Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 42/2013/NQ-HDND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 11563 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10162:2013 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propanil - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN10162:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10162:2013,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10162 : 2013 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PROPANIL - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing propanil - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 10162 : 2013 do Cục

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10159:2013 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất đồng sunfat - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN10159:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10159:2013,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10159:2013 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT ĐỒNG SUNFAT – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing copper sulfate – Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 10159:2013 do Cục

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9684:2013 (ISO 11027:1993) về Hạt tiêu và nhựa dầu hạt tiêu - Xác định hàm lượng piperin - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN9684:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9684:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9684:2013 ISO 11027:1993 HẠT TIÊU VÀ NHỰA DẦU HẠT TIÊU – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PIPERIN – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Pepper and pepper oleoresins – Determination of piperine content – Method using

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9683:2013 (ISO 5564:1982) về Hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng nguyên hạt hoặc dạng bột - Xác định hàm lượng piperin - Phương pháp đo quang phổ

TCVN9683:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9683:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9683:2013 ISO 5564:1982 HẠT TIÊU ĐEN VÀ HẠT TIÊU TRẮNG NGUYÊN HẠT HOẶC DẠNG BỘT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PIPERIN - PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ Black pepper and white pepper, whole or ground - Determination of piperine

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9679:2013 (ISO 5566:1982) về Nghệ - Xác định độ màu - Phương pháp đo quang phổ

TCVN9679:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9679:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9679:2013 ISO 5566:1982 NGHỆ - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU - PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ Turmeric - Determination of colouring power - Spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 9679:2013 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4891:2013 (ISO 927 : 2009) về gia vị - Xác định hàm lượng tạp chất và tạp chất ngoại lai

TCVN4891:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4891:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4891:2013 ISO 927 : 2009 GIA VỊ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT VÀ TẠP CHẤT NGOẠI LAI Spices and condiments - Determination of extraneous matter and foreign matter content Lời nói đầu TCVN 4891:2013 thay thế

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9936:2013 (ISO 3188:1978) về Tinh bột và sản phẩm tinh bột – Xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp Kjeldahl – Phương pháp chuẩn độ

TCVN9936:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9936:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9936:2013 ISO 3188:1978 TINH BỘT VÀ SẢN PHẨM TINH BỘT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Starches and derived products - Determination of nitrogen content by the Kjeldahl

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9707:2013 (ISO 4112:1990) về Ngũ cốc và đậu đỗ - Hướng dẫn đo nhiệt độ của hạt bảo quản rời

TCVN9707:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9707:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9707:2013 ISO 4112:1990 NGŨ CỐC VÀ ĐẬU ĐỖ - HƯỚNG DẪN ĐO NHIỆT ĐỘ CỦA HẠT BẢO QUẢN RỜI Cereals and pulses - Guidance on measurement of the temperature of grain stored in bulk Lời nói đầu TCVN 9707:2013 hoàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9710:2013 (ISO 4174:1998) về Ngũ cốc, đậu đỗ và hạt có dầu - Đo tổn thất áp suất không khí thổi một chiều qua khối hạt rời

TCVN9710:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9710:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9710:2013 ISO 4174:1998 NGŨ CỐC, ĐẬU ĐỖ VÀ HẠT CÓ DẦU - ĐO TỔN THẤT ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ THỔI MỘT CHIỀU QUA KHỐI HẠT RỜI Cereals, oilseeds and pulses - Measurement of unit pressure loss in one-dimensional air flow through

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9614:2013 (ISO 17059:2007) về Hạt có dầu - Chiết dầu và chuẩn bị metyl este của các axit béo triglyxerid để phân tích sắc ký khí (Phương pháp nhanh)

TCVN9614:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9614:2013,***,Hạt có dầu, Chiết dầu ,chuẩn bị metyl este của axit béo triglyxerid ,phân tích sắc ký khí ,TCVN 9614:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9614 : 2013 ISO 17059:2007 HẠT CÓ DẦU - CHIẾT DẦU VÀ CHUẨN BỊ METYL ESTE CỦA CÁC AXIT BÉO TRIGLYXERID ĐỂ PHÂN TÍCH SẮC

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6872:2013 (ISO 11117 : 2008) về Chai chứa khí - Mũ bảo vệ van và vành bảo vệ van - Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm

TCVN6872:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6872:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6872 : 2013 ISO 11117 : 2008 CHAI CHỨA KHÍ - MŨ BẢO VỆ VAN VÀ VÀNH BẢO VỆ VAN - THIẾT KẾ, KẾT CẤU VÀ THỬ NGHIỆM Gas cylinders - Valve protection caps and valve guards - Design, construction and tests Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

192

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6538:2013 (ISO 6668:2008) về cà phê nhân - Chuẩn bị mẫu để phân tích cảm quan

TCVN6538:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6538:2013,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6538:2013 ISO 6668:2008 CÀ PHÊ NHÂN - CHUẨN BỊ MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH CẢM QUAN Green coffee - Preparation of samples for use in sensory analysis Lời nói đầu TCVN 6538:2013 thay thế TCVN 6538:2007;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9939:2013 (ISO 3593:1981) về Tinh bột – Xác định hàm lượng tro

TCVN9939:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9939:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9939:2013 ISO 3593:1981 TINH BỘT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO Starch - Determination of ash Lời nói đầu TCVN 9939:2013 hoàn toàn tương đương ISO 3593:1981; TCVN 9939:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8175:2013 (ISO 2962:2010) về Phomat và sản phẩm phomat chế biến - Xác định hàm lượng photpho tổng số - Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử

TCVN8175:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8175:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8175 : 2013 ISO 2962 : 2010 PHOMAT VÀ SẢN PHẨM PHOMAT CHẾ BIẾN – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Cheese and processed cheese products – Determination of total phosphorus

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

195

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9617:2013 (IEC 61442:2005) về phương pháp thử nghiệm phụ kiện cáp điện có điện áp danh định từ 6 kV(Um=7,2 kV) đến 30kV (Um=36kV)

TCVN9617:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9617:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9617:2013 IEC 61442:2005 PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM PHỤ KIỆN CÁP ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH TỪ 6 kV (Um = 7,2 kV) ĐẾN 30 kV (Um = 36 kV) Test methods for accessories for power cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV)

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

196

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9777:2013 (CAC/RCP 68-2009) về Quy phạm thực hành giảm nhiễm hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) trong thực phẩm do quá trình sấy trực tiếp và quá trình xông khói

TCVN9777:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9777:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9777:2013 CAC/RCP 68-2009 QUY PHẠM THỰC HÀNH GIẢM NHIỄM HYDROCACBON THƠM ĐA VÒNG (PAH) TRONG THỰC PHẨM DO QUÁ TRÌNH SẤY TRỰC TIẾP VÀ QUÁ TRÌNH XÔNG KHÓI Code of Practice for the Reduction of Contamination of Food

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

197

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9302:2013 về cây giống cam, quýt, bưởi - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9302:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9302:2013,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9302:2013 CÂY GIỐNG CAM, QUÝT, BƯỞI – YÊU CẦU KỸ THUẬT Orange, Mandarin and Pummelo Grafted Seedling – Technical requirements Lời nói đầu TCVN 9032:2013 do Viện Nghiên cứu R  au quả biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

198

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9440:2013 về Quạt công nghiệp - Thử đặc tính tại hiện trường

TCVN9440:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9440:2013,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9440:2013 ISO 5802:2001 QUẠT CÔNG NGHIỆP - THỬ ĐẶC TÍNH TẠI HIỆN TRƯỜNG Industrial fans - Performance testing in situ Lời nói đầu TCVN 9440:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 5802:2001. TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

199

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9968:2013 (ISO 15884:2002) về Chất béo sữa – Chuẩn bị metyl este của axit béo

TCVN9968:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9968:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9968 : 2013 ISO 15884:2002 CHẤT BÉO SỮA - CHUẨN BỊ METYL ESTE CỦA AXIT BÉO Milk fat - Preparation of fatty acid methyl esters Lời nói đầu TCVN 9968:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 15884:2002;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7807:2013 (ISO 5519:2008) về Rau, quả và sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng axit sorbic

TCVN7807:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7807:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7807:2013 ISO 5519-2008 RAU, QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT SORBIC Fruit, vegetable and derived products - Dertermination of acid sorbic content Lời nói đầu TCVN 7807:2013 thay thế ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188