISO 19011:2013 thay thế cho TCVN ISO 19011:2003. TCVN ISO 19011:2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) về Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo

TCVN7026:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7026:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7026:2013 ISO 7165:2009 CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY - TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting - Portable fire extinguishers - Perfermance and construction Lời nói đầu TCVN 7026:2013 thay thế TCVN 7026:2002 (ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

50

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008) về Chữa cháy - Bình chữa cháy có bánh xe - Tính năng và cấu tạo

TCVN7027:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7027:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7027:2013 ISO 11601:2008 CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY CÓ BÁNH XE- TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting - wheeled fire extinguishers - Performance and construction Lời nói đầu TCVN 7027:2013 thay thế TCVN 7027:2002 (ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9632:2013 (CAC/GL 21-1997) về Nguyên tắc thiết lập và áp dụng các tiêu chí vi sinh đối với thực phẩm

TCVN9632:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9632:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9632:2013 CAC/GL 21-1997 NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP VÀ ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHÍ VI SINH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM Principles for the establishment and application of microbiological criteria for foods Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9486:2013 về Phân bón - Phương pháp lấy mẫu

TCVN9486:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9486:2013,***,Phương pháp lấy mẫu,Phương pháp lấy mẫu phân bón ,Phân bón, TCVN 9486:2013 ,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9486:2013 PHÂN BÓN - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU Fertilizers - Methods for sampling Lời nói đầu TCVN 9486:2013 được chuyển đổi từ 10TCN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9301:2013 về Cây giống bơ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9301:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9301:2013,***,Tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống,Cây giống bơ ,TCVN 9301:2013 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9301:2013 CÂY GIỐNG BƠ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Avocado Grafted Seedling - Techical requirements Lời nói đầu TCVN 9301:2013 được chuyển đổi từ 10 TCN 630:2006 theo

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9859:2013 (ISO 2795:1991) về Bến phà, bến cầu phao đường bộ - Yêu cầu thiết kế

TCVN9859:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9859:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9859 : 2013 BẾN PHÀ, BẾN CẦU PHAO ĐƯỜNG BỘ - YÊU CẦU THIẾT KẾ Ferry-boat berth and floating bridge berth on high way - Design requirement Lời nói đầu TCVN 9859:2013 được biên soạn trên cơ sở tham khảo 22TCN 86-86 Quy trình

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7389:2013 (ISO 13341:2010) về Chai chứa khí - Lắp van vào chai chứa khí

TCVN7389:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7389:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7389:2013 ISO 13341:2010 CHAI CHỨA KHÍ - LẮP VAN VÀO CHAI CHỨA KHÍ Gas cylinders - Fitting of valves to gas cylinders Lời nói đầu TCVN 7389:2013 thay thế TCVN 7389:2004 (ISO 13341:1997) TCVN 7389:2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10205:2013 (ISO 13332:2000) về Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phương pháp thử để đo độ ồn do kết cấu phát ra từ động cơ đốt trong kiểu pit tông có tốc độ cao và tốc độ trung bình tại chân động cơ

TCVN10205:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10205:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10205:2013 ISO 13332:2000 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỂ ĐO ĐỘ ỒN DO KẾT CẤU PHÁT RA TỪ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG CỐ TỐC ĐỘ CAO VÀ TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI CHÂN ĐỘNG CƠ Reciprocating internal

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10206:2013 (ISO 14314:2004) về Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Thiết bị khởi động kiểu giật dây - Yêu cầu an toàn chung

TCVN10206:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10206:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10206:2013 ISO 14314:2004 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG - THIẾT BỊ KHỞI ĐỘNG KIỂU GIẬT DÂY - YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG Reciprocating internal combustion engines - Recoil starting equipment - General safety requirements

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

58

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10207:2013 (ISO 21006:2006) về Động cơ đốt trong - Công bố khối lượng động cơ

TCVN10207:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10207:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10207:2013 ISO 21006:2006 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - CÔNG BỐ KHỐI LƯỢNG ĐỘNG CƠ Internal combustion engines - Engine weight (mass) declaration Lời nói đầu TCVN 10207:2013 hoàn toàn tương đương ISO 21006:2006. TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10208:2013 (ISO 8999:2001) về Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Ký hiệu bằng hình vẽ

TCVN10208:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10208:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10208:2013 ISO 8999:2001 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG - KÝ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ Reciprocating internal combustion engines - Graphical symbols Lời nói đầu TCVN 10208:2013 hoàn toàn tương đương ISO 8999:2001.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10178:2013 (ISO 4179:2005) về Ống và phụ tùng đường ống bằng gang dẻo dùng cho các đường ống có áp và không có áp - Lớp lót vữa xi măng

TCVN10178:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10178:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10178:2013 ISO 4179:2005 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG BẰNG GANG DẺO DÙNG CHO CÁC ĐƯỜNG ỐNG CÓ ÁP VÀ KHÔNG CÓ ÁP - LỚP LÓT VỮA XI MĂNG Ductile iron pipes and fittings for pressure and non-pressure pipelines - Cement mortar

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64