Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 42/2013/NQ-HDND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 11563 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9725:2013 về Phương tiện giao thông đường bộ - Đo công suất hữu ích của động cơ đốt trong và công suất lớn nhất trong 30 min của hệ động lực điện - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN9725:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9725:2013,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9725:2013 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐO CÔNG SUẤT HỮU ÍCH CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG VÀ CÔNG SUẤT LỚN NHẤT TRONG 30 MIN CỦA HỆ ĐỘNG LỰC ĐIỆN - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Measurement of the net

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4509:2013 (ISO 37:2011) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định các tính chất ứng suất - Giãn dài khi kéo

TCVN4509:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4509:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4509:2013 ISO 37:2011 CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO - XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT ỨNG SUẤT-GIÃN DÀI KHI KÉO Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tensile stress-strain Lời nói đầu TCVN 4509:2013 thay thế

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2229:2013 (ISO 188:2011) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt béo - Phép thử già hóa tăng tốc và độ bền nhiệt

TCVN2229:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2229:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2229:2013 ISO 188:2011 CAO SU LƯU HOÁ HOẶC NHIỆT DẺO - PHÉP THỬ GIÀ HÓA TĂNG TỐC VÀ ĐỘ BỀN NHIỆT Rubber, vulcanized or thermoplastic - Accelerated ageing and heat resistance tests Lời nói đầu TCVN 2229:2013 thay thế

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011) Thiết bị điện gia dụng - Đo công suất ở chế độ chờ

TCVN10152:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10152:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10152:2013 IEC 62301:2011 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG - ĐO CÔNG SUẤT Ở CHẾ ĐỘ CHỜ Household electrical appliances - Measurement of standby power Lời nói đầu TCVN 10152:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 62301:2011;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 28000:2013 (ISO 28000:2007) về Quy định đối với hệ thống quản lý an toàn chuỗi cung ứng

TCVNISO28000:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO28000:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 28000 :2013 ISO 28000:2007 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN CHUỖI CUNG ỨNG Specification for security management systems for the supply chain Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10025:2013 (ISO 12779:2011) về Lactose – Xác định hàm lượng nước – Phương pháp Karl Fischer

TCVN10025:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10025:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10025:2013 ISO 12779:2011 LACTOSE - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP KARL FISCHER Lactose - Determination of water content - Karl Fischer method Lời nói đầu TCVN 10025:2013 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9624:2013 (IEC 61210:2010) về Bộ đấu nối - Đấu nối nhanh dạng dẹt dùng cho ruột dẫn điện bằng đồng - Yêu cầu về an toàn

TCVN9624:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9624:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9624:2013 IEC 61210:2010 BỘ ĐẤU NỐI – ĐẦU NỐI NHANH DẠNG DẸT DÙNG CHO RUỘT DẪN ĐIỆN BẰNG ĐỒNG - YÊU CẦU VỀ AN TOÀN Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors - Safety

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10101:2013 (ISO 4593:1993) về Chất dẻo - Màng và tấm - Xác định độ dày bằng phương pháp quét cơ học

TCVN10101:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10101:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10101:2013 ISO 4593:1993 CHẤT DẺO - MÀNG VÀ TẤM - XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÉT CƠ HỌC Plastics - Film and sheeting - Determination of thickness by mechanical scanning Lời nói đầu TCVN 10101:2013 hoàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5689:2013 về Nhiên liệu điêzen (DO) – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN5689:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5689:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5689:2013 NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN (DO) – YÊU CẦU KỸ THUẬT Diesel fuel oils (DO) - Specifications Lời nói đầu TCVN 5689:2013 thay thế TCVN 5689:2005 và sửa đổi 1:2013 TCVN 5689:2005. TCVN 5689:2013 do Tiểu ban kỹ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9994:2013 (CAC/RCP 53-2003, REV 2010) về Quy phạm thực hành vệ sinh đối với rau quả tươi

TCVN9994:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9994:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9994 : 2013 CAC/RCP 53-2003, REV 2010 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH ĐỐI VỚI RAU QUẢ TƯƠI Code of hygienic practice for fresh fruits and vegetables Lời nói đầu TCVN 9994:2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9744:2013 (ISO 10727:2002) về Chè và chè hòa tan dạng rắn - Xác định hàm lượng cafein - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN9744:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9744:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9744:2013 ISO 10727:2002 CHÈ VÀ CHÈ HÒA TAN DẠNG RẮN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CAFEIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tea and instant tea in solid form - Determination of caffeine content - Method using

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9740:2013 (ISO 11287:2011) về Chè xanh - Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

TCVN9740:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9740:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9740:2013 ISO 11287:2011 CHÈ XANH – ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN Green tea – Definition and basic requirements Lời nói đầu TCVN 9740:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 11287:2011; TCVN 9740:2013 do

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9738:2013 (ISO 1572:1980) về Chè - Chuẩn bị mẫu nghiền và xác định hàm lượng chất khô

TCVN9738:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9738:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9738:2013 ISO 1572:1980 CHÈ - CHUẨN BỊ MẪU NGHIỀN VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ Tea - Preparation of ground sample of known dry matter content Lời nói đầu TCVN 9738:2013 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2014

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9993:2013 (ISO 2172: 1983) về Nước quả - Xác định hàm lượng chất rắn hòa tan – Phương pháp đo tỉ trọng

TCVN9993:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9993:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9993:2013 ISO 2172: 1983 NƯỚC QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN HÒA TAN - PHƯƠNG PHÁP ĐO TỈ TRỌNG Fruit juice - Determination of soluble solids content - Pyknometric method Lời nói đầu TCVN 9993:2013 hoàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7711:2013 về Xi măng pooclăng hỗn hợp bền sulfat

TCVN7711:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7711:2013,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7711:2013 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SUN PHÁT Sulfate resistant blended portland cements Lời nói đầu TCVN 7711:2013 thay thế TCVN 7711:2007. TCVN 7711:2013 do Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7712:2013 về Xi măng pooclăng hỗn hợp ít toả nhiệt

TCVN7712:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7712:2013,***,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7712 : 2013 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP ÍT TỎA NHIỆT Low heat blended portland cements Lời nói đầu TCVN 7712:2013 thay thế TCVN 7712:2007. TCVN 7712:2013 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10211:2013 (ISO 3795:1989) về Phương tiện giao thông đường bộ, máy kéo và máy nông lâm nghiệp – Xác định đặc tính cháy của vật liệu nội thất

TCVN10211:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10211:2013,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10211:2013 ISO 3795:1989 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP - XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CHÁY CỦA VẬT LIỆU NỘI THẤT Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry - Determination

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN9934:2013 (ISO 1666:1996) về Tinh bột – Xác định độ ẩm – Phương pháp dùng tủ sấy

TCVN9934:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9934:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9934:2013 ISO 1666:1996 TINH BỘT - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM - PHƯƠNG PHÁP DÙNG TỦ SẤY Starch - Determination of moisture content- Oven-drying method Lời nói đầu TCVN 9934:2013 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10024:2013 (ISO 15322:2005) về Sữa bột và sản phẩm sữa bột – Xác định đặc tính của sữa trong cà phê nóng (phép thử cà phê)

TCVN10024:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10024:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10024:2013 ISO 15322:2005 SỮA BỘT VÀ SẢN PHẨM SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CỦA SỮA TRONG CÀ PHÊ NÓNG (PHÉP THỬ CÀ PHÊ) Dried milk and dried milk products - Determination of their behaviour in hot coffee (Coffee

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10219:2013 (ASTM 5599-00) về Xăng – Xác định oxygenat bằng sắc ký khí và Detector Ion hóa ngọn lửa chọn lọc oxy

TCVN10219:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10219:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10219:2013 ASTM D 5599-00 XĂNG - XÁC ĐỊNH OXYGENAT BẰNG SẮC KÝ KHÍ VÀ DETECTOR ION HÓA NGỌN LỬA CHỌN LỌC OXY Standard Test Method for Determination of Oxygenates in Gasoline by Gas Chromatography and Oxygen Selective Flame

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188