Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 42/2013/NQ-HDND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 11563 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9970:2013 (ISO 12078:2006) về Chất béo sữa dạng khan – Xác định thành phần sterol bằng sắc ký khí lỏng (Phương pháp chuẩn)

TCVN9970:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9970:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9970:2013 ISO 12078:2006 CHẤT BÉO SỮA DẠNG KHAN – XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN STEROL BẰNG SẮC KÝ KHÍ LỎNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Anhydrous milk fat – Determination of sterol composition by gas liquid chromatography

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9975:2013 về Thực phẩm – Định lượng coliform và Escherichia coli bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm Petrifilm

TCVN9975:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9975:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9975 : 2013 THỰC PHẨM – ĐỊNH LƯỢNG COLIFORM VÀ ESCHERICHIA COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐĨA ĐẾM PETRIFILMTM Foodstuffs – Enumeration of coliforms and Escherichia coli using PetrifilmTM count plate Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9719:2013 (ASTM D 1292-10) về Chất lượng nước - Phương pháp xác định mùi của nước

TCVN9719:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9719:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9719:2013 ASTM D 1292-10 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÙI CỦA NƯỚC Standard test method for odor in water Lời nói đầu TCVN 9719:2013 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9680:2013 (ISO 7541:1989) về Ớt paprika dạng bột - Xác định hàm lượng chất màu tự nhiên tổng số

TCVN9680:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9680:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9680:2013 ISO 7541:1989 ỚT PAPRIKA DẠNG BỘT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT MÀU TỰ NHIÊN TỔNG SỐ Ground (powdered) paprika - Determination of total natural colouring matter content Lời nói đầu TCVN 9680:2013 hoàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9681:2013 (ISO 7542:1984) về Ớt paprika (Capsicum annuum Linnaeus) dạng bột- Kiểm tra bằng kính hiển vi

TCVN9681:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9681:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9681:2013 ISO 7542:1984 ỚT PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM LINNAEUS) DẠNG BỘT - KIỂM TRA BẰNG KÍNH HIỂN VI Ground (powdered) paprika (Capsicum annuum Linnaeus) - Microscopical examination Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9664:2013 (ISO 26323 : 2009) về Sản phẩm sữa - Xác định hoạt độ axit của các giống vi khuẩn trong sữa bằng phương pháp đo pH liên tục (CpH)

TCVN9664:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9664:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9664 : 2013 ISO 26323 : 2009 SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ AXIT CỦA CÁC GIỐNG VI KHUẨN TRONG SỮA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO pH LIÊN TỤC (CpH) Milk products – Determination of the acidification activity of dairy cultures

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9665:2013 (ISO 26462 : 2010) về Sữa - Xác định hàm lượng lactose - Phương pháp enzym đo chênh lệch độ pH

TCVN9665:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9665:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9665 : 2013 ISO 26462 : 2010 SỮA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LACTOSE – PHƯƠNG PHÁP ENZYM ĐO CHÊNH LỆCH ĐỘ pH Milk – Determination of lactose content – Enzymatic method using difference in pH Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9678:2013 (ISO 5567:1982) về Tỏi khô - Xác định các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ dễ bay hơi

TCVN9678:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9678:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9678:2013 ISO 5567:1982 TỎI KHÔ – XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH HỮU CƠ DỄ BAY HƠI Dehydrated garlic – Determination of volatile organic sulphur compounds Lời nói đầu TCVN 9678:2013 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9660:2013 (ISO 13875 : 2005) về Sữa dạng lỏng - Xác định hàm lượng β-lactoglobulin tan trong axit -Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo

TCVN9660:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9660:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9660 : 2013 ISO 13875 : 2005 SỮA DẠNG LỎNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG b-LACTOGLOBULIN TAN TRONG AXIT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO PHA ĐẢO Liquid milk - Determination of acid-soluble b-lactoglobulin content -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9445:2013 (ISO 7259 : 1988) về Van cửa bằng gang sử dụng dưới lòng đất vận hành bằng tay quay

TCVN9445:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9445:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9445 : 2013 ISO 7259 : 1988 VAN CỬA BẰNG GANG SỬ DỤNG DƯỚI LÒNG ĐẤT VẬN HÀNH BẰNG QUAY TAY Predominantly key - operated cast iron gate valves for underground use Lời nói đầu TCVN 9445:2013 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9442:2013 (ISO 5996 : 1984) về Van cửa bằng gang

TCVN9442:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9442:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9442 : 2013 ISO 5996 : 1984 VAN CỬA BẰNG GANG Cast iron gate valves Lời nói đầu TCVN 9442:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 5996:1984. TCVN 9442:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC153 Van công

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8079:2013 (ISO 6091:2010) về Sữa bột - Xác định độ axit chuẩn độ (Phương pháp chuẩn)

TCVN8079:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8079:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8079:2013 ISO 6091:2010 SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT CHUẨN ĐỘ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Dried milk - Determination of titratable acidity (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8079:2013 thay thế TCVN 8079:2009;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10164:2013 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Oxolinic Acid - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN10164:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10164:2013,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10164:2013 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT OXOLINIC ACID – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing oxolinic acid – Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 10164:2013 do Cục

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10158:2013 vè thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất đồng oxyclorua - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN10158:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10158:2013,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10158 : 2013 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT ĐỒNG OXYCLORUA – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing copper oxychloride – Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9941:2013 (ISO 3946:1982) về Tinh bột và sản phẩm tinh bột – Xác định hàm lượng phospho tổng số - Phương pháp quang phổ

TCVN9941:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9941:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9941:2013 ISO 3946:1982 TINH BỘT VÀ SẢN PHẨM TINH BỘT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Starches and derived products – Determination of total phosphorus content – Spectrophotometric method

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9942:2013 (ISO 5810 : 1982) về Tinh bột và sản phẩm tinh bột – Xác định hàm lượng clorua – Phương pháp đo điện thế

TCVN9942:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9942:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9942 : 2013 ISO 5810 : 1982 TINH BỘT VÀ SẢN PHẨM TINH BỘT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLORUA - PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THỀ Starches and derived products - Determination of chloride content - Potentiometric method Lời nói

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9937:2013 (ISO 5378 : 1978) về Tinh bột và sản phẩm tinh bột – Xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp Kjeldahl – Phương pháp quang phổ

TCVN9937:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9937:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9937 : 2013 ISO 5378 : 1978 TINH BỘT VÀ SẢN PHẨM TINH BỘT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL – PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Starches and derived products – Determination of nitrogen content by the Kjeldahl

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9932:2013 (ISO 11216 : 1998) về Tinh bột biến tính – Xác định hàm lượng nhóm cacboxymetyl trong tinh bột cacboxymetyl

TCVN9932:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9932:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9932 : 2013 ISO 11216 : 1998 TINH BỘT BIẾN TÍNH - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÓM CACBOXYMETYL TRONG TINH BỘT CACBOXYMETYL Modified starch - Determination of content of carboxymetyl groups in carboxymetyl starch Lời nói

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9933:2013 (ISO 11543 : 2000) về Tinh bột biến tính – Xác định hàm lượng hydroxypropyl – Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) proton

TCVN9933:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9933:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9933 : 2013 ISO 11543 : 2000 TINH BỘT BIẾN TÍNH - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HYDROXYPROPYL - PHƯƠNG PHÁP PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN (NMR) PROTON Modified starch - Determination of hydroxypropyl content - Method using proton

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9930:2013 (ISO 11214:1996) về Tinh bột biến tính – Xác định hàm lượng nhóm cacboxyl của tinh bột đã oxi hóa

TCVN9930:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9930:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9930:2013 ISO 11214:1996 TINH BỘT BIẾN TÍNH - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÓM CACBOXYL CỦA TINH BỘT ĐÃ OXI HÓA Modified starch - Determination of carboxyl group content of oxidized starch Lời nói đầu TCVN 9930:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188